Siirry sisältöön

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Tämän hankkeen keskeinen tavoite on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden pitkäjänteistä kehittämistä ja luoda valmiuksia valtakunnallisesti laajan yhteistyöverkoston muodostumiselle. Hankkeessa jalkautetaan ja juurrutetaan vuosina 2022 ja 2023 ammatillisen koulutuksen järjestäjien eri verkostohankkeissa syntyneitä tuotoksia ja toimintatapoja koko ammatillisen koulutuksen kenttään ja varmistetaan niiden ylläpitäminen ja päivittäminen. 

Hankkeen kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien johto, hallintohenkilöstö, opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin myös joissain kohdin opiskelijat. 

Hanke on jaettu työpaketteihin, joille on laadittu määrälliset ja laadulliset mittarit millä seurataan tavoitteiden saavuttamista. 

  1. Digikyvykkyys osaksi toimintaa 
  1. Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen 
  1. Oppimisanalytiikan jalkauttaminen 
  1. Tieto-osaamisen jalkauttaminen 
  1. Digiosaamisen jalkauttaminen 
  1. Digikyvykkyyden keskeiset kokonaisuudet 
  1. Digikyvykkyyttä tukevien materiaalien hallinta 
  1. Digikyvykkyyden jatkokehitys ja verkoston ylläpito ja kehittäminen 

Mukana olevat organisaatiot:

OMNIA  (hallinnoiva organisaatio) 

Suomen ympäristöopisto Syklin lisäksi hankkeessa on mukana 88 eri ammatillisen koulutuksen järjestäjää 

Hankkeen kesto: 1.1.2023 – 31.12.2024

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö Strategiarahoitus 

Vastuuhenkilöt

Anna Kettunen

vararehtori