Siirry sisältöön

# Vaikutamme yhdessä -hanke

Kesto 1.1.2021 – 30.6.2022
Koordinaattori Business College Helsinki

Muut hankekumppanit
• Suomen ympäristöopisto SYKLI
• Mercuria
• Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO

Rahoittaja Opetushallitus.

Hanke oli osa valtakunnallista Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oikeus-osata

– Painopistealue 2.1 Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
– Painopistealue 2.3. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen

Syklin osalta painopiste 2.1 tavoitteena oli käynnistää ja kehittää oppilaskuntatoimintaa organisaatiossa. Tavoitteena oli myös yhdessä opiskelijoiden kanssa tukea opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja laatia uudenlaisia vertaistiedottamisen ja -ohjaamisen keinoja.

Painopistealueen 2.3. toiminnassa taas Syklissä tavoitteena oli kehittää alumnitoimintaa, vahvistaa opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden ja kokemusten jakamisen kulttuuria ja oppilaitokseen kiinnittymistä sekä oppilaitokseen ”brändäytymistä”.

Lisätietoja
Isa Mäkelä, projektikoordinaattori
Suomen ympäristöopisto Sykli
+358 50 367 7855 |isa.makela@sykli.fi