Hae sivuilta

Rekrytoivat koulutukset

Työvoimakoulutus on väylä uuteen uraan

Rekrytoivat koulutukset

Mahdollisuuksia uuteen uraan ja työhön

Syklin yritys- ja urapalvelut tarjoaa koulutustaustaltaan erilaisille ryhmille tutkintoon johtavia ja muita työvoimakoulutuksia, joiden avulla onnistut. Työvoimakoulutus on ollut osa tarjontaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamme on valtakunnallista; näitä koulutuksia on järjestetty mm. Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa.

Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on aiempaa kokemusta ympäristöalan/kestävän kehityksen/laadun kehittämisen tehtävistä ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen sekä riittävä osaaminen työjaksolla toimimiseen. Soveltuva koulutustausta on esim. luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen tai tekninen.

F.E.C ja KEKO – ohjelmat

Further Educated With Companies F.E.C – ohjelma sekä  Kehittämiskoulutus KEKO ovat tehokkaita tapoja löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Suurin osa työvoimakoulutuksiimme osallistuneista henkilöistä on työllistynyt koulutuksen päätteeksi.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää opiskelijalta paikkaa yhteistyöyrityksestä. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta hän on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Järjestämme koulutusta kysynnän mukaan yhteistyössä eri ELY -keskusten ja TE -toimistojen kanssa.

Tutkintoon johtavat koulutukset

Hanki pätevyys ja nappaa työpaikka! Tutkintoon johtavien työvoimakoulutusten tavoitteena on työllistymismahdollisuuksien paraneminen. Mahdollisuus työllistymiseen kasvaa, kun hankit uutta osaamista, joka täydentää entistä. Pääset myös luomaan tärkeitä työelämän suhteita. Työvoimakoulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää asiantuntijatason työjakson yhteistyöyrityksessä – se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.

Järjestämme työvoimakoulutusta sekä korkeasti koulutetuille, että käytännön ammatteihin suuntautuville. Koulutusohjelmat kestävät keskimäärin puoli vuotta sisältäen tutkintoon tai osatutkintoon valmistavaa opiskelua ja työssäoppimista koulutussopimusorganisaatiossa. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa.

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C 2023, Savo-Karjala

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C – Further Educated with Companies -koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi. 

 

Jos haluat työskennellä ympäristön hyväksi, niin tämä on sinulle sopiva koulutus. Suomen ympäristöopisto Syklin Savo-Karjalan Kiertotalouden asiantuntija F.E.C –koulutus tarjoaa eri alojen osaajille lisäoppia kestävän kehityksen teemoista sekä antaa työkaluja kiertotalouden ongelmien ratkaisemiseksi.

Täydennyskoulutus on suunnattu korkeakoulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on vahvaa kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen koulutuksen teemoihin liittyen. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä hankittuna voi olla riittävä pohja koulutukseen osallistumiselle.

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on tukea työnhakijan urakehitystä ja työllistymistä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta opiskelija on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää noin kuusi kuukautta (120 arkipäivää). Koulutuksen keskiössä on työssäoppiminen, joka tapahtuu yhteistyöorganisaatiossa (noin 100 arkipäivää). Syklin toteuttamaa koulutusta on noin 20 arkipäivää. Koulutuksen kaksi ensimmäistä lähipäivää pidetään Kuopiossa ja niihin opiskelijalle tulee olla mahdollisuus osallistua. Muutoin koulutus toteutetaan etä- ja monimuoto-opetuksena. Koulutuksessa on loma 21.12.– 29.12.2023.

Koulutuksessa pääset näyttämään oman osaamisesi toteuttamalla yrityksessä esim. projektin, hankkeen tai kehitystehtävän.

Koulutus koostuu mm. seuraavista aiheista:

 • Kiertotalouden mahdollisuudet ja liiketoimintamallit
 • Ilmastonmuutos ja biodiversiteetti
 • Vastuullisuus
 • Tuotekehitys ja palvelumuotoilu
 • Ympäristöturvallisuuskortti
 • Asiantuntijan digitaaliset työkalut
 • Viestintä asiantuntijatyössä
 • Hiilijalanjäljen laskenta

Koulutushaku on kahdessa vaiheessa

 • Koulutuskohtainen haku Syklin Laura -rekrytointijärjestelmään. Täytä hakulomake LAURA -järjestelmäämme. Sykli haastattelee jatkoon päässeet hakijat.
 • Täytä myös hakulomake TE-palveluille. Löydät hakulomakkeen TE-palveluiden nettisivuilta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/  tai https://tyomarkkinatori.fi/. Kirjoita sanahakuun ”Sykli” tai koulutuksen alueellinen uranumero Pohjois-Savo 714448, Etelä-Savo 714473 ja Pohjois-Karjala 714462.

Koulutusohjelma alkaa 2.10.2023 ja työjaksot tätä ennen porrastetusti välillä 4.9.- 29.9.2023, riippuen siitä milloin työjaksopaikka löytyy. Ohjelmassa on 15 koulutuspaikkaa, jotka täytetään siinä järjestyksessä kun työjaksopaikat löytyvät.

Kannattaa siis toimia nopeasti, jotta työjaksopaikan hakemiseen jää riittävästi aikaa!

Koulutuksen alkuinfo pidetään 31.5.2023 klo 14.00 TE -Livessä https://te-live.fi/

Syklin yhteyshenkilö: 

Terhi Liettilä
asiantuntija, työvalmentaja
terhi.liettila@sykli.fi
p.046 922 7696

Soittoaika touko-, kesä- ja syyskuussa tiistaisin klo 13.00 – 15.00. (HUOMIO! heinäkuussa ei ole soittoaikaa).
Elokuussa 9.8.2023 alkaen taas tiistaisin klo 13.00 – 15.00. 

 

Vihreän siirtymän projektiasiantuntija KEKO 2023, Pohjois-Pohjanmaa

Syklin kehittämiskoulutuksessa eli KEKO:ssa saat sisällöllistä lisäkoulutusta kestävästä kehityksestä ja vihreän siirtymän eri teemoista. Saat työkaluja asiantuntijatyön menestyksekkääseen toteuttamiseen, kuten digitaidot ja viestintä sekä vahvistat metataitojasi kuten työelämätaidot, työnhakutaidot ja verkostoituminen.

KEKO -koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Se on myös mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi.

Täydennyskoulutus on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan alueen korkeasti koulutetut teknisen, luonnontieteellisen tai kaupallisen taustan omaavat tai vastaavan osaamisen työelämässä hankkineet TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, joilla on riittävän hyvä suomen kielen taito. Syklissä on hyviä kokemuksia myös edellä mainittujen alojen ulkopuolisista hakijoista, jotka tavoittelevat uran vaihtoa. Monissa työtehtävissä vaaditaan nykyään monialaisuutta, jolloin henkilön tausta muista poikkeavalta alalta voi olla eduksi. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta opiskelija on oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää kuusi kuukautta (120 arkipäivää). Koulutuksen keskiössä on työssäoppiminen, joka tapahtuu yhteistyöorganisaatiossa (noin 100 päivää). Lisäksi koulutukseen sisältyy Syklin toteuttama koulutus (noin 20 päivää). Koulutuksessa on loma 5 arkipäivää 21.12.-29.12.2023.

Koulutuksessa opitaan mm: 

 • projektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista
 • kiertotaloudesta
 • data ja digitalisaatiosta, Power BI -työkalusta
 • materiaalitehokkuudesta
 • vastuullisuusviestinnästä
 • hiilijalanjäljestä ja päästövähennyspolusta
 • rahoituksesta
 • kiinteistön energiatehokkuudesta

Koulutukseen hakeutuminen
Koulutukseen hakeutuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa.

 • Koulutuskohtainen haku Syklin Laura -rekrytointijärjestelmään. Täytä haku LAURA -järjestelmäämme. Sykli haastattelee jatkoon päässeet hakijat.

Koulutusohjelma alkaa 12.9.2023 lähipäivillä Oulussa. Työjaksot alkavat tätä ennen porrastetusti 14.8. -> 12.9.2023. riippuen siitä milloin työjaksopaikka löytyy. Ohjelmassa on 12 koulutuspaikkaa, jotka täytetään siinä järjestyksessä, kun työjaksopaikat löytyvät.

Koulutusesittely järjestetään TE -Livessä ti 23.5.2023 klo 13.00, linkki https://te-live.fi/lahetykset/gMBhiRZ28

Syklin yhteyshenkilö:

Terhi Liettilä
asiantuntija, työvalmentaja
terhi.liettila@sykli.fi
p.046 922 7696
Soittoaika alkaen 25.4.2023 alkaen tiistaisin klo 13-15. Huomio! Puhelinaikaa ei ole 4.7.-1.8.2023 välisenä aikana.

Vesihuoltoalan RekryKoulutus 2023, Uusimaa - Haku päättynyt

Kiinnostaako sinua vesihuoltoala?

Hanki ammatti RekryKoulutuksen avulla!

Koulutus on suunnattu työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vesirakentamiseen liittyvissä erilaisissa työtehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista vesiverkostoihin liittyvissä kenttätyötehtävissä. Opiskelija osaa koulutuksen jälkeen valita työtehtäviin parhaiten soveltuvat työmenetelmät ja -välineet.

Koulutuksen kohderyhmänä on koulutustaustaltaan LVI- ja putkiasentajat sekä muut teknisesti suuntautuneet työnhakijat tai alan pitkän työkokemuksen omaavat työttömät työnhakijat. Koulutuksen suomen kielen kielitaitovaatimus on B1.1.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan 1.3.2023 alkaen RekryKoulutuksena, jonka pituus on 70 arkipäivää. RekryKoulutuksen tavoitteena on työsopimus kesäkuussa 2023. Työpaikat sijaitsevat Uudellamaalla, lähinnä pk-seudulla. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Puhdas vesi / Verkostot / Jätevesi
 • Johdanto vesitalouteen ja vesihuoltoon
 • Verkosto- ja laitosautomatiikka
 • Opiskelijaohjaus

Koulutukseen sisältyvät korttikoulutukset

 • Vesityökortti
 • Työturvakortti
 • Tieturvakortti 1
 • Tulityökortti
 • Ympäristöturvallisuuskortti

Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin yksi kuukausi teoriaopiskelua Suomen ympäristöopisto Syklissä ja kaksi kuukautta työssäoppimista työkohteissa. Teoriaopiskelu järjestetään Syklin Malmin toimipisteessä, osoitteessa Malmin kauppatie 8, Helsinki.

Lisätietoja koulutuksesta 2.1.2023 alkaen:

Hannele Hakala

050 536 1979

hannele.hakala@sykli.fi

 

 

 

Kiinteistön tekninen huoltotyö – Kiinteistön Energiaosaaja RekryKoulutus 2023, Uusimaa - Haku päättynyt

Keväällä 1.3.2023 alkaa Kiinteistön Energiaosaaja RekryKoulutus. Koulutus on tarkoitettu kiinteistöhuollon teknisistä töistä kiinnostuneille työnhakijoille. Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille työpaikka työssäoppimispaikassa. RekryKoulutus tarkoittaa Syklin toteuttamaa ammatillista teoriakoulutusta (1 kk) ja työssäoppimista yrityksessä (2 kk). Opiskelun kokonaiskesto on vain kolme kuukautta.

Miksi mukaan?
Helppo tapa työllistyä ja päivittää alan tietoa teknisissä kiinteistöjen energia- ja ympäristöasioissa.

Miten mukaan ?
Koulutus starttaa hakijan hakuprosessilla tammikuussa 2023. Työnhakija hakee mukaan TE-toimiston koulutussivujen kautta ohjelmaan (linkki lisätään tähän myöhemmin). Sykli haastattelee TE-toimiston hyväksymät hakijat ja yritys valitsee haastattelujensa jälkeen opiskelijat. Sykli haastattelee TE-toimiston esittämät hakijat ja yritys valitsee haastattelujensa jälkeen opiskelijat. RekryKoulutus on työvoimakoulutusta ja tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työhakijoille, joilla on mahdollisesti perustutkinto tekniseltä alalta tai pitkä soveltuva työkokemus alalta. Kielitaitovaatimus on B1.1. Koulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen työssäoppimispaikkaan kesäkuun alussa 2023. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Ennen työjakson aloitusta tehdään opiskelijasopimus. Sykli tekee yrityksen ohjaajan kanssa opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

Kustannukset?
Koulutus on opiskelijoille ilmainen, mutta työmatkakustannuksiin pitää varautua itse.

Missä?
Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin yksi kuukausi teoriaopiskelua Syklin Malmin toimipisteessä, osoitteessa Malmin kauppatie 8, Helsinki (juna-aseman vieressä). Osa teoriapäivistä toteutetaan verkossa, jolloin halutessaan voi opiskella tietokoneella kotoa. Koulutus toteutetaan RekryKoulutuksena, jonka pituus on 70 päivää.

Harjoittelupaikat sijaitsevat Uudellamaalla, lähinnä pk-seudulla. Mukana seuraavat yritykset: Are, Kotikatu, Caverion, Myyrmäen Huolto.

Koulutus muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Talotekniikka
 • Energiatekniikka ja ympäristöhuolto
 • Vähähiilisyys ja ympäristöasiat
 • Kiinteistödokumentit ja palvelusopimukset
 • Viestintä
 • Energian taloudellisuuslaskelmat
 • Kiinteistöjen vesiasiat

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa seuraavat korttikoulutukset:

 • Työturvallisuuskortti
 • Tieturvakortti 1
 • Tulityökortti
 • Ympäristöturvallisuuskortti

Tiedustelut 2.1.2023 alkaen:
Koulutuskoordinoija Hannele Hakala / Syklin Yritys- ja urapalvelut
hannele.hakala@sykli.fi
050 536 1979

 

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C 2022, Uusimaa - Haku päättynyt

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C – Further Educated with Companies -koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi. HAKU PÄÄTTYNYT.

 

Jos haluat työskennellä ympäristön hyväksi, niin tämä on sinulle sopiva koulutus.  Suomen ympäristöopisto Syklin Kiertotalouden asiantuntija F.E.C –koulutus tarjoaa eri alojen osaajille lisäoppia kestävän kehityksen teemoista sekä antaa työkaluja kiertotalouden ongelmien ratkaisemiseksi.  

Täydennyskoulutus on suunnattu korkeasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on vahvaa kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen koulutuksen teemoihin liittyen. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä hankittuna voi olla riittävä pohja osallistumiselle.

Kyseessä on työvoimakoulutus, jonka tavoitteena on tukea työnhakijan urakehitystä ja työllistymistä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta opiskelija on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää noin kuusi kuukautta (120 arkipäivää). Koulutuksen keskiössä on työssäoppiminen, joka tapahtuu yhteistyöorganisaatiossa (noin 100 päivää). Syklin toteuttamaa koulutusta on noin 20 päivää. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti läsnäopetuksena (varauksella), mutta se sisältää myös verkko- ja etäopetusta. Koulutuksessa on lisäksi loma 23.12.2022 – 1.1.2023.

Koulutuksessa pääset näyttämään oman osaamisesi toteuttamalla yrityksessä esim. projektin, hankkeen tai kehitystehtävän.

Koulutus koostuu mm. seuraavista aiheista:

 • Kiertotalouden kokonaiskuva ja ennakointi
 • Kiertotalous eri sektoreilla ja toimialoilla
 • Kiertotalouden mahdollisuudet ja liiketoimintamallit
 • Kiertotalouden innovaatiot ja innovointi
 • Kiertotalouden materiaalivirrat ja elinkaariajattelu
 • Kiertotalouden riskit
 • Työkaluja vähähiilisyyteen

Miten mukaan koulutukseen?

 • Työnhaku TE-toimistossa tulee olla voimassa. TE-toimisto tarkastaa, että hakijan on mahdollista osallistua ohjelmaan ja tekee esivalinnan hakemusten perusteella.
 • Sykli haastattelee TE-toimiston hyväksymät hakijat ja yhteistyöorganisaation etsiminen voi alkaa. Opiskelijapaikan saaminen edellyttää, että hakija löytää sopivan yhteistyöorganisaation. Sykli markkinoi koulutusta potentiaalisille yhteistyöorganisaatioille. Lisäksi kannustamme hakijoita aktiiviseen yhteistyöorganisaation etsimiseen alusta alkaen.
 • Yhteistyöorganisaatiot haastattelevat hakijat ja tekevät päätöksen yhteistyön aloittamisesta.
 • Kun yhteistyöorganisaatio löytyy, opiskelijapaikka vahvistuu ja työssäoppiminen voi alkaa 3.10.2022.

Haku koulutukseen on päättynyt.

Koulutusohjelma alkaa 1.11.2022 ja työjaksot tätä ennen porrastetusti 3.10.2022 alkaen, riippuen siitä milloin työjaksopaikka löytyy. Ohjelmassa on 20 koulutuspaikkaa, jotka täytetään siinä järjestyksessä, kun työjaksopaikat löytyvät.
Kannattaa siis toimia nopeasti!

Koulutuksen infotilaisuus pidettiin torstaina 1.9.2022 klo 13.30 Teamsilla. Voit katsoa tallenteen tästä linkistä.

Syklin yhteyshenkilö
Tom Ylönen
tom.ylonen@sykli.fi
p. 044 722 5933
Soittoaika keskiviikkoisin klo 13-15 (poikkeuksina 17.8.2022 ja 5.10.2022 ei ole soittoaikaa)

 

F.E.C -koulutusohjelman usein kysytyt kysymykset

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen osa-aikatyössä tai olen jäämässä työttömäksi?
TE-toimisto tarkistaa jokaisen hakijan tilanteen aina erikseen koulutuksen hakuvaiheessa eli soveltuuko hakija koulutusohjelmaan ja onko hänellä edellytykset tulla valituksi. Yleisesti ottaen työttömyysuhka on hyväksyttävä syy tulla valituksi koulutukseen, mikäli taustalla ei ole muita valintaan vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi keskeneräiset opinnot ja yrittäjyys voi tietyssä tilanteessa olla este.

Saanko opiskelun aikana palkkaa yrityksestä?
Minkälaisen korvauksen saan koulutusajalta? Koulutuksen aikana on oikeutettu tukeen, jota saa myös työttömänä ollessa. Opiskelija saa työttömyysetuutta koulutusjakson aikana, riippuen opiskelijan omasta sen hetkisestä tilanteesta, joko ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi korotusosa, jos koulutus mainitaan työllistymissuunnitelmassa ja ylläpitokorvaus. Määrän voi tarkistaa suoraan oman etuuden maksajalta. Yritys ei maksa palkkaa koulutusjakson aikana.

Joudunko itse etsimään työjaksopaikan vai autetaanko minua paikan etsimisessä?
Syklillä on olemassa oma verkosto, jonka kautta yrityksiä informoidaan/kontaktoidaan hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua ja myös koulutusohjelman aikana. Työjaksopaikan etsimisessä on tärkeää hakijan oma intressi, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos eli työjaksopaikka varmistuu. Ihannetilanne on hakijan omaa mielenkiintoa vastaava työjaksopaikka. Työjaksopaikan hakemisessa avustetaan. Opiskelijana koulutuksessa on vasta silloin, kun on hyväksytty hakijaksi viranomaistaholta ja työjaksopaikka on löytynyt ja koulutussopimus yritykseen/organisaatioon on tehty Syklin toimesta.

Onko koulutus maksullista yrityksille?
Yritys/organisaatio osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 6 500 eurolla (+ alv 24 %), koko ohjelman ajalta.

Miten F.E.C-koulutussopimus eroaa työsopimuksesta?
Opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen/organisaation koulutuksen aikana. Koulutusohjelman tavoitteena on opiskelijan työllistyminen.

Lue opiskelijatarina: Vihreän siirtymän projektiasiantuntija KEKO 2023

Kristiina Åman osallistui Pohjois-Pohjanmaan Vihreän siirtymän KEKO-koulutukseen.

Valmistuin Oulun ammattikorkeakoulusta agrologiksi kesällä 2021. Koska oman alan töitä ei ollut tarjolla, työskentelin erilaisissa tuotantotöissä sekä asiakaspalvelutehtävissä niin opintojen aikana kuin valmistumisen jälkeenkin. Toiveissani oli päästä päivittämään ja syventämään osaamistani lisäkoulutuksen muodossa, mutta sopivaa väylää ei tuntunut löytyvän. Onnekseni kuitenkin löysin TE- toimiston sivuilta ilmoituksen KEKO Vihreän siirtymän projektiasiantuntijan -koulutuksesta. Koulutus vastasi sisällöltään juuri sitä mitä olin etsimässä. Ilmoittauduin samalta istumalta hakijaksi koulutukseen.

Koulutukseen hakeminen tapahtui mutkattomasti ja vaivattomasti ja ennen kaikkea nopeasti. Pientä jännitystä aiheutti työjaksopaikan löytäminen, sillä hakeuduin koulutukseen hieman viime tingassa. Jännitys kuitenkin hälveni, sillä tehokas koulutuskoordinaattorimme yhdisti Haurun Jäteauto Oy:n työvoimatarpeen ja minun työjaksopaikkatarpeeni menestyksekkäästi. Niinhän sitä sanotaan, että parhaat asiat tapahtuvat yllättäen ja nopeasti.

Siinä missä KEKO -koulutus syvensi aiemmista opinnoista hankittua tietopohjaa, mahdollisti työjaksopaikka minulle täysin uuden aluevaltauksen jätteenkuljetusyrityksen asiakaspalvelussa. Koulutuksesta jäi käteen valtava tietopaketti kiertotaloudesta ja vihreän siirtymän eri teemoista, joka tukee työjaksopaikalla opittuja aihepiirejä jätteenkuljetusalalta. Koulutuksen keskiössä oli projektiasiantuntijuus ja projektinhallintamenetelmät. Koen aihepiirin jokaiselle yleishyödylliseksi osaamisalueeksi alaan ja työtehtävään katsomatta, sillä se avaa lukemattomia mahdollisuuksia ja mahdollistaa uuden luomisen, olipa kyseessä sitten uudet urasuunnitelmat tai valtava hankeprojekti.

Jos ympäristöasiat kiinnostavat ja olet mahdollisesti vaihtamassa alaa, suosittelen ehdottomasti Syklin KEKO -koulutusta!

Timo Hoikkala toimii palvelupäällikkönä Haurulla ja hän toimi Kristiinan mentorina työjaksonaikana. Hauru on 1957 perustettu jätehuoltoalan yritys, joka toimii Oulun alueella. Toimialana on jätteiden keruu, viemärihuoltopalvelut ja vaihtolavapalvelut. Älykkään jätehuollon (Hauru Smart) ja ympäristöystävällisyyden (5 kpl biokaasuautoja) edelläkävijä.

Miten Timo päädyitte mukaan yhteistyöyritykseksi Syklin koulutukseen?

Toimitusjohtaja Mikko Hauruun oltiin yhteydessä keväällä ja kun syksyllä koimme asian ajankohtaiseksi,
olimme Sykliin yhteydessä. Saimme kaksi haastateltavaa, joista valitsimme Kristiinan, toinen haastateltu ohjattiin yhteistyökumppanimme Maconiin työjaksolle.

Vastasiko koulutusohjelma odotuksianne?

Kyllä vastasi.  Mitä hyötyä koulutuksesta oli yrityksellenne? Saimme nopeasti järjestettyä kaipaamaamme lisätyövoimaa harjoittelun kautta toimistollemme.

Suosittelisitteko tätä koulutusohjelmaa muille yrityksille? Kyllä suosittelemme.

 

Lue opiskelijatarina: Projektit ja kestävä kehitys F.E.C 2022

Kestävän kehityksen F.E.C. -koulutuksesta uusi näkökulma tuttuun alaan

Tutta Rinkinen suoritti lukuvuoden 2021-2022 aikana Syklin Karjala-Savon Projektit ja kestävä kehitys F.E.C – koulutusohjelman. Tässä kirjoituksessa Rinkinen kertoo koulutuksen annista sekä kokemuksiaan Further Educated with Companies (F.E.C.) täydennyskoulutuksesta.

Muiden kokemuksen koulutuksesta vahvistivat hakuaikeet

Rinkinen oli miettinyt jo pidempään oman osaamisen kasvattamista kestävän kehityksen teemoista. F.E.C. koulutuksen markkinointiviestiin hän törmäsi vielä ollessaan aiemmassa työssään. Oman työ- ja koulutustaustan riittävyys ja oma soveltuvuus koulutukseen pohditutti kuitenkin Rinkistä. Koulutuksen tuomia mahdollisuuksiakin piti haudutella muutama viikko, ennen kuin hän laittoi hakemuksen. Tiedonhaku koulutuksen suorittaneista ihmisistä auttoi hakupäätöksen tekemisessä.

Tutta Rinkinen
Tutta Rinkinen

”Luin koulutuksen käyneiden kokemuksia mm. Syklin blogista. Joku kannusti haastattelussa hakemaan koulutukseen, jos kestävä kehitys kiinnostaa ja haluat tehdä sen parissa töitä. Näiden sanojen rohkaisemana laitoinkin hakemuksen menemään”, muistelee Rinkinen.

Koulutuksen sisältö tuntui täydentävän Rinkisen omaa aiempaa korkeakoulututkintoa (kestävän gastronomian ja palveluliiketoiminnan restonomi) ja se auttaisi muuttamaan uran suuntaa kohti työtehtäviä, joissa voi työskennellä ravintola-alan ja alan kestävän kehityksen ratkaisujen parissa.

Vilkkaat ja avoimet keskustelut toisten opiskelijoiden kanssa olivat koulutuksen parasta antia!

Vaikka koulutusryhmä oli suhteellisen pieni, ryhmän opiskelijoiden erilaiset taustat toivat koulutuspäiviin monipuolisesti erilaisia näkemyksiä. Rinkinen kertoo ilahtuneensa jokaisessa koulutuspäivässä avoimesta ja vilkkaasta keskustelusta. Pienen ryhmäkoon vuoksi

asioita ehdittiin käymään läpi keskustellen sekä jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä, jokainen omasta näkökulmastaan.

”Yhdessä asioita pohtimalla pääsimme tarkastelemaan esimerkiksi kiertotalouden ratkaisuja käytännön työn tasolla eikä asioiden käsittely jäänyt vain teoreettiseksi. Huomasi kyllä, että vaikka jokaisen ammattiosaaminen on aivan erilaista, samanhenkisyys

ja jaettu kiinnostus koulutuksen teemoihin loi meille lyhyessä ajassa hyvän yhteishengen.” Rinkinen pohtii, että yhteishengen syntymistä auttoi myös koulutuksen alussa järjestetyt aloituspäivät Joensuussa. Siellä tutustuttiin ihan kasvotusten, mikä oli erittäin tervetullutta vaihtelua kaiken etäilyn jälkeen syksyllä 2021.

Ammatillinen täydennyskoulutus antaa uutta näkökulmaa tuttuunkin alaan

Ennen koulutusta Rinkisellä oli jo monipuolinen työkokemus sekä tutkinnosta saatu osaaminen liittyen kestävään kehitykseen. Silti hän erityisesti mainitsee, miten upeaa oli huomata oppivansa uutta tutusta alasta ja miten kiinnostavaa oli tarkastella omaa alaa uusin silmin. Tässä auttoi ryhmän kesken käydyt keskustelut, muiden alojen haasteista ja ratkaisuista oppiminen, koulutuspäivien teoriaopinnot ja laaja yksilötehtävä, jossa kukin perehtyi oman alan tulevaisuuden kiertotalousratkaisuihin ja -mahdollisuuksiin.

Jokaiseen teoriapäivään kuului myös ryhmätehtäviä, joissa pääsi kuulemaan toistenkin huomioita ja jäsentämään päivän aikana saatua isoa tietomäärää yhdessä. Asiantuntevassa, uteliaassa ja aktiivisessa porukassa tällainen työskentely onnistui hyvin summaa Rinkinen.

Työjaksopaikan kannustava ja turvallinen ilmapiiri vauhdittivat opintoja

Alusta asti Rinkisellä oli tervetullut olo työjaksopaikkaansa SAKKY:ssa. Uuteen työhön hyppääminen on

aina jännittävää, mutta kannustava ja turvallinen ilmapiiri auttoivat heti vauhtiin työtehtävissä ja työyhteisöön sopeutumisessa. Rinkinen koki, että hänen osaamistaan kunnioitettiin.

”Vaikka olin tullut työjaksopaikkaan oppimaan ja asiantuntijuuteni on vasta alkutaipaleella, tuomani tuore näkökulma oli tervetullut ja sitä arvostettiin,” kertoo Rinkinen iloiten.

Hän haki työjaksopaikkaan itse, avoimia paikkoja ei ollut hakuhetkellä auki. Haastattelussa kävi kuitenkin heti ilmi, että hänen osaamiselleen olisi juuri nyt tarvetta organisaatiossa. Rinkinen työskenteli hanketyöntekijänä kahdessa valtakunnallisessa ruokaketjun kehittämishankkeessa, Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma ja Luomutetaan ruokapalvelut -hanke.

Näiden hankkeiden avulla edistettiin julkisen sektorin ruokapalveluiden vastuullisia toimintoja sekä luomutuotteiden käyttöä. Rinkisen tehtäviin kuului mm. viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen eri kanavissa, ruokalistasuunnitteluun liittyvät toiminnat sekä hanketoimintojen suunnittelua ja toteuttamista yhdessä projektipäälliköiden ja muiden hanketoimijoiden kanssa.

Suurin osa työajasta kului Portaat luomuun -ohjelman ja sen toiminnan kehittämisen parissa. Ohjelma on ammattikeittiöiden luomun käytön lisäämiseen liittyvä palvelu. Rinkinen suunnittelin ja toteutti ohjelmaan liittyvää viestintää, uudisti palvelun verkkosivujen sisältöjä, etsi uusia asiakkaita ja kehitti palvelun toimintoja yhdessä mentorinsa Anu Arolaakson kanssa. Tehtäviini kuului myös ohjelman asiakkaiden kanssa työskentely ja ohjeistaminen palvelun käytössä.

”Sovimme heti työjakson alussa yhdessä mentorini kanssa työtehtävistä, jotka vastaavat sekä organisaation tarpeisiin että tukevat minun ammatillista kehittymistäni. Pääsinkin hyödyntämään todella monipuolisesti aiempaa ammattitaitoani ravintola-alalta sekä osaamistani palveluiden kehittämisestä, asiakastyöskentelystä ja viestinnällisistä tehtävistä,” kertoo Rinkinen.

Pitkän linjan asiantuntijan völjyssä ammattitaito kehittyy vauhdilla

Mentoroinnissa on korostunut luottamuksen merkitys, pohtii Rinkinen: ”Mentorini Anu Arolaakso on kunnioittanut osaamistani ja ollut kiinnostunut minun näkemyksistäni heti alusta alkaen sekä antanut minun tehdä työni parhaaksi näkemälläni tavalla – mutta kuitenkin ollut tarvittaessa läsnä ja apuna. Minulla oli onneksi mahdollisuus työskennellä paikan päällä samassa työhuoneessa hänen kanssaan. Etäpäivät olivat hyvää vaihtelua, mutta iso osa oppimisesta olisi jäänyt uupumaan ilman spontaania ajatusten vaihtoa ja kahvitaukokeskusteluja.”

”Olen muutamaankin otteeseen todennut, että enpä olisi parempaan oppiin voinut päästä,” jatkaa Rinkinen. Anu Arolaakso on ammattikeittiöiden luomuasioiden pitkän linjan asiantuntija ja hänellä on laaja osaaminen niin ruokaketjun kuin ruokapalveluiden toiminnasta yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Hakea kannattaa, jos oman alan kehittäminen kestävämmäksi kiinnostaa!

Rinkinen antaa hakemista pohtiville saman neuvon, jonka hän itse luki pohtiessaan hakua: ” Hae koulutukseen, jos koet, että kiertotalouden ratkaisujen ja kestävän kehityksen mahdollisuuksien

ymmärtäminen voisi auttaa kehittämään alaasi tai täydentää omaa ammattitaitoasi. Koulutus sopii niin uusista työtehtävistä haaveileville, oman uran suunnanmuutosta suunnitteleville ja niille, jotka haluavat kartuttaa jokaiselle alalle tärkeitä taitoja, joita tarvitaan kestävyysmurroksen toteutumiseen!”

Rinkinen kokee, että hänen koulutustavoitteensa syventää osaamistaan ja työskennellä alansa kestävän

kehityksen ratkaisujen parissa toteutui mainiosti.

”Oppiminen ja kehittyminen jatkuu varmasti aina, sillä näiden teemojen parissa työskennellessä jatkuva muutos ja siihen sopeutuminen on väistämätöntä. Koulutuksen myötä sain myös selkeämmän kuvan, millaisia työtehtäviä haluan tehdä seuraavaksi. Haaveena oli myös uusi työpaikka. Olen onnellinen, että saan jatkaa samoissa tehtävissä Savon koulutuskuntayhtymässä tulevana syksynä, ihan työntekijänä”, päättää Rinkinen haastattelun silminnähden tyytyväisenä.

Lue koulutusohjelmamme mentorin kokemus F.E.C -koulutusohjelmasta »

Lue opiskelijatarina: Kiertotalouden asiantuntija F.E.C Uusimaa

Uusi ura vedenkulutuksen mittauksen parissa löytyi F.E.C -koulutuksen kautta

Juha Tanskanen & rauniokoira Xero.

Kerro taustastasi, miten päädyit F.E.C -koulutukseen?
Loppusyksyllä 2020 jäin pois edellisestä työstä, jossa tutustuin lähemmin bio- ja kiertotalouden haasteisiin ja miten uutta IoT teknologiaa sovelletaan esim. kompostointilaitoksen ja maatalouden prosesseissa. Samaan aikaan huomasin avoinna olevan F.E.C -koulutuksen mahdollisuuden. Päätin hakea kurssille, koska koin, että aiemmasta työkokemuksestani voisi olla hyötyä kiertotalouden alueella. Sainkin sovittua aika nopeasti yhden paikan, jossa oli tarkoitus suorittaa työharjoitteluosuus, mutta suunnitelma kariutui vain paria viikkoa ennen aikarajaa. Onneksi Hannele Hakalalla Syklistä oli ässä hihassa ja uusi paikka löytyikin nopeasti. Taitotekniikka Oy tarjosi hyvän ja mielenkiintoisen haasteen uuden teknologian tuotteistamisessa, jossa tavoitteena on lisätä veden kulutuksen vastuullisuutta ja samalla säästää energiaa uudella H2O-etämittausjärjestelmällä.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?
Koulutus antoi uusia näkökulmia eri kiertotalouden sektoreista ja selvensi kokonaiskuvaa. Koulutuksen lisäksi opin paljon muilta kurssille osallistujilta, jotka tarjosivat konkreettisen näkymän eri toimialoihin. Koronatilanteesta huolimatta pystyimme etäopiskelussa tutustumaan hyvin toisiimme ja siihen millaisten haasteiden kanssa toimimme harjoittelupaikoissa.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?
Tavoitteena oli erinomaisen kehitystyön tulosten lanseeraaminen ja yleisen tietämyksen lisääminen veden etämittaamisen alueella. On laskettu, että oikeudenmukaisella ja reaaliaikaisella veden kulutuksen mittauksella voidaan säästää 40 % veden kustannuksista. Lisäksi uusi H2O-etämittausjärjestelmämme pystyy tunnistamaan piilovuodot verkostoissa ennen kuin ne aiheuttavat suurempia ja kalliimpia vahinkoja. Kiitos verkostoituneen konsernimallin olen päässyt tutustumaan tarkemmin koko Solwers-konsernin kiertotalouden rakennushankkeisiin, kuten Pasilan kiinteistökorttelin uudelleenrakentaminen kiertotalouden periaatteita noudattaen.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?
Koulutusryhmä on ollut tosi monipuolinen, mukana on osallistujia erilaisista yrityksistä ja tehtävistä. Myös aiemmat työtaustat ja työkokemus eri aloilta toi syvyyttä asioiden käsittelyyn.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?
Koulutussisältö oli pääsääntöisesti mielestäni hyvä, toki kaikille sopivaa optimaalista rakennetta on vaikea rakentaa. Korona vaikeutti varmasti ns. normaalin opetuksen järjestämistä, mutta tutustuminen esim. Vantaan Energian toimintaan onnistui erinomaisesti etänäkin. Tämä kurssi olisi jäänyt osaltani toteutumatta ilman Syklin ja Hannele Hakalan aktiivista apua. Itse hankkimani paikka peruuntui rahoituksen takia viime hetkillä, hän järjesti pikaisella aikataululla muutaman vaihtoehdon, ja niin paikka Solwers-konsernista löytyikin.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?
Koulutus on erinomainen tapa tutustua kiertotalouteen kokonaisuutena ja tietenkin kohdeyrityksen alaan ja toimintaan. Se on myös hyvä tapa verkostoitua alan opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Parhaimmillaan F.E.C -koulutus johtaa työllistymiseen mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin, kuten kävi minun kohdallani.

Lue opiskelijatarina: Kiertotalouden asiantuntija F.E.C.

Petra Rinne, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Petra Rinne
Petra Rinne

Valmistuin filosofian maisteriksi biologian alalta 2018, minkä jälkeen jäin työttömäksi. Tein satunnaisia työvuoroja myyjänä hakien samalla aktiivisesti omaa osaamistani vastaavaa työtä sitä kuitenkaan saamatta. Löysin TE-palveluiden sivujen kautta tiedon kiertotalouden asiantuntijan F.E.C.-koulutuksesta, joka koski Uudenmaan aluetta, kun itse asuin vielä Pohjois-Karjalassa. Kesällä 2020 tuli ajankohtaiseksi muutto Uudellemaalle avomiehen saatua puolen vuoden työpestin ja päätin heti, että hakeudun samalla F.E.C.-koulutukseen.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Koulutus antoi paljon enemmän kuin osasin odottaa. Tavoitteeni oli saada työkokemusta omaa alaani vastaavasta organisaatiosta  ja samalla lisätä osaamistani kiertotalouden saralla.
Saavutin molemmat tavoitteeni: pääsin puolen vuoden työjaksolle Suomen ympäristökeskus SYKEn mielenkiintoiseen tutkimushankkeeseen sekä opin Syklin koulutuksessa monipuolisesti kiertotaloudesta niin teorian kautta kuin alan ammattilaisten kertomana. Parasta on se, että työsuhteeni jatkuu koulutuksen jälkeen ja työtehtäväni tulevat laajentumaan ja koskemaan yhä lähemmin kiertotalouden teemoja.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Suomen ympäristökeskuksessa pääsin työskentelemään osana Reilu Ruokamurros -hankkeen panos-tuotos-mallin päivitystä. Tehtävänäni oli koota numeerista aineistoa eri ruokatuotannon toimialojen panosten käytöstä. Käytännössä työ oli hyvin monipuolista aineiston keräämistä eri lähteistä myös kontaktoiden elintarvikealan tuottajia sekä panosten laskentaa eri toimialatasoilla.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?

Koulutusryhmässämme on paljon eri-ikäisiä ja eri osaamistaustan ja työkokemuksen omaavia ihmisiä, mikä on tehnyt koulutuspäivistä entistä antoisampia. On ollut erittäin kiinnostavaa keskustella muiden kurssilaisten kanssa, kun näkökulmat ovat monialaisia. Sen lisäksi, että olen oppinut paljon kurssipäivien pitäjiltä, olen oppinut mielettömästi kurssikavereilta. Ilmapiiri on ollut yhtenäinen ja positiivinen, kun kaikilla on yhteinen halu oppia lisää kiinnostavasta kiertotalouden alasta.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Koulutuspäivät ovat monipuolisia ja helposti lähestyttäviä. Päivät laaditaan opiskelijoita varten, joten niihin pystyy myös vaikuttamaan omalla aktiivisuudella. Tehtäviä on sopivasti ja vaativuustasoltaan ne ottavat huomioon eri lähtökohdat sekä omat kiinnostuksen kohteet.
Harjoittelupaikan saamiseen saa paljon tukea eikä sitä tarvitse etsiä yksin, jos ei ole ihan varma, mikä se oma suunta olisi. Oman työuran kartoittamiseen saa tukea kuten myös siihen, miten ottaa yhteyttä kiinnostavaan työpaikkaan. Itselläni oli toiveet päästä tutkimusorganisaatioon ja minulla kävi tuuri, että olin yhteydessä juuri silloin, kun lisäkäsille oli tarvetta. Etenemiseni kurssin alussa oli siis hyvin nopeaa, mikä yllätti täysin.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?

Uskon, että koulutus on hyvä valinta kelle tahansa, joka on motivoitunut kehittämään osaamistaan ja kaipaa apua oman työuran kartoittamiseen. Erityisesti koulutus tuntuu olevan hyvä väylä alanvaihtajille ja meille, jotka syystä tai toisesta eivät valmistumisen jälkeen ole saaneet mahdollisuutta näyttää osaamistaan työelämässä.

FM Petra Rinne osallistui Kiertotalouden asiantuntija F.E.C -koulutukseen. 

Lue opiskelijatarina: Projektit ja kestävä kehitys F.E.C.

Johanna Niemi, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Johanna Niemi
YTM Johanna Niemi

Olen sisustussuunnittelun sekä sisustus- ja rautakauppamyynnin ammattilainen ja kansainvälisten suhteiden maisteri. Gradussani tutkin suomalaisen cleantech-viennin onnistumista. Ekologinen rakentaminen alkoi kiinnostaa minua yhä enemmän samalla, kun hakeuduin vienti-, projekti- ja hanketöihin. Päätin ehdottomasti hakea mukaan Kiertotalouden asiantuntijakoulutukseen, kun koulutus tarjosi mahdollisuuden oppia syvemmin kiinteistökehitys- ja rakennusalaa.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Kiinnostavaa oli perinpohjainen perehtyminen rakennusalan kiertotalouden nykytilaan, tavoitteisiin ja toteutumiseen Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Koulutus antoi laajasti tietoa kiertotaloudesta, esimerkiksi alan projektityöskentelystä, viestinnästä, liiketoimintamalleista ja riskeistä mutta myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi prosessien hiilipäästöjen tarkkaan mittaamiseen. Vireän, kokeneen ja erityisen mukavan opintoryhmän sekä työpaikalla koulutuksen tutoroinnin yhteinen vuoropuhelu ja tiedonvaihto olivat erityinen lisä opiskeluun. Koronarajoitukset toivat osin haasteita sovittujen ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Olen projektikoordinaattori, toimihenkilönä työmaatoimistossa. Kiertotalouteen liittyen raportoin rakentamisen energiakulutuksen yrityksen seurantajärjestelmään tuoreiden vastuullisuustavoitteiden mukaan. Muissa tehtävissäni, mm. perehdytys ja kulkuluvat, kehitin työnteon prosessia tehokkaammaksi, eli nopeaksi, tarkaksi ja mielekkääksi. Koronarajoitukset otettiin jo alussa vakavasti ja se osaltaan toi haasteita kehittämistehtäviin.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Ensimmäiset helmikuun 2020 lähikoulutuspäivät pystyimme tutustumaan toisiimme kasvotusten. Juuri tämä taisi olla ratkaisevaa siinä, että koronan vuoksi täysin webinaareiksi muuttunut koulutus onnistui yhdessä mukavasti ja vireästi linjoja pitkin. Syklin tuki ja sparraus oli todella hyvää harjoittelupaikkojen löytämiseksi, kontaktoimiseksi ja saamiseksi.

YTM Johanna Niemi suoritti Projektit ja Kestävä kehitys F.E.C -koulutuksen, joka toteutettiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueilla. Hän työllistyi YIT Suomi Oy:n toimitilarakentamiseen.  

Tutkintoon johtavat koulutukset

Resurssitehokkuuden osaaja / Ilmastonmuutos -erikoisammattitutkinto 2023 Savo ja Pohjois-Karjala

Haluatko työllistyä ja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään? Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä globaaleista tehtävistä juuri nyt. Rekrytoivan koulutuksemme kautta pääset näyttämään potentiaalisi sinua kiinnostavassa organisaatiossa ja samalla saat ajankohtaista osaamista ilmastonmuutokseen ja sen hillitsemiseen.

 

 

Koulutuksessa suoritat ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, joka koostuu
neljästä tutkinnon osasta:

 1. Resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen (90 osp)
 2. Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen (40 osp)
 3. Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla (25 osp)
 4. Työyhteisössä toimiminen (25 osp)

Keskeisin tutkinnon osista on resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen, jonka osana työjaksolla toteutetaan energia- tai materiaalitehokkuuden kehittämisprojekti. Tavoitteena on työllistyä koulutuksen päätteeksi ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin asiantuntijatehtäviin.

Lisätietoa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamisesta löydät ePerusteista.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

 • Resurssitehokkuus
 • Ilmastonmuutoksen ajankohtaiset asiat
 • Ilmastonmuutoksen työkalut
 • Ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen ja innovaatiot
 • Projektityöskentely
 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Johdatus kiertotalouteen
 • Oman osaamisen markkinointi ja tehokas työnhaku

Koulutus toteutetaan 18.4.2023 – 9.2.2024 ja se kestää noin 9,5 kuukautta. Opetuspäiviä on yhteensä noin 20 ja loppuosa koulutuksesta on työelämässä oppimista. Koulutuksen kaksi ensimmäistä päivää pidetään lähiopetuksena Kuopiossa ja muut opetuspäivät toteutetaan etä- tai monimuoto-opetuksena.

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutus on tarkoitettu Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Voit olla urasi alussa tai täydentää aiempaa uraasi tällä ajankohtaisella osaamisella. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake

www.tyomarkkinatori.fi

Kirjoita hakukenttään oman alueesi URA -numero haussa oleviin työvoimakoulutuksiin:

Etelä-Savo 711238

Pohjois-Savo 711106

Pohjois-Karjala 711206

INFOTILAISUUS

Koulutusinfo pidettiin 18.1.2023 klo 11 TE-live –lähetyksessä. Katso tallenne lähetyksestä täältä >>

Kiinnostuitko? Kysy lisää (soittoaika 3.1.2023 alkaen tiistaisin klo 13-15)

Terhi Liettilä
asiantuntija, työvalmentaja
terhi.liettila@sykli.fi
046 922 7696

Kestävän kehityksen johtaminen – Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaava, Pirkanmaa

Koulutus on suunnattu Pirkanmaan työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on vahvaa kiinnostusta kestävän kehityksen edistämiseen koko organisaation tasolla sekä sen käytännön toteutukseen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmillä tai -ohjelmilla. Voit olla urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa tällä ajankohtaisella osaamisella. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Rekrytoiva koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää asiantuntijatason koulutussopimusjakson yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Kestävän kehityksen johtaminen – laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusvastaavana toimiminen, ympäristöalan erikoisammattitutkinto.

Koulutus kestää 9 kk aikavälillä 7.2. – 3.11.20223 Tavoitteena on ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen koulutussopimusorganisaatioon työjakson päätteeksi.

Tavoitteena on suorittaa koulutuksen aikana ympäristöalan erikoisammattitutkinto (180 osp), joka koostuu neljästä tutkinnonosasta:

 • Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
 • Työyhteisössä toimiminen
 • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana toimiminen
 • Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä »

Koulutuksessa syvennytään laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen keskeisiin aiheisiin:

 • kestävä kehitys ja sen johtaminen
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen toimintaympäristö
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 • asiantuntija kehittäjänä: fasilitointi, viestintä, kouluttaminen ja työyhteisödynamiikka
 • prosessien kehittäminen
 • jatkuva parantaminen.

Koulutuspäivät toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena tilanteen mukaan. Lähiopetus tapahtuu Tampereella.

Suurin osa koulutuksesta on tavoitteellista työssäoppimista yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella. Koulutuksessa on kesäloma viikolla 29 (17.-21.7.2023).

Infotilaisuus

Lisätietoa koulutuksesta saa infotilaisuuden tallenteesta, jonka voit katsoa Syklin YouTube-kanavalta: https://youtu.be/f9OHaZe_ARQ.

Koulutukseen hakeminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Haku päättyy 6.1.2023.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake TE-palveluiden nettisivuilla: https://koulutukset.te-palvelut.fi. Kirjoita sanahakuun Sykli tai koulutuksen numero 709931. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen TE-toimistoon tai Kuntakokeilun toimipisteeseen.

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma–p klo 9–16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätietoa koulutuksesta:

Terhi Yli-Pirilä
Kouluttaja
terhi.yli-pirila@sykli.fi / puh. 050 339 0382

Ympäristövastaavana toimiminen, tutkintoon valmistava koulutus, Uusimaa

Koulutus on suunnattu Uudenmaan työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on vahvaa kiinnostusta vastuullisuuteen ja ympäristövastuun edistämiseen organisaatiossa. Voit olla urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Rekrytoiva koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää koulutussopimusjakson yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Koulutuksen sisältö

Tavoitteena on suorittaa koulutuksen aikana ympäristöalan ammattitutkinto (150 osp), joka koostuu 4 tutkinnonosasta:

 • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen (50 osp)
 • Ympäristövastaavana toimiminen (50 osp)
 • Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (25 osp)
 • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen (25 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6930624/reformi/tiedot

Koulutus sisältää lisäksi ajankohtaisia koulutuspäiviä ympäristöalan keskeisistä aiheista kuten kiertotalous, ilmastonmuutos ja yritysvastuu.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus kestää noin 7 kk aikavälillä 9.3. – 30.9.2023. Tavoitteena on ympäristöalan ammattitutkinnon suorittaminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen koulutussopimusorganisaatioon työjakson päätteeksi.

Koulutuspäivät toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena tilanteen mukaan. Lähiopetus tapahtuu Syklin Malmin toimipisteessä osoitteessa Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki.

Suurin osa koulutuksesta on tavoitteellista työssäoppimista yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella. Heinäkuussa on viiden arkipäivän pituinen loma.

Koulutukseen hakeutuminen

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus (-> sanahakuna toimii koulutuksen numero 710102) tai koulutuksen nimi ->Näytä ilmoitukset sivun alareunassa -> klikkaa koulutusta johon olet hakemassa -> valitse Tiedot-välilehti (sivun yläreunassa) -> Hae tähän koulutukseen).

Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon tai kuntakokeiluun. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Hakuaika päättyy 26.1.2023. Haastattelut järjestetään viikolla 7. Koulutuspaikka varmistuu, kun opiskelijalla on koulutussopimus organisaatioon. Koulutussopimusorganisaatio etsitään yhteistyössä Syklin kanssa ja etsintä aloitetaan koulutusohjelman käynnistyessä. Koulutussopimusorganisaation etsintä edellyttää opiskelijalta omaa aktiivista yrityskontaktointia. Koulutussopimus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden käytännössä oppia ympäristöalan työtehtävissä toimimisesta.

Valintatieto

Valintatiedon voit katsoa omilla verkkopankkitunnuksillasi koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (www.te-palvelut.fi -> sähköinen asiointi -> työvoimakoulutus -> koulutushakemusteni tilanne).

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma-p klo 9-16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoa koulutuksesta

Katja Rautalin
Ympäristöhuollon asiantuntija
katja.rautalin@sykli.fi / puh. 046 920 0445

Ilmastonmuutoksen osaaja –erikoisammattitutkinto, 2022 Uusimaa - Haku päättynyt

Ilmastonmuutoksen osaaja –erikoisammattitutkinto, 2022 Uusimaa – Haku päättynyt

 

Haku koulutukseen on päättynyt.

Haluatko työllistyä ja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään? Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä globaaleista tehtävistä juuri nyt. Rekrytoivan koulutuksemme kautta pääset näyttämään potentiaalisi sinua kiinnostavassa organisaatiossa ja samalla saat ajankohtaista osaamista ilmastonmuutokseen ja sen hillitsemiseen.

Koulutuksessa suoritat ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, joka koostuu neljästä tutkinnon osasta:

 1. Resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen (90 osp)
 2. Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen (40 osp)
 3. Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla (25 osp)
 4. Työyhteisössä toimiminen (25 osp).

Keskeisin tutkinnon osista on resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen, jonka osana työjaksolla toteutetaan energia- tai materiaalitehokkuuden kehittämisprojekti. Tavoitteena on työllistyä koulutuksen päätteeksi ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin asiantuntijatehtäviin.

Lisätietoa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamisesta löydät ePerusteista.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

 • Resurssitehokkuus
 • Ilmastonmuutoksen ajankohtaiset asiat
 • Poliittinen ohjaus
 • Ilmastonmuutoksen työkalut
 • Ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen ja innovaatiot
 • Projektityöskentely
 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Johdatus kiertotalouteen
 • Oman osaamisen markkinointi ja tehokas työnhaku

Koulutus kestää 8 kk aikavälillä 4.10.2022 – 31.5.2023. Koulutuspäiviä on yhteensä noin 20 ja ne toteutetaan tilanteen mukaan lähi-, etä- tai monimuoto-opetuksena. Suurin osa koulutuksesta eli noin 140 päivää muodostuu organisaatiossa tapahtuvassa työelämässä oppimisesta.

Haku koulutukseen on päättynyt.

Koulutus on tarkoitettu Uudenmaan työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Voit olla urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa tällä ajankohtaisella osaamisella. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

INFOTILAISUUS
Koulutuksen infotilaisuuden tallenne löytyy Syklin YouTube-kanavalta » 

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Henri Annila
henri.annila@sykli.fi
050 343 8980.

Ympäristövastaavana toimiminen -ammattitutkinto, Uusimaa - Haku päättynyt

Ympäristövastaavana toimiminen, tutkintoon valmistava koulutus, Uusimaa

Haku päättynyt!

Koulutus on suunnattu Uudenmaan työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on vahvaa kiinnostusta vastuullisuuteen ja ympäristövastuun edistämiseen organisaatiossa. Voit olla urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa tällä ajankohtaisella osaamisella. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Rekrytoiva koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää koulutussopimusjakson yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Koulutuksen sisältö

Tavoitteena on suorittaa koulutuksen aikana ympäristöalan ammattitutkinto (150 osp), joka koostuu 4 tutkinnonosasta:

 • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen (50 osp)
 • Ympäristövastaavana toimiminen (50 osp)
 • Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (25 osp)
 • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen (25 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6930624/reformi/tiedot

Koulutus sisältää lisäksi ajankohtaisia koulutuspäiviä ympäristöalan keskeisistä aiheista kuten kiertotalous, ilmastonmuutos ja yritysvastuu.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus kestää noin 7,5 kk aikavälillä 3.5. – 16.12.2022. Tavoitteena on ympäristöalan ammattitutkinnon suorittaminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen koulutussopimusorganisaatioon työjakson päätteeksi.

Koulutuspäivät toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena tilanteen mukaan. Lähiopetus tapahtuu Syklin Malmin toimipisteessä osoitteessa Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki.

Suurin osa koulutuksesta on tavoitteellista työssäoppimista yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella. Heinäkuussa on viiden arkipäivän pituinen loma.

Koulutukseen hakeutuminen

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus (-> sanahakuna toimii koulutuksen numero 705182) tai koulutuksen nimi ->Näytä ilmoitukset sivun alareunassa -> klikkaa koulutusta johon olet hakemassa -> valitse Tiedot-välilehti (sivun yläreunassa) -> Hae tähän koulutukseen).

Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon tai kuntakokeiluun. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Haku päättynyt. Haastattelut järjestetään viikolla 15. Koulutuspaikka varmistuu, kun opiskelijalla on koulutussopimus organisaatioon. Koulutussopimusorganisaatio etsitään yhteistyössä Syklin kanssa ja etsintä aloitetaan koulutusohjelman käynnistyessä. Koulutussopimusorganisaation etsintä edellyttää opiskelijalta omaa aktiivista yrityskontaktointia. Koulutussopimus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden käytännössä oppia ympäristöalan työtehtävissä toimimisesta.

Valintatieto

Valintatiedon voit katsoa omilla verkkopankkitunnuksillasi koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (www.te-palvelut.fi -> sähköinen asiointi -> työvoimakoulutus -> koulutushakemusteni tilanne).

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma-p klo 9-16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoa koulutuksesta

Katja Rautalin
Ympäristöhuollon asiantuntija
katja.rautalin@sykli.fi / puh. 046 920 0445

Kestävän kehityksen johtaminen – Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaava, Uusimaa - Haku päättynyt

Kestävän kehityksen johtaminen – Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaava, Uusimaa

Haku päättynyt!

Koulutus on suunnattu Uudenmaan työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on vahvaa kiinnostusta kestävän kehityksen edistämiseen koko organisaation tasolla sekä sen käytännön toteutukseen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmillä tai -ohjelmilla. Voit olla urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa tällä ajankohtaisella osaamisella. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Rekrytoiva koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää asiantuntijatason koulutussopimusjakson yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Kestävän kehityksen johtaminen – laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusvastaavana toimiminen, ympäristöalan erikoisammattitutkinto.

Koulutus kestää 9 kk aikavälillä 28.2. – 2.12.2022. Tavoitteena on ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen koulutussopimusorganisaatioon työjakson päätteeksi.

Tavoitteena on suorittaa koulutuksen aikana ympäristöalan erikoisammattitutkinto (180 osp), joka koostuu neljästä tutkinnonosasta:

 • Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
 • Työyhteisössä toimiminen
 • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana toimiminen
 • Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä »

Koulutuksessa syvennytään laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen keskeisiin aiheisiin:

 • kestävä kehitys ja sen johtaminen
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen toimintaympäristö
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 • asiantuntija kehittäjänä: fasilitointi, viestintä, kouluttaminen ja työyhteisödynamiikka
 • prosessien kehittäminen
 • jatkuva parantaminen.

Koulutuspäivät toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena tilanteen mukaan. Lähiopetus tapahtuu Syklin Malmin toimipisteessä osoitteessa Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki.

Suurin osa koulutuksesta on tavoitteellista työssäoppimista yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella. Koulutuksessa on kesäloma viikolla 29 (18.-22.7.2022).

Infotilaisuus

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus ti 11.1.2022 klo 10–11 Microsoft Teams sovelluksen kautta.

Koulutukseen hakeminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake TE-palveluiden nettisivuilla: https://koulutukset.te-palvelut.fi. Kirjoita sanahakuun Sykli tai koulutuksen numero 703890. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen TE-toimistoon tai Kuntakokeilun toimipisteeseen.

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma–p klo 9–16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätietoa koulutuksesta:

Terhi Yli-Pirilä
Kouluttaja
terhi.yli-pirila@sykli.fi / puh. 050 339 0382

Yhteyshenkilöt

Jane Saarnia

Jane Saarnia

Johtaja, Yritys ja urapalvelut

Yhteystiedot

0400 678 705
Henri Annila

Henri Annila

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 343 8980
Hannele Hakala

Hannele Hakala

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 536 1979
Terhi Liettilä

Terhi Liettilä

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

046 922 7696
Tom Ylönen

Tom Ylönen

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

044 722 5933