Siirry sisältöön

SmartCityWind: Kaupunkituulivoimasta lisää virtaa energiasiirtymään

Voiko tuulivoimaa hyödyntää myös kaupunkialueilla? Voiko pieniin tuuligeneraattoreihin investoiminen olla kannattavaa? Millaista suunnittelutyötä ja luvittamista kaupunkituulivoiman hyödyntäminen edellyttää. Ja mitä se kaupunkituulivoima oikeastaan on?

Edellä mainittuihin kysymyksiin on Syklissä haettu vastauksia jo viimeiset pari vuotta. Tehdyt esiselvitykset osoittavat, että ainakin excelissä moni asia näyttää lupaavalta. Syksyllä 2023 Sykli haki yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin sekä logistiikkayhdistys Limowa ry kanssa EAKR-rahoitusta hankkeelle, jossa kaupunkituulen hyödyntämisen edellytyksiä lähdetään selvittämään. Hanke-ehdotuksen tultua hyväksytyksi, on hanketta lähdetty käynnistämään suunnitelman mukaisesti helmikuun 2024 alusta lukien.

Hankkeessa keskitytään selvittämään tuulioloja mittauksin erilaisissa tyyppisijainneissa, kuten kerrostalojen katoilla, merenrantojen läheisyydessä sekä muuten avoimilla alueilla. Avoimeen dataan perustuvat laskelmat osoittavat, että parhaissa sijainneissa voidaan kaupunkiolosuhteissakin tuottaa tuulisähköä, jopa kannattavammin kuin aurinkopaneeli-investoinneilla. Nyt näitä tuulioloja selvitetään tarkemmin, sillä tuuliolosuhteet voivat vaihdella merkittävästikin mikrosijainnista toiseen.

Hankkeen toinen työkokonaisuus liittyy luvituskäytäntöjen selvittämiseen. Asemakaava-alueilla tapahtuvasta luvituksesta lienee vain yksittäisiä esimerkkejä, eikä luvituksen perusperiaatteista näytä vielä olevan tarkempaa tietoa. Vuonna 2025 voimaan astuva rakennuslaki tuonee luvitusmenettelyyn vielä omat mausteensa.     

Tämän hankkeen puitteissa ei vielä päästäne testaamaan pieniä tuuligeneraattoreita, mutta käynnistymässä on suunnittelutyö, jolla myös varsinainen testausvaihe saataisiin käynnistettyä laaja-alaisesti 2025 alusta lukien. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan jossain roolissa mahdollisesti toteutettavaan testausvaiheeseen, käy liittymässä hankkeen postituslistalle. Tämä on samalla nopein ja vaivattomin tapa seurata nyt käynnistyneen selvitystyön vaiheita. Hankkeen postituslistalle voi liittyä täällä. Pääosa hankkeen viestinnästä kanavoituu tämän sivuston kautta.

Hankkeen kesto: 1.2.2024 – 30.9.2025
Koordinaatiovastuu: Suomen ympäristöopisto SYKLI
Kumppanitoteuttajat: HAMK ja Limowa ry
Hankkeen rahoitus: EAKR-rahoitus: Uudenmaan liitto ja Hämeen liitto sekä hankkeen toteuttajat

Kysy lisää

Ari Laitala

Ari Laitala

asiantuntija, yhteistyö & kehittäminen