Siirry sisältöön

VIERKO – Vieraskielisen opetuksen kehittämiseksi sekä kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa 

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua sekä kootaan ja tuotetaan selkokielistä materiaalia. 

Suomessa on paljon vieraskielisiä osaajia, joiden osaamista ei ole tunnistettu eikä hyödynnetty riittävän hyvin. Esteenä on usein kielitaito sekä erityisesti aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen. Työpaikkojen monikulttuurisuusosaaminen ja kielitietoinen toiminta vaativat edelleen aktiivista kehittämistä, jos halutaan parantaa vieraskielisten työllistymistä. Hankkeessa pyritään myös kehittämään työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista. 

Koulutuksen järjestäjien perinteisiä toimintatapoja haastavat uudenlaiset työelämän nopeat tarpeet työvoimasta ja työvoiman jatkuva osaamisen kehittäminen. Koulutuksiin hakeutuu yhä enemmän aikuisia alan vaihtajia tai työperäisen maahanmuuton sekä kv-rekrytoinnin kautta opiskelijoita. Näillä kaikilla on yhdistävänä tekijänä halu ja tarve päästä nopeasti työmarkkinoille ja työhön. 

Hanke koostuu viidestä eri teemoitetusta työpaketista: 

1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat (työpakettivastaava Gradia) 

2. Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen (työpakettivastaavat Tredu ja Haapaveden opisto) 

3. Osaamisen tunnistamisen keinot (työpakettivastaava JEDU) 

4. Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt (työpakettivastaava Stadin AO) 

5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen (työpakettivastaava TTS) 

Mukana olevat organisaatiot:

Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda (Hallinnoiva organisaatio) 

Suomen ympäristöopisto Syklin lisäksi 61 muuta osatoteuttajaa, jotka osallistuvat hankkeeseen kehittäjinä.

Hankkeen kesto: 1.1.2023 – 31.12.2024

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023 – 2024 

Vastuuhenkilöt

Anna Kettunen

vararehtori