Siirry sisältöön

Henkilökohtaistaminen käytäntöön ympäristöhuollossa

Varpuja metsässä.

Uusituissa ympäristöhuollon ammattitutkinnon perusteissa määritellään, että ympäristöhuollon ammattitutkintoa suoritettaessa tutkintotoimikunta voi esittää OPH:lle etukäteen nimettyjen muiden näyttötutkintojen tutkinnon osien hyväksymistä osaksi ympäristöhuollon ammattitutkintoa.

Hankkeen tavoitteena oli varmistua siitä, että ympäristöhuollon tutkinnon perusteiden uudistamisen myötä tuleva mahdollisuus näyttösuorituksen korvaamiseen hyödynnetään ja hankkeessa tuotettiin työkalu, joka auttaa korvaavuusmenettelyssä ja henkilökohtaistamisen käytäntöön saattamisessa. Työkalu pitää sisällään menettelytapakuvauksen ja kriteeristön siitä, kuinka eri tutkintoja tulee tarkastella korvaavuuksia arvioitaessa. Näiden tuotteiden perusteella tehdään ohjeistus ympäristöhuollon oppilaitosten ja tutkintotoimikunnan käytettäväksi, jonka avulla voidaan ohjata näyttöjen suorittajien, näyttöjen arvioijien ja oppilaitosten toimintaa.

Osatavoitteena hankkeessa oli:
kartoittaa näyttötutkinnot ja alat, joihin ympäristöhuollon alalla ja ympäristöhuollon ammattitutkinnolla on yhtymäkohtia
tehdä kartoituksen perusteella ammattikuvauksia olemassa olevista ammateista, joissa eri tutkinnoista kootulla ammattitutkinnolla saadaan parempi sopivuus olemassa olevaan tehtävä- ja ammattikuvaan kuin yksin ympäristöhuollon ammattitutkinnolla.
luoda malli henkilökohtaistamiseen ja korvaavuuteen

Lisätiedot:

Taru Uotila
050 370 1414
taru.uotila@sykli.fi