Siirry sisältöön

Kartalla – på Kartan: Ammatillinen koulutus kestävyystiekartalle 

Opetushallituksen rahoittamassa ja Syklin toteuttamassa Kartalla – på Kartan: Ammatillinen koulutus kestävyystiekartalle -hankkeessa jalkautetaan VASKI-hankkeessa laajassa oppilaitosverkostossa kehitettyä kestävyystiekarttaa. Hankkeen päätavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen vihreää siirtymää tarjoamalla tukea ja välineitä oppilaitosten kestävyystyöhön kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Toiminnan ytimessä on verkosto, jonka jäsenorganisaatiot ovat sitoutuneita kestävyysmurroksen edistämiseen.​  

Kartalla – på Kartan –hankkeen tavoitteena on kaikkien koulutuksen järjestäjien sitoutuminen kestävyystiekartan tavoitteisiin ja niitä jalkauttavan verkoston toimintaan. Syksyllä 2024 verkoston käyttöön aukeaa uusi Kartalla – på Kartan verkostoalusta, joka mahdollistaa tiekarttaan sitoutumisen ja oppilaitosten omien kestävyystoimien näkyväksi tekemisen. Samalla sivusto tukee vertaisoppimista ja kumppanuuksien kehittämistä. Liittymällä verkostoon oppilaitokset sekä niiden henkilöstö ja kumppanit saavat käyttöönsä laajan kestävyystyön työkaluvalikoiman. 

Hankkeessa järjestetään työpajoja, koulutuksia ja sparrausta oppilaitostoimijoille sekä rohkaistaan vertaisoppimiseen. ​Toiminta kohdistetaan erityisesti niihin koulutuksen järjestäjiin, jotka ovat aloittamassa kestävyystyön ja tarvitsevat siihen tukea. Myös ruotsinkielisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille tarjotaan tukitoimia omalla äidinkielellä.​  

Hankkeessa ylläpidetään ja päivitetään VASKI-hankkeessa kehitettyjä työkaluja, kuten kestävyystiekarttaa, kestävyyden itsearviointilomaketta ja hiilijalanjälkilaskuria. Tämän lisäksi uusia työkaluja ja toimintamalleja kehitetään yhdessä verkoston avulla.  

Kestävän ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta tukee hankkeen toimenpiteiden etenemistä ja jalkauttamista sekä osallistuu hanketoiminnan suunnitteluun. Lukuvuosittain kutsuttavaan neuvottelukuntaan osallistuu n. 15 jäsentä per lukuvuosi. 


Jo syksyllä 2024 tapahtuu

Syksyllä 2024 Kartalla – på Kartan –hanke järjestää Oletko jo kartalla –infowebinaareja ja Ihan hiilenä -hiilijalanjälkilaskennan klinikoita.

Oletko jo kartalla –webinaareissa tutustutaan kestävyystiekartan tavoitteisiin, verkoston toimintaan ja tapoihin tehdä näkyväksi oppilaitoksen kestävyystyötä Kartalla – på Kartan –verkostoalustalla.

Ilmoittaudu Oletko jo kartalla? -webinaareihin:

Ihan hiilenä -webinaareissa tutustutaan Ammatillisen koulutuksen hiilijalanjälkilaskuriin, saadaan tukea laskennan visaisiin kysymyksiin ja päästövähennyspolkujen muodostamiseen. Ilmoittaudu Ihan hiilenä -webinaareihin tästä! 

Ilmoittaudu Ihan hiilenä -webinaareihin:


Ajankohta: 1.7.2024 – 31.12.2027 
Rahoittaja: Opetushallitus, valtionavustus ammatillisen koulutuksen vihreän siirtymän tukemiseen  
Toteuttaja: Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Lisätietoja: verkkosivut tulossa 


Kysy lisää

Tiina Taipale

kouluttaja, laatu- ja vastuullisuusosaaminen

Sini Raita-aho

asiantuntija, VASKI-hanke

Joonas Raaska

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous