Siirry sisältöön

Shape It GREEN – kansainvälinen verkkokurssi kiertotaloudesta yrityksille

Shape It GREEN -hankkeessa keskityttiin lisäämään yritysten tietoutta kiertotaloudesta ja vihreästä siirtymästä. Yrityksen perustamiseen liittyvää opetusmateriaalia on useassa eri koulutustasossa, mutta asiasta kiinnostuneiden olisi tärkeää myös tietää, mitä asioita tulisi ottaa huomioon, jotta yritys toimii kestävällä ja kiertotalouden huomioivalla tasolla.

Hanke ratkaisi tämän haasteen kehittämällä nykyaikaisen, digitaalisen verkkokurssimoduulin ”Shape it GREEN”, joka auttaa uusia ja olemassa olevia yrittäjiä muuttamaan liiketoimintaansa kestävämpään suuntaan.

Verkkokurssi sisältää viisi teemaa:

 1. Kiertotalous yleisellä tasolla
 2. Kulutus
 3. Tuotanto
 4. Jätteet
 5. Kiertotalouden liiketoimintamallit, innovaatiot, investoinnit

Hankkeen kohderyhmiä olivat:

 • Uudet yrittäjät, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista
 • Liike -elämän opiskelijat ja luennoitsijat
 • Nykyiset yrittäjät ja yritysjohtajat

Verkkokurssi toteutettiin kansainvälisenä yhteistyönä, jossa mukana Syklin lisäksi seuraavat organisaatiot: ArtSmart (Latvia), LT-Entrepreneurship institute ENTRI (Liettua)

Projektin kesto: 09/2021–01/2023

Lisätietoa:
Riku Mustonen
050 3212 913
riku.mustonen@sykli.fi

Shape It GREEN – an international online course on circular economy for companies

The Shape It GREEN project was focused on raising companies’ awareness of the circular economy and the green transition. There are several different levels of education related to starting a business, but it would be important for those interested to know what should be taken into account in order for the company to operate at a sustainable and circular economy level.

The project solved this challenge by developing a modern, digital online course module, “Shape it GREEN”, to help new and existing entrepreneurs move their business in a more sustainable direction.

The online course includes five themes:

 1. The circular economy in general
 2. Consumption
 3. Production
 4. Waste
 5. Circular economy business models, innovations, investments

The target groups of the project were:

 • New entrepreneurs who are planning to start their own business
 • Business students and lecturers
 • Current entrepreneurs and business leaders

The online course was implemented as an international collaboration involving the following organizations in addition to the Sykli: ArtSmart (Latvia), LT-Entrepreneurship institute ENTRI (Lithuania)

Project period: 09/2021–01/2023

More information:
Riku Mustonen
+35850 3212 913
riku.mustonen@sykli.fi