Siirry sisältöön

Kaikkien kaupunki! – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja

Varpuja metsässä.

Kaikkien kaupunki! – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke (2019­­–2021). Hanketta koordinoi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän, Kouvolan ja Lappeenrannan kaupungit sekä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Hankkeen tarkoituksena oli edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä tulevaisuuden kestävän ympäristön luomiseen. Hanke tuki nuorten aktiivista osallistumista oman lähiympäristön kehittämistyöhön ja edistää nuorten asuin- ja elinympäristöään koskevan tiedon, näkemysten ja kokemusten tuomista vaikuttavaksi osaksi ympäristön suunnittelun prosesseja.

Hankkeeseen kutsuttiin mukaan myös sellaisia nuoria ja ryhmiä, jotka usein jäävät erilaisten hankkeiden ja vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Vahvistamalla nuorten kokemuksia aidosta osallisuudesta tuetaan myös nuorten itsetuntoa ja hyvinvointia sekä kykyä ja motivaatiota toimia. Hankkeessa tuettiin sellaisten uusien tietojen ja taitojen oppimista, jotka tukevat osallisuutta kestävän ympäristön kehittämisessä.

SYKLI veti hankkeessa Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajoja ja osallistui hankkeen ohjausryhmässä työskentelyyn.

Lisätietoja:

info@sykli.fi