Siirry sisältöön

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen 

Ammatillisen koulutuksen tulee pystyä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin suuntaamalla koulutusta työelämän tarpeista nouseville aloille, kehittämällä koulutuspolkuja opintojen suorittamisesta työelämään ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä varmistamalla opetushenkilöstön ajantasainen osaaminen.  

Strapetsi -hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen. Hankkeen viisi kehittämiskokonaisuutta toimivat rinnakkain ja tuottavat yhteisen toimintamallin hankkeen lopussa. 

  1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen 
  1. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen 
  1. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen 
  1. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen 
  1. Ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus 

Hankkeen kehittämiskokonaisuudet perustuvat tietovarantojen systemaattiseen käyttöön ja koulutuksen järjestäjien tiiviiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Toimintamallin kehittämisessä ja levittämisessä huomioidaan, että mukana on sekä johtamisen kehittämistä aloittavia että pidemmälle kehitystyötä tehneitä organisaatioita.  

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot:

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio) 

Suomen ympäristöopisto Syklin lisäksi hankkeessa on mukana 80 osatoteuttajaa 

Suomen ympäristöopisto SYKLI on mukana kehittämiskokonaisuuksissa 1-4 ja lisäksi vetäjänä (50%) kehittämiskokonaisuuksissa 1 ja 4. 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023 – 2024

Hankkeen kesto: 1.1.2023 – 31.12.2024

Vastuuhenkilöt

Anna Kettunen

vararehtori