Siirry sisältöön

JÄTKÄ – Jätehuoltoalan yritysten toimintaedellytysten turvaaminen

Varpuja metsässä.

JÄTKÄ I -hankkeessa oli kartoitettu, kehitetty ja testattu erilaisia jätehuoltoalan työnkuviin, osaamistarpeisiin, muutostekijöihin ja yritysten tarpeisiin perustuvia palvelu- ja koulutustuotteita. Näiden pilotointia oli tehty kuitenkin pienessä mittakaavassa ja sitä onli tarpeen jatkaa. Myös kentän haastattelujen perusteella tehtyjä havaintoja ja päätelmiä oli tarpeen todentaa valtakunnallisessa mittakaavassa.

JÄTKÄ II -hankkeessa oli tarkoitus jatkaa siitä mihin ensimmäinen hanke jäi. Tavoitteena oli juurruttaa hyviä toimintamalleja, koulutuksia ja palvelutuotteita osaksi hankeorganisaatioiden toimintaa sekä laajentaa tarjontaa uusiin kohdeyrityksiin ja työnkuviin. Tavoitteena oli myös kehittää niitä koulutus- tai palvelutuotteita, joihin ei ensimmäisessä hankkeessa ehditty riittävästi syventymään. Myös yhteistyötä, osaamisen jakamista ja parempaa palvelua alan yrityksille pyrittiin lisäämään hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten osaamista kartoittamalla ja jakamalla. Lisäksi toteutettiin erilaisia yhteisiä koulutuksia jätehuoltoalan toimijoille.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli myös todentaa ovatko hankeorganisaatioiden havainnot kentän muutoksista ja osaamistarpeiden kehittymisestä ajankohtaisia vai oltiinko unohdettu tai sivuutettu olennaisia jätehuoltoalan työnkuviin ja toimijoihin liittyviä asioita, jotka tulisi uusien palveluiden ja koulutustuotteiden kehittämisessä ottaa huomioon. JÄTKÄ I -hankkeessa havaittiin myös selkeää tarvetta jätehuollon palveluntarjoajien ja heidän asiakkaiden välisen vuoropuhelun kehittämiselle siten, että palvelutarpeet, arvon tuottaminen ja asiakassuhteen syventäminen huomioitaisiin.

Jätehuoltoalan yritysten toimintaedellytysten turvaaminen, JÄTKÄ -hanke, oli Suomen ympäristöopisto Syklin, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Luksian ja Faktian yhteishanke. Hanketta rahoitti Uudenmaan ELY.

Loppuraportit:

JÄTKÄ I: jätehuoltoalan yritysten toimintaedellytysten turvaaminen alan muutostekijöiden tunnistamisen, osaamistarpeiden kartoittamisen ja koulutusten kehittämisen avulla

JÄTKÄ II: kehittettyjen palvelu- ja koulutustuotteiden ja toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen