Siirry sisältöön

DaKiVE – Datalla kiinteistöjen vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen


Julkisten kiinteistöjen kuten koulu- ja toimistorakennusten toimintaympäristössä on paljon potentiaalia datan ja digitalisaation hyödyntämiselle. Kiinteistön ylläpidosta vastaavat voivat hyödyntää työssään erilaisia palveluita kuten tekoälysovelluksia, jotka ohjaavat kiinteistöä ns. älykkäitä ohjauksia hyödyntämällä. Älykkäät ohjaukset tarkoittavat digitalisaation ja datan hyödyntämistä esimerkiksi lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaamiseen mahdollisimman energiatehokkaasti varmistaen myös laadukkaan sisäilmaolosuhteet sekä kiinteistön käyttäjille että kiinteistölle itselleen. Älykkäitä ohjauksia on hyödynnetty usein ainoastaan pilotteina koulu- ja toimistokiinteistöissä. DaKiVE -hanke mahdollistaa niiden systemaattisen ja kokonaisvaltaisen hyödyntämisen Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen kiinteistöissä.

Toteutus

Suomen ympäristöopisto Syklin Työpaketissa (TP2) keskitytään Riihimäen kaupungin tukemiseen tavoitteena Riihimäen kaupungin julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja sisäilmaston (mm. melu, valaistus, TVOC, CO2, Radon, ja mahdollisesti homeitiöt jne.) seuranta. Tällä tavoin pienennetään energiankulutusta ja edistetään vähähiilisyyttä, saavutetaan sisäilmaston tavoitearvojen mukaiset olosuhteet tehokkaalla energian käytöllä. Lisäksi turvataan terveellinen ja viihtyisä työ- ja opiskeluympäristö Riihimäen kaupungin kiinteistöjen käyttäjille.

Suomen ympäristöopiston Sykli Oy:n asiantuntijoiden toimesta yhdessä Riihimäen kaupungin asiantuntijoiden kanssa kartoitetaan Riihimäen kaupungin kiinteistöt ja hankitaan tarvittavat perustiedot ja mahdollisuudet erilaisten (teko)älymittauksien ja -ohjauksien toteuttamiseen kiinteistön olemassa olevat automaatiojärjestelmät huomioiden. Kartoituksen pohjaksi otetaan kiinteistöjen elinkaariajattelu ja tehdyt korjaukset sekä hyödynnetään RTkortiston korttia RT 18-10922 (KH 90-00403, LVI 01-10424, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot), minkä perusteella arvioidaan tulevat kiinteistön korjaustarpeet ja muodostetaan aineistosta visuaalinen esitys paikkatietoja hyväksikäyttäen.

Hankkeen osatoteuttajan tavoitteet

  • Hyödyntää Riihimäellä jo tehtyä pilotointia (Kaupunki 4.0 -hanke) älykkäästä ohjauksesta ja sen perusteella luoda toimintasuunnitelma älykkäiden ohjausten käyttöönottoon ja laajamittaiseen hyödyntämiseen Riihimäen julkisissa kiinteistöissä.
  • TKI-yhteistyön käynnistäminen alan johtavien suomalaisten yritysten kanssa.
  • Saada aikaan dataan perustuvia uusia palveluita ja innovaatioita.
  • Tiedon jakaminen hankeen toimenpiteistä, tuloksista sekä älykkäistä ohjausjärjestelmistä.

Rahoittava viranomainen: Hämeen Liitto, EU/EAKR Kokonaisbudjetti: noin 290 000 €

Toteutusaika: 10/2023 – 09/2025

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Hankkeen kohderyhmät: Kanta-Hämeen julkisten organisaatioiden omistajat ja ylläpidosta vastaavat organisaatiot sekä älykkäitä ohjauksia tarjoavat yritykset.

Yhteistyössä: HAMK Smart

Hankkeen juliste: DaKiVE posteri

Hankkeen yleisesittely: Lue lisää tästä.


Kysy lisää:

Tapio Pelto

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Timo Lahti

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous