Siirry sisältöön

VillageWaters – Yhteistyöllä ratkaisuja haja-alueen jätevesiin

VillageWaters -hankkeessa etsittiin ja jaettiin kokemuksia parhaista haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuista ja näin saada vähennettyä jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja koko Itämeren alueella.

Hankkeessa kehitettiin verkkosovellus: Hajavesijelppi, joka auttaa haja-asutusalueiden asukkaita ja kyläyhteisöjä valitsemaan sopivimman ratkaisun jätevesien käsittelyyn. Palvelu tukee myös esimerkiksi kunnan viranomaisten ja suunnittelutoimistojen työtä. Hajavesijelppiä voi hyödyntää myös yksittäiset kotitaloudet.

Hajavesijelpissä käyttäjä voi selata erilaisia ratkaisuja valitsemiensa kriteerien mukaan. Palvelussa huomioidaan mm. ratkaisujen hankinta- ja ylläpitokustannukset, käytön helppous ja puhdistustulos niin ravinteiden kuin hygieniankin kannalta.

Jätevesijärjestelmien laitetoimittajat voivat tuoda omat laitetiedot Hajavesijelppiin.

Ennen verkkopalvelun kehittämistä hankkeessa kartoitettiin ja arvioitiin laajasti markkinoilla olevia ratkaisuja ja niiden soveltuvuutta erilaisiin olosuhteisiin. Jokaisessa partnerimaassa rakennettiin pilotpuhdistamoja, joista saatiin käytännön kokemuksia. Suomessa pilotit toteutettiin Raaseporin Gennarbyssä ja Nurmijärvellä.

Hankken tärkeimmät tuotokset:

VillageWaters oli kolmevuotinen (2016-2019) hanke, joka saa osarahoituksen EU:n Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 -ohjelmasta. Hankkeeseen osallistui 13 organisaatiota viidestä eri Itämeren alueen maasta. Hankkeen koordinaattori oli Luonnonvarakeskus LUKE.