Hae sivuilta

Rekrytoivat koulutukset

Työvoimakoulutus on väylä uuteen uraan

Rekrytoivat koulutukset

Mahdollisuuksia uuteen uraan ja työhön

Syklin yritys- ja urapalvelut tarjoaa koulutustaustaltaan erilaisille ryhmille tutkintoon johtavia ja muita työvoimakoulutuksia, joiden avulla onnistut. Työvoimakoulutus on ollut osa tarjontaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamme on valtakunnallista; näitä koulutuksia on järjestetty mm. Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa.

Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on aiempaa kokemusta ympäristöalan/kestävän kehityksen/laadun kehittämisen tehtävistä ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen sekä riittävä osaaminen työjaksolla toimimiseen. Soveltuva koulutustausta on esim. luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen tai tekninen.

F.E.C ja KEKO – ohjelmat

Further Educated With Companies F.E.C – ohjelma sekä  Kehittämiskoulutus KEKO ovat tehokkaita tapoja löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Suurin osa työvoimakoulutuksiimme osallistuneista henkilöistä on työllistynyt koulutuksen päätteeksi.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää opiskelijalta paikkaa yhteistyöyrityksestä. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta hän on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Järjestämme koulutusta kysynnän mukaan yhteistyössä eri ELY -keskusten ja TE -toimistojen kanssa.

Tutkintoon johtavat koulutukset

Hanki pätevyys ja nappaa työpaikka! Tutkintoon johtavien työvoimakoulutusten tavoitteena on työllistymismahdollisuuksien paraneminen. Mahdollisuus työllistymiseen kasvaa, kun hankit uutta osaamista, joka täydentää entistä. Pääset myös luomaan tärkeitä työelämän suhteita. Työvoimakoulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää asiantuntijatason työjakson yhteistyöyrityksessä – se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.

Järjestämme työvoimakoulutusta sekä korkeasti koulutetuille, että käytännön ammatteihin suuntautuville. Koulutusohjelmat kestävät keskimäärin puoli vuotta sisältäen tutkintoon tai osatutkintoon valmistavaa opiskelua ja työssäoppimista koulutussopimusorganisaatiossa. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa.

F.E.C -koulutusohjelman usein kysytyt kysymykset

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen osa-aikatyössä tai olen jäämässä työttömäksi?
TE-toimisto tarkistaa jokaisen hakijan tilanteen aina erikseen koulutuksen hakuvaiheessa eli soveltuuko hakija koulutusohjelmaan ja onko hänellä edellytykset tulla valituksi. Yleisesti ottaen työttömyysuhka on hyväksyttävä syy tulla valituksi koulutukseen, mikäli taustalla ei ole muita valintaan vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi keskeneräiset opinnot ja yrittäjyys voi tietyssä tilanteessa olla este.

Saanko opiskelun aikana palkkaa yrityksestä?
Minkälaisen korvauksen saan koulutusajalta? Koulutuksen aikana on oikeutettu tukeen, jota saa myös työttömänä ollessa. Opiskelija saa työttömyysetuutta koulutusjakson aikana, riippuen opiskelijan omasta sen hetkisestä tilanteesta, joko ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi korotusosa, jos koulutus mainitaan työllistymissuunnitelmassa ja ylläpitokorvaus. Määrän voi tarkistaa suoraan oman etuuden maksajalta. Yritys ei maksa palkkaa koulutusjakson aikana.

Joudunko itse etsimään työjaksopaikan vai autetaanko minua paikan etsimisessä?
Syklillä on olemassa oma verkosto, jonka kautta yrityksiä informoidaan/kontaktoidaan hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua ja myös koulutusohjelman aikana. Työjaksopaikan etsimisessä on tärkeää hakijan oma intressi, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos eli työjaksopaikka varmistuu. Ihannetilanne on hakijan omaa mielenkiintoa vastaava työjaksopaikka. Työjaksopaikan hakemisessa avustetaan. Opiskelijana koulutuksessa on vasta silloin, kun on hyväksytty hakijaksi viranomaistaholta ja työjaksopaikka on löytynyt ja koulutussopimus yritykseen/organisaatioon on tehty Syklin toimesta.

Onko koulutus maksullista yrityksille?
Yritys/organisaatio osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 6 000 eurolla (+ alv 24 %), koko ohjelman ajalta.

Miten F.E.C-koulutussopimus eroaa työsopimuksesta?
Opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen/organisaation koulutuksen aikana. Koulutusohjelman tavoitteena on opiskelijan työllistyminen.

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C 2021, Pohjois-Karjala ja Savo

Sykli F.E.C -työvoimakoulutus

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C -Further Educated with Companies -koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi.

F.E.C -koulutus on suunnattu Pohjois-Karjalan ja Savon alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille työnhakijoille, joilla on aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen kestävän kehityksen edistämisen parissa sekä riittävä asiantuntijuus työjaksopaikassa suoritettavan työjakson toteuttamiseen.

Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen.

Koulutuksen sisältö

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C -koulutuksessa opiskelija pääsee perehtymään projektitoimintaan, kiertotalouteen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan seuraavissa pääteemoissa:

1. Projektin toteuttaminen ja raportointi
2. Kiertotalouden kokonaiskuva
3. Kiertotalous eri toimialoilla
4. Kiertotalouden liiketoimintamallit
5. Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti (mm. digitaaliset työkalut ja viestintä)

Koulutuksen alussa on kaksi lähipäivää Joensuussa, johon opiskelijaksi valitulla pitää olla mahdollisuus matkustaa. Näiden kahden päivien kustannukset korvataan kouluttajan erillisen ohjeistuksen mukaisesti Etelä- ja Pohjois-Savon opiskelijoille.

Koulutus koostuu muutamasta lähipäivistä, webinaareista, tiimipäivästä sekä etäopiskelupäivistä.

Koulutuksen ajankohta

Koulutuksen aloitus edellyttää yhteistyöyrityksen/-organisaation löytymistä. Aloituspäivät yritysjaksolla ovat 9.11.2021 tai 3.12.2021.

Koulutukseen hakeutuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa

Koulutushakemusten lähettäminen

Haku on päättynyt.

Yhteistyöyrityksen etsiminen

Sykli haastattelee jatkoon päässeet hakijat, jonka jälkeen käynnistyy hakuprosessin toinen vaihe, eli yhteistyöorganisaation etsiminen. Koulutuspaikan saaminen edellyttää, että hakijalle löytyy sopiva yhteistyöorganisaatio, jossa työssäoppiminen tapahtuu. Huomioithan, että koulutuspaikat täytetään siinä järjestyksessä, kun yhteistyöorganisaatiot löytyvät. Hae siis heti mukaan, niin yhteistyöorganisaation etsimiselle jää riittävästi aikaa.

Työjaksopaikat etsitään yhteistyössä Syklin kanssa, mutta kannustamme myös hakijoita itse aktiivisesti hakemaan työjaksopaikkoja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan sekä omia verkostoja hyödyntäen. Pohdi siis millainen organisaatio voisi hyötyä sinun osaamisestasi. Millaisen organisaation toimintaa sinä haluaisit kehittää? Millaiset tehtävät sinua kiinnostavat?  Koulutus on mahdollisuus päästä työskentelemään sinua kiinnostavassa organisaatiossa tai siirtyä kokonaan uudelle uralle.

Lue tästä opiskelijoidemme kokemuksia koulutuksesta: Petra ja Johanna.

Kun sopiva yhteistyöorganisaatio on löytynyt, yhteistyöorganisaatiot haastattelevat hakijat ja tekevät päätöksen yhteistyön aloittamisesta hakijan kanssa.

Infotilaisuus

Koulutuksesta järjetettiin infotilaisuus netissä (TE-live) 16.9.2021 klo 14. Katso infotilaisuus täältä »

Lisätietoja koulutusohjelmasta:
Terhi Liettilä
Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut
Suomen ympäristöopisto SYKLI
terhi.liettila@sykli.fi
046 922 7696 (soittoaika tiistaisin klo 10-12)

Oletko organisaation edustaja ja haluaisitte tarjota työssäoppimispaikan osaajalle? Lisätietoja löydät täältä.

Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C 2021, Uusimaa

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt.

Haluatko oppia kehittämään organisaatioiden toimintaa hiilineutraalimmaksi? Hae mukaan uuteen Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija -F.E.C-koulutukseen ja työllisty kestävän kehityksen pariin.  Koulutukseen mahtuu mukaan 20 opiskelijaa ja haku on käynnissä nyt.

Täydennyskoulutus tulevaisuuden tarpeisiin

Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista osaamista asiantuntijoilta ja organisaatioilta. Syklin Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija -F.E.C-koulutusohjelma vastaa tähän haasteeseen ja tarjoaa eri alojen asiantuntijoille osaamista vähähiilisyyden eri teemoista.

Täydennyskoulutus on suunnattu Uudenmaan alueen korkeasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä hankittuna voi olla riittävä pohja osallistumiselle.

Ohjelma sopii sinulle, jolla on vahvaa kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen koulutuksen teemoihin liittyen sekä riittävä asiantuntijuus yhteistyöyrityksessä tehtävän työjakson suorittamiseen. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Työssäoppimista ja data-analytiikkaa

Koulutus kestää kuusi kuukautta (120 arkipäivää). Koulutuksen keskiössä on työssäoppiminen, joka tapahtuu yhteistyöorganisaatiossa (noin 100 päivää). Lisäksi koulutukseen sisältyy Syklin toteuttama koulutus (noin 20 päivää). Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta sekä itsenäisestä opiskelusta.

Koulutusohjelma on suunniteltu tukemaan työssäoppimista ja tarjoaa opiskelijalle osaamista organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista sekä väylän kasvaa vähähiilisyyden asiantuntijaksi.  Koulutuksen käytyäsi sinulla on uudenlaista osaamispääomaa, jota yritykset ja organisaatiot tarvitsevat kehittäessään toimintaansa hiilineutraalimmaksi.

Koulutuksessa pääset perehtymään vähähiilisyyteen laaja-alaisesti ja syventämään koulutuspäivissä oppimaasi toteuttamalla yhteistyöorganisaatiolle selvityksen, joka voi liittyä esimerkiksi data-analytiikkaan, vähähiilisyyslaskentaan tai muuhun yhteistyöorganisaation kehittämistarpeeseen.

Koulutuspäivien sisällöt koostuvat seuraavista aiheista:

  • Päästövähennyslaskenta, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki
  • Data-analyysi ja tekoäly
  • Vähähiilinen liikkuminen ja logistiikka
  • Rakentaminen ja kiinteistöt
  • Energia ja resurssitehokkuus
  • Vähähiilinen kiertotalous
  • Ostotoiminta ja vähähiiliset hankinnat
  • Yritysvastuu ja viestintä
  • Työnhaku ja yrittäjyys

Lue koulutuksen vastuukouluttajan Ari Laitalan kuvaus millaista osaamista tarvitsemme matkalle kohti hiilineutraalia Suomea. Arin blogin pääset lukemaan tästä.

Kaksivaiheinen haku- ja valintaprosessi

Koulutuksessa on paikka 20 opiskelijalle.  Koulutus alkaa 28.9.2021 tai porrastetusti 1.9.2021 alkaen, riippuen siitä milloin yhteistyöorganisaatio löytyy. Koulutuksessa on viiden päivän loma. Valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan, joten kannattaa lähettää hakemus mahdollisimman pikaisesti. 

F.E.C-koulutus on työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on tukea työnhakijan urakehitystä ja työllistymistä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta opiskelija on oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Huomioithan, että työnhakusi TE-palveluissa tulee olla voimassa. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat TE-palvelujen Koulutusneuvonnan valtakunnallisesta puhelinpalvelusta ma-pe klo 9.00-16.15, numerosta 0295 020 702.

Koulutukseen hakeutuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa

Koulutushakemusten lähettäminen

Ensimmäiseksi koulutushakemus tulee lähettää sekä TE-toimistolle että Syklille 31.8.2021 mennessä:

Täytä hakulomake TE-toimistolle. Löydät hakulomakkeen TE-toimiston nettisivuilta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/  Kirjoita sanahakuun Sylki tai koulutuksen numero 700282.

Lähetä lisäksi CV ja lyhyt, vapaamuotoinen hakemus perusteluineen Sykliin osoitteeseen: tyovoimakoulutukset@sykli.fi ja otsikkokenttään koulutuksen nimi: Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C-koulutus.

Hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto arvioi hakemusten perustella täyttääkö hakija koulutukselle asetetut pääsyvaatimukset ja tekee päätöksen, keiden kanssa hakuprosessia jatketaan. Hakijan omalla motivaatiolla ja kiinnostuksella on tärkeä rooli koulutusohjelmaan haettaessa. Kerro siis hakemuksessasi, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.

Yhteistyöyrityksen etsiminen

Seuraavaksi Sykli haastattelee jatkoon päässeet hakijat. Tästä vaiheesta käynnistyy hakuprosessin toinen vaihe, eli yhteistyöorganisaation etsiminen. Koulutuspaikan saaminen edellyttää, että hakijalle löytyy sopiva yhteistyöorganisaatio, jossa työssäoppiminen tapahtuu. Huomioithan, että koulutuspaikat täytetään siinä järjestyksessä, kun yhteistyöorganisaatiot löytyvät. Hae siis heti mukaan, niin yhteistyöorganisaation etsimiselle jää riittävästi aikaa.

Työjaksopaikat etsitään yhteistyössä Syklin kanssa, mutta kannustamme myös hakijoita itse aktiivisesti hakemaan työjaksopaikkoja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan sekä omia verkostoja hyödyntäen. Pohdi siis millainen organisaatio voisi hyötyä sinun osaamisestasi. Millaisen organisaation toimintaa sinä haluaisit kehittää? Millaiset tehtävät sinua kiinnostavat?  Koulutus on mahdollisuus päästä työskentelemään sinua kiinnostavassa organisaatiossa tai siirtyä kokonaan uudelle uralle. Lue tästä opiskelijoidemme kokemuksia koulutuksesta: Petra ja Johanna.

Kun sopiva yhteistyöorganisaatio on löytynyt, yhteistyöorganisaatiot haastattelevat hakijat ja tekevät päätöksen yhteistyön aloittamisesta hakijan kanssa. Yhteistyöorganisaation löydyttyä koulutuspaikka vahvistuu ja työssäoppiminen voi alkaa.

Oletko organisaation edustaja ja haluaisitte tarjota työssäoppimispaikan osaajalle? Lisätietoja löydät täältä.

Lisätietoja koulutusohjelmasta: 

Hanna Kukkonen
Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut
Suomen ympäristöopisto SYKLI
+358 505995619
hanna-leena.kukkonen@sykli.fi  

Koulutusohjelman sisältö:

Ari Laitala
ari.laitala@sykli.fi

Lue opiskelijan kokemus: Kiertotalouden asiantuntija F.E.C.

Petra Rinne, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Petra Rinne
Petra Rinne

Valmistuin filosofian maisteriksi biologian alalta 2018, minkä jälkeen jäin työttömäksi. Tein satunnaisia työvuoroja myyjänä hakien samalla aktiivisesti omaa osaamistani vastaavaa työtä sitä kuitenkaan saamatta. Löysin TE-palveluiden sivujen kautta tiedon kiertotalouden asiantuntijan F.E.C.-koulutuksesta, joka koski Uudenmaan aluetta, kun itse asuin vielä Pohjois-Karjalassa. Kesällä 2020 tuli ajankohtaiseksi muutto Uudellemaalle avomiehen saatua puolen vuoden työpestin ja päätin heti, että hakeudun samalla F.E.C.-koulutukseen.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Koulutus antoi paljon enemmän kuin osasin odottaa. Tavoitteeni oli saada työkokemusta omaa alaani vastaavasta organisaatiosta  ja samalla lisätä osaamistani kiertotalouden saralla.
Saavutin molemmat tavoitteeni: pääsin puolen vuoden työjaksolle Suomen ympäristökeskus SYKEn mielenkiintoiseen tutkimushankkeeseen sekä opin Syklin koulutuksessa monipuolisesti kiertotaloudesta niin teorian kautta kuin alan ammattilaisten kertomana. Parasta on se, että työsuhteeni jatkuu koulutuksen jälkeen ja työtehtäväni tulevat laajentumaan ja koskemaan yhä lähemmin kiertotalouden teemoja.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Suomen ympäristökeskuksessa pääsin työskentelemään osana Reilu Ruokamurros -hankkeen panos-tuotos-mallin päivitystä. Tehtävänäni oli koota numeerista aineistoa eri ruokatuotannon toimialojen panosten käytöstä. Käytännössä työ oli hyvin monipuolista aineiston keräämistä eri lähteistä myös kontaktoiden elintarvikealan tuottajia sekä panosten laskentaa eri toimialatasoilla.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?

Koulutusryhmässämme on paljon eri-ikäisiä ja eri osaamistaustan ja työkokemuksen omaavia ihmisiä, mikä on tehnyt koulutuspäivistä entistä antoisampia. On ollut erittäin kiinnostavaa keskustella muiden kurssilaisten kanssa, kun näkökulmat ovat monialaisia. Sen lisäksi, että olen oppinut paljon kurssipäivien pitäjiltä, olen oppinut mielettömästi kurssikavereilta. Ilmapiiri on ollut yhtenäinen ja positiivinen, kun kaikilla on yhteinen halu oppia lisää kiinnostavasta kiertotalouden alasta.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Koulutuspäivät ovat monipuolisia ja helposti lähestyttäviä. Päivät laaditaan opiskelijoita varten, joten niihin pystyy myös vaikuttamaan omalla aktiivisuudella. Tehtäviä on sopivasti ja vaativuustasoltaan ne ottavat huomioon eri lähtökohdat sekä omat kiinnostuksen kohteet.
Harjoittelupaikan saamiseen saa paljon tukea eikä sitä tarvitse etsiä yksin, jos ei ole ihan varma, mikä se oma suunta olisi. Oman työuran kartoittamiseen saa tukea kuten myös siihen, miten ottaa yhteyttä kiinnostavaan työpaikkaan. Itselläni oli toiveet päästä tutkimusorganisaatioon ja minulla kävi tuuri, että olin yhteydessä juuri silloin, kun lisäkäsille oli tarvetta. Etenemiseni kurssin alussa oli siis hyvin nopeaa, mikä yllätti täysin.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?

Uskon, että koulutus on hyvä valinta kelle tahansa, joka on motivoitunut kehittämään osaamistaan ja kaipaa apua oman työuran kartoittamiseen. Erityisesti koulutus tuntuu olevan hyvä väylä alanvaihtajille ja meille, jotka syystä tai toisesta eivät valmistumisen jälkeen ole saaneet mahdollisuutta näyttää osaamistaan työelämässä.

FM Petra Rinne osallistui Kiertotalouden asiantuntija F.E.C -koulutukseen. 

Lue opiskelijan kokemus: Projektit ja kestävä kehitys F.E.C.

Johanna Niemi, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Johanna Niemi
YTM Johanna Niemi

Olen sisustussuunnittelun sekä sisustus- ja rautakauppamyynnin ammattilainen ja kansainvälisten suhteiden maisteri. Gradussani tutkin suomalaisen cleantech-viennin onnistumista. Ekologinen rakentaminen alkoi kiinnostaa minua yhä enemmän samalla, kun hakeuduin vienti-, projekti- ja hanketöihin. Päätin ehdottomasti hakea mukaan Kiertotalouden asiantuntijakoulutukseen, kun koulutus tarjosi mahdollisuuden oppia syvemmin kiinteistökehitys- ja rakennusalaa.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Kiinnostavaa oli perinpohjainen perehtyminen rakennusalan kiertotalouden nykytilaan, tavoitteisiin ja toteutumiseen Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Koulutus antoi laajasti tietoa kiertotaloudesta, esimerkiksi alan projektityöskentelystä, viestinnästä, liiketoimintamalleista ja riskeistä mutta myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi prosessien hiilipäästöjen tarkkaan mittaamiseen. Vireän, kokeneen ja erityisen mukavan opintoryhmän sekä työpaikalla koulutuksen tutoroinnin yhteinen vuoropuhelu ja tiedonvaihto olivat erityinen lisä opiskeluun. Koronarajoitukset toivat osin haasteita sovittujen ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Olen projektikoordinaattori, toimihenkilönä työmaatoimistossa. Kiertotalouteen liittyen raportoin rakentamisen energiakulutuksen yrityksen seurantajärjestelmään tuoreiden vastuullisuustavoitteiden mukaan. Muissa tehtävissäni, mm. perehdytys ja kulkuluvat, kehitin työnteon prosessia tehokkaammaksi, eli nopeaksi, tarkaksi ja mielekkääksi. Koronarajoitukset otettiin jo alussa vakavasti ja se osaltaan toi haasteita kehittämistehtäviin.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Ensimmäiset helmikuun 2020 lähikoulutuspäivät pystyimme tutustumaan toisiimme kasvotusten. Juuri tämä taisi olla ratkaisevaa siinä, että koronan vuoksi täysin webinaareiksi muuttunut koulutus onnistui yhdessä mukavasti ja vireästi linjoja pitkin. Syklin tuki ja sparraus oli todella hyvää harjoittelupaikkojen löytämiseksi, kontaktoimiseksi ja saamiseksi.

YTM Johanna Niemi suoritti Projektit ja Kestävä kehitys F.E.C -koulutuksen, joka toteutettiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueilla. Hän työllistyi YIT Suomi Oy:n toimitilarakentamiseen.  

Tutkintoon johtavat koulutukset

Ilmastonmuutoksen osaaja, tutkintoon valmistava koulutus, Pirkanmaa

Hakuaika: 2.8.-13.9.2021
Koulutuksen ajankohta:
6.10.-3.6.2022
Koulutuspaikkakunta: Tampere

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä globaaleista työtehtävistä juuri nyt. Onko tavoitteenasi työllistyä ja haluat vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Koulutuksemme kautta pääset näyttämään potentiaalisi sinua kiinnostavassa organisaatiossa ja samalla saat ajankohtaisen osaamisen ilmastonmuutoksesta. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen työllistyt ilmastonmuutokseen liittyviin asiantuntijatehtäviin.

Tästä koulutuksesta saat valmiudet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon osan suorittamiseen.

Lisätietoa ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta ja tämän koulutuksen osaamisalasta ”Resurssitehokkuus” löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3792067/reformi/tiedot

Katso esite »

Tule kuulemaan lisää koulutuksen infotilaisuuteen, joka järjestetään to 19.8.2021 klo 10-11 Microsoft Teams sovelluksen kautta. Linkki infotilaisuuteen: https://bit.ly/3wpZ8ss

Yhteystiedot:

Emmi Sarttila
Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut
Suomen ympäristöopisto SYKLI
emmi.sarttila@sykli.fi / puh. 040 711 7171

Yhteyshenkilöt

Jane Saarnia

Jane Saarnia

Johtaja, Yritys ja urapalvelut

Yhteystiedot

0400 678 705
Hannele Hakala

Hannele Hakala

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 536 1979
Terhi Liettilä

Terhi Liettilä

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

046 922 7696
Emmi Sarttila

Emmi Sarttila

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

040 711 7171
Tom Ylönen

Tom Ylönen

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

044 722 5933