Siirry sisältöön

Vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuden parantaminen koulutuksen avulla 

Vesihuolto on yhteiskunnan kriittinen toiminto, joka vaatii korkeaa kyberturvallisuutta. Kyberhyökkäykset voivat aiheuttaa vakavia seurauksia vesihuollon toimivuudelle ja ihmisten terveydelle. Vesihuoltolaitosten tietojärjestelmät ovat alttiita erilaisille kyberuhkille, kuten haittaohjelmille, tietomurroille ja palvelunestohyökkäyksille. Kyberuhkat ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet digitalisaation ja pilvipalvelujen myötä. 

Usein suurin kyberturvallisuuden riski organisaatiossa on henkilöstön tietämättömyys kyberturvallisuuden riskeistä ja kuinka omalla käyttäytymisellä voidaan ehkäistä kyberrikoksia. Kyberrikolliset käyttävät tätä seikkaa hyväkseen suunnitellessaan kyberhyökkäyksiä. Kyberhyökkäyksien riskeihin ja niiden ennaltaehkäisyyn voidaan vastata käytännönläheisellä koulutuksella. 

Tavoitteet  

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa koulutuskokonaisuus, joka parantaa vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuden tasoa ja valmiutta. Koulutuskokonaisuus koostuu eri moduuleista, jotka on suunnattu eri kohderyhmille vesihuoltolaitoksissa, kuten tekniselle henkilöstölle ja hallinnolliselle henkilöstölle. Koulutuksen sisältö ja menetelmät perustuvat parhaisiin käytäntöihin ja tutkimustietoon kyberturvallisuudesta. 

Toteutus 

Hankkeessa määritetään koulutustarpeet yhdessä vesihuoltolaitosten kanssa. Koulutus toteutetaan näissä laitoksissa. Saadun kokemuksen ja palautteen perusteella rakennetaan Kyberturvallisuuden verkkokoulutus. Hankkeen päätyttyä verkkokoulutusta hyödynnetään vesihuollon mm. erikoisammattitutkinnon koulutuksissa. 

Yhteistyökumppaneina toimivat vesihuoltolaitokset: 

  • Hangon Vesi 
  • Kirkkonummen Vesi 
  • Liikelaitos Salon Vesi 

Hankkeen kesto: 04/2024-7/2025 

Hankkeen rahoitus:  Osarahoittajana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Kysy lisää

Jari Heiskanen

koulutuspäällikkö, vesihuolto