Siirry sisältöön

Riihimäen asemanseutua kehitettiin Kaupunki 4.0 -hankkeessa

Kaupunki 4.0 -hanke mahdollisti digitalisaation ja hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen Riihimäen asemanseudun kehittämiselle.
Riihimäen asemanseudun yleiskaavan myötä alueesta oli muodostumassa merkittävä digitaalisen siirtymän innovaatioympäristö. Alueelle suunniteltiin huomattavaa lisä- ja täydennysrakentamista, esimerkiksi asuntoja noin viidelle tuhannelle uudelle asukkaalle.

Osana yleissuunnitelman tavoitetta oli kehittää kaupunkialueen digitaalista infrastruktuuria luomalla reaaliaikaisen anturidatan keräämistä ja jakamista toteuttava tietojärjestelmä.

Hankkeessa käynnistettiin digitaalisen infran rakentaminen

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Riihimäen asemanseudun Internet of Things (IoT) -toimintaympäristön käynnistysvaihe. Esineiden internet ja tiheästi päivittyvän (reaaliaikaisen) anturidatan infrastruktuuri sovelluksineen oli älykaupunkikehityksen kulmakivi.

Se mahdollisti resurssitehokkaan ja vähähiilisen kaupunkiympäristön luomisen. Samalla se tarjosi digitaalisen alustan kattaville asukaspalveluille sekä yritysten omalle palvelukehitykselle. Myös yritysten yleisen toimintaympäristön kehittäminen mahdollistui.

Hankkeella muokattiin tulevaisuutta ja saadut kokemukset ja tulokset olivat merkittäviä myös kun ryhdyttiin konkreettisesti toteuttamaan Riihimäen asemanseudun kehitystyötä.

Vähähiilisen, resurssitehokkaan sekä asukas- ja yrityslähtöisen kaupunkiympäristön kehittämisessä digitaaliset ratkaisut olivat keskiössä. Ilman digitaalista siirtymää oli huomattavan vaikea toteuttaa muitakaan siirtymiä tehokkaasti, kuten energiamurrosta tai kiertotaloussiirtymää.

”Avoin data on hiilineutraalin kaupunkiympäristön perusta”

”Avoin data ja esineiden internet tulevat olemaan älykkään ja hiilineutraalin kaupunkikehityksen perusta. Ilman ympäristöstä kerättyä dataa ei voida saavuttaa kansallisia hiilineutraalisuustavoitteita eikä tehdä oikeita toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.” kertoo Tapio Pelto Suomen ympäristöopisto Syklistä.

Suomen ympäristöopisto Sykli toi hankkeeseen osaamista mm. IoT-teknologian ja data-analytiikan soveltamisesta saaduista kokemuksista.

Näitä kokemuksia oli kerrytetty erityisesti Syklin koordinoimasta EAKR-rahoitetusta hankkeesta Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ, A74095).

Hankkeen kesto, toteuttajat ja rahoitus

Uudenmaan liitto oli myöntänyt rahoituksen Kaupunki 4.0 – Infrastruktuurin mittarointi, tietovirtojen hallinta ja toimintojen ohjaaminen -hankkeelle REACT-EU-EAKR-varoista. Hanketta rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke oli kohdistettu erityistavoitteeseen: ”12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Hankkeen päätoteuttaja oli Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. Osatoteuttajia olivat Riihimäen kaupunki ja Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy.
Hanke alkoi 1.7.2021 ja kesti kaksi vuotta.

Lisätietoja Kaupunki 4.0 -hankkeesta antaa:

Ari Laitala
Kaupunki 4.0 hanke
ari.laita@sykli.fi
p. 050 5668998

Tapio Pelto
projektipäällikkö
Kaupunki 4.0 hanke
tapio.pelto@sykli.fi
p. 050 598 2549