Siirry sisältöön

NordCompostEd

Hankkeen visio
Kaupungistuminen ja erityisesti suurimpien kaupunkiseutujen kasvuprosessi, lisääntynyt kulutus ja ilmastonmuutos jatkuvat Suomessa, että naapurimaissa. Kaupungit elävät ilmaston ehdoilla ja ovat riippuvaisia luonnosta ja ekosysteemeistä. Kaupunkien kehityksessä ekologinen kestävyys on elintärkeä. Yhdessä Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi ja Islanti tuottavat vuosittain noin 10 miljoonaa tonnia ruokajätettä, ja noin puolet tästä jätteestä (5 miljoonaa tonnia vuodessa) on peräisin kotitalouksista. Esimerkiksi, tällä hetkellä Helsingissä noin puolet kotitalouksien biojätteistä päätyy sekajätteen joukkoon, vaikka lajittelu on mahdollista. Venäjällä biojätteiden lajitteluprosessit ovat alkuvaiheessa. Jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö on tärkeää, erityisesti biojätteiden käsittelyn, koska ne tuottavat väärin käsiteltyinä enemmän ilmastopäästöjä (metaania ja muita kaasuja).

Hankkeen tavoite
Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ja ympäristökasvatusta orgaanisen jätteen käsittelystä, koska myönteisiä muutoksia ei voi tapahtua ilman yhteiskunnan ymmärrystä ja aktiivista osallistumista.

Hankkeen yhteistyökaupungit
Projektin yhteistyökumppaneina olivat Petroskoi, Kaliningrad, Arkhangelsk, Kööpenhamina ja Helsinki. Hankkeen kohderyhmiin kuuluivat lapset ja nuoret, aktivistit sekä muut kansalaiset, oppilaitokset, kansalaisjärjestöt, jätehuollon yritykset, ympäristöasiantuntijat.

Hankkeessa
Hankkeessa keskityttiin ympäristökokemusten vaihdon tehostamiseen On-Line koulutuksien avulla, parhaiden kaupunkialueiden biojätteen käsittelyn esittämiseen, ympäristökasvatusmenetelmien luomiseen lasten ja nuorten opettamiseksi aiheesta ”Biojäte ei ole roskaa!”. Projektin raamissa oli suunniteltu tehdä kompostointia ja biojätteen käsittelyä koskevia videoita ja muita materiaalia suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Nord CompostEd – Hankkeessa tuotettuja materiaaleja:

Videoita:

Esite: Ahkeran lajittelijan hiilijalanjälki »

Hankkeen kesto ja rahoitus
Hanke toteutettiin aikavälillä 1/2020–10/2021. Hanketta rahoitti Pohjoismaiden Ministerineuvosto.

Lisätietoa:

Taru Uotila
050 370 1414
taru.uotila@sykli.fi

Natalia Ripatti
Cooperation with Russian-speaking countries
050 570 2385
natalia.ripatti@sykli.fi