Siirry sisältöön

Ympäristöosaajat 2025

Ympäristöosaajat2025-ennakointihankkeessa selvitettiin tulevaisuuden osamistarpeita ympäristöaloilla ympäristö-, luonto- ja energia-aloilla. Hankkeen tulokset ovat kuitenkin jossain määrin yleistettävissä myös muille aloille, sillä eräs keskeinen johtopäätös oli, että enemmän kuin ympäristöalalle erikoistuneita osaajia tarvitaan ympäristöosaavia ammattilaisia kaikilla toimialoilla ja tasoilla.

Hankkeen tulokset esitettiin Ympäristöosaajat2025-raportissa neljän skenaarion muodossa, joissa kuvataan mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja sekä näissä tulevaisuusvaihtoehdoissa korostuvia ympäristöalan osaamistarpeita. Raportissa on lisäksi kuvattu tulevaisuudessa korostuvia osaamisprofiileja ja keskeisiä osaamisaloja. Keväällä 2012 pidettyjen työseminaarien pohjalta annettiin lisäksi suosituksia osaamisen ja koulutuksen kehittämisestä eri koulutusmuodoissa ja työelämässä.

Hankkeen toteutuksesta vastasi Suomen ympäristöopisto SYKLI ja ennakoinnin menetelmäasiantuntijana toimi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Suunnittelu- ja kehittämistyöhön osallistui asiantuntijatyöryhmä, jossa olivat edustettuna Aalto-yliopisto, MOTIVA Oy, Suomen ympäristökeskus, Ruralia-instituutti, Ilmatieteen laitos, Greennet Finland ry ja Suomen vesilaitosyhdistys VVY. Hanketta ohjasi laajapohjainen ohjausryhmä, joka edusti mm. ympäristö-, luonto- ja energia-alan viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja.

Ennakointitietoa tuotettiin mm. opetushallinnon ja koulutuksenjärjestäjien käyttöön ympäristöalojen korkeakoulu-, ammatillisen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi.

Hanke sai ESR-rahoitusta Opetushallitukselta ja se toteutettiin aikavälillä 1.11.2009 – 30.6.2012.

Julkaisut

Skenaarioraportti: Ympäristöosaajat2025 – tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Raportti työseminaarien tuloksista: Ympäristöosaajat2025 – kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Vesialan osaaja 2025: Suomen vesialan osaamistarvekartoitus. Raportin on koonnut ja julkaissut Finnish Water Forumin koulutustyöryhmä, jossa on ollut edustus myös Ympäristöosaajat2025-hankkeesta. Ennakointihankkeen tuloksia on hyödynnetty vesialan osaamistarvekartoituksessa.

Artikkelit

Poikkitieteellisellä koulutuksella kestävän kehityksen superosaajiksi, artikkeli Peda-forumissa 2/2011. Minttu Jaakkola & Kati Lundgren

Ympäristöneuvontaa kotitalouksille, artikkeli Ympäristö-lehdessä 2/2012. Anna-Maija Hallikas, Kati Lundgren & Taru Uotila.

Vastuullinen biotalous tarvitsee ekosysteemiosaamista, artikkeli Ympäristöasiantuntija-lehdessä 2/2012 (s. 26-27), Jukka-Pekka Jäppinen & Kati Lundgren

Tulevaisuuden vesiosaajat, artikkeli Vesitalous-lehdessä (3/2012).  Artikkelin ovat laatineet yhteistyössä FWF:n koulutustyöryhmän jäsenet: Annina Takala (TTY), Ulla Heinonen (Logica Oy), Riku Vahala (Aalto-yliopisto), Tuulia Innala (SYKLI), Kati Lundgren (SYKLI), Harri Mattila (HAMK) ja Saija Vuola (Finnish Water Forum).

Tutkimusseminaarit ja konferenssit

Forum on Global Responsibility in Research and Education – Practices in Partnerships and Daily Activities. September 14-17, 2010. Kuopio
Abstract: Ympäristöosaajat2025 – what kind of environmental professionals are needed in 2025? (Eeva Hämeenoja & Kati Lundgren)

Innovations for Competence Management. May 19-20, 2011. Lahti
Paper: Ympäristöosaajat2025 – anticipating know-how and skill needs in environmental sector (Kati Lundgren)

Sustainable Development. Culture. Education – Reorientation of Teacher Education towards Sustainability through Theory and Practice. May 22-25, 2012. Savonlinna
Abstract: Multidisciplinary dialogue and problem-based learning as a tool to educate super-professionals for sustainable solutions (Minttu Jaakkola & Kati Lundgren)

Youth and Futures Conference 2012, June 6-8, 2012. Turku
Paper: Work and skills in the environmental sector in 2025 (Ira Ahokas & Kati Lundgren)

Muut tuotokset

Hankkeen blogi
Ennakointiprosessin kuvaus ja arviointi