Siirry sisältöön

Kestävästä suunnittelusta kestävään toteutukseen – vihreän talouden osaamisketjut

EU:n 2020 -strategian tavoite on kestävä kasvu eli siirtyminen nykyistä resurssitehokkaampaan, vihreämpään ja kilpailukykyisempään talouteen. Tämä tarkoittaa mm. vihreän teknologian ja tuotantomenetelmien edistämistä ja käyttöönottoa, mikä edellyttää myös uutta osaamista työelämässä.

Suomen ympäristöopisto SYKLI on toteuttanut myös selvityshanketta – Ammatillinen aikuiskoulutus vihreän ja vähähiilisen talouden edistäjänä. Alustavien tulosten pohjalta on tunnistettu, että valittujen vihreän talouden teemojen edistäminen edellyttäisi tarkastelun laajentamista koskemaan myös ammattikorkeakoulutusta sekä eri toimijaryhmien osaamistarpeiden kartoittamista työelämälähtöisesti.

Hankkeessa kartoitetaan valittuihin vihreän talouden osaamistarpeisiin vastaava koulutus valtakunnallisesti Suomen ammattikorkeakouluissa ja  ammatillisten koulutuksen järjestäjien parissa. Hankkeessa kartoitetaan kyseiset koulutussisällöt sekä tutkinnoissa että täydennyskoulutustarjonnassa. Hankkeessa kartoitetaan myös kansainvälisiä esimerkkejä.

Lisäksi projektissa tuotetaan valittujen vihreän talouden osaamistarpeiden osalta koko ketjun (suunnittelusta myyntiin ylläpitoon ja jälkimarkkinointiin, katso kuva) toimijoiden osaamistarvekuvaukset. Kartoitukset tehdään yhteistyössä valittujen toimialojen etujärjestöjen tai yhdistysten kanssa, koska näillä on laajempaa näkemystä alan kehittämisestä ja kehittämistarpeista kuin yksittäisillä yrityksillä.

Tuloksena saadaan myös vertailutietoa siitä, miten hyvin nykyinen koulutustarjonta vastaa näihin eri toimijaryhmien osaamistarpeisiin ja mitkä ovat keskeiset osaamisen ja koulutuksen kehittämistarpeet. Tämä tarkastelu antaa hyvän pohjan esimerkiksi koulutuksen tai kouluttajien osaamisen kehittämiselle. Eri toimijaryhmien osaamistarpeiden vertailu ja tarkastelu yhdessä auttaa myös tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat arvo ja toimijaketjussa.

Kestävästä suunnittelusta kestävään toteutukseen – vihreän talouden osaamisketjut -selvityshanke saa osittain ESR-rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta, hankkeen toteutusaikataulu on 11/2014-08/2015.

Kestävästä suunnittelusta kestävään toteutukseen – vihreän talouden osaamisketjut työpajat 5. ja 6.5.2015

Suomen ympäristöopisto Sykli , Rehtori ja toimitusjohtaja Eeva Hämeenoja 

Työpajojen ohjelma, kyselyn tulokset ja iltapäivän työpaja, projektipäällikkö Tove Holm

Kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen tiistaina 5.5.2015

Rakennusalan ammattilaisen energia-tehokkuuden osaamistarpeet 2015-2030 , NollaE, Nikolas Salomaa 

Rakennusten elinkaarimittarit ja Kiinteistöpassi , Green Building Council Finland, Jessica Karhu 

AMK‐koulutustason näkemys osaamisen kartuttamiseksi , Tampereen ammattikorkeakoulu, Pirkko Pihlajamaa, LVI-lehtori, dipl.ins.

Biotalous ja hajautettu uusiutuva energia keskiviikkona 6.5.2015

Envitecpolis Oy , Matti Arffman, Myyntipäällikkö

Suomen Lähienergialiitto ry , Markku Tahkokorpi, Toiminnanjohtaja

Biotalous ja hajautettu uusiutuva energia , Hämeen ammattikorkeakoulu, Tapani Pöykkö, johtaja, Biotalouden aluehankkeet

Tulokset:

Annala, K., Holm, T., Hämeenoja, E., 2015. Vihreää liiketoimintaa edistävää osaamista koulutusasteiden rajat ylittävällä yhteistyöllä. AMK-lehti 1 2015.

Hankkeen esitys kansainvälisessä konferenssissa Pathways to the Future 22-24.4.2015: http://prezi.com/hr-2h41cnclg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Uutinen Syklin nettisivulla konferenssista Pathways to the Future – kansainvälinen kestävän kehityksen kasvatuksen konferenssi: https://sykli.fi/hankkeet/kestavasta-suunnittelusta-kestavaan-toteutukseen-vihrean-talouden-osaamisketjut/ 

Uutinen Syklin nettisivulla hankeen työpajoista 5-6.5.2015: https://sykli.fi/hankkeet/kestavasta-suunnittelusta-kestavaan-toteutukseen-vihrean-talouden-osaamisketjut/

Hankkeen esitys kansainvälisessä konferenssissa 8th World Environmental Education Congress, WEEC, 29.6- 2.7,2015.

Hankkeen lopputulokset

Article about the final results of the project, which will be published on the Global Cleaner Production and Consumption Conference http://www.cleanerproductionconference.com/, coming in October/November 2015.