Hae sivuilta

Rekrytoivat koulutukset

Työvoimakoulutus on väylä uuteen uraan

Rekrytoivat koulutukset

Mahdollisuuksia uuteen uraan ja työhön

Syklin yritys- ja urapalvelut tarjoaa koulutustaustaltaan erilaisille ryhmille tutkintoon johtavia ja muita työvoimakoulutuksia, joiden avulla onnistut. Työvoimakoulutus on ollut osa tarjontaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamme on valtakunnallista; näitä koulutuksia on järjestetty mm. Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa.

Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on aiempaa kokemusta ympäristöalan/kestävän kehityksen/laadun kehittämisen tehtävistä ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen sekä riittävä osaaminen työjaksolla toimimiseen. Soveltuva koulutustausta on esim. luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen tai tekninen.

F.E.C ja KEKO – ohjelmat

Further Educated With Companies F.E.C – ohjelma sekä  Kehittämiskoulutus KEKO ovat tehokkaita tapoja löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Suurin osa työvoimakoulutuksiimme osallistuneista henkilöistä on työllistynyt koulutuksen päätteeksi.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää opiskelijalta paikkaa yhteistyöyrityksestä. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta hän on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Järjestämme koulutusta kysynnän mukaan yhteistyössä eri ELY -keskusten ja TE -toimistojen kanssa.

Tutkintoon johtavat koulutukset

Hanki pätevyys ja nappaa työpaikka! Tutkintoon johtavien työvoimakoulutusten tavoitteena on työllistymismahdollisuuksien paraneminen. Mahdollisuus työllistymiseen kasvaa, kun hankit uutta osaamista, joka täydentää entistä. Pääset myös luomaan tärkeitä työelämän suhteita. Työvoimakoulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää asiantuntijatason työjakson yhteistyöyrityksessä – se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.

Järjestämme työvoimakoulutusta sekä korkeasti koulutetuille, että käytännön ammatteihin suuntautuville. Koulutusohjelmat kestävät keskimäärin puoli vuotta sisältäen tutkintoon tai osatutkintoon valmistavaa opiskelua ja työssäoppimista koulutussopimusorganisaatiossa. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa.

Vesihuoltoalan osaaja, RekryKoulutus

Kiinnostaako sinua vesihuoltoala? Hanki ammatti RekryKoulutuksen avulla! Koulutus on suunnattu työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vesilaitoksissa ja rakennusliikkeissä vesirakentamiseen liittyvissä erilaisissa työtehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista vesiverkostoihin liittyvissä laitos- ja kenttätyötehtävissä. Opiskelija osaa koulutuksen jälkeen valita työtehtäviin parhaiten soveltuvat työmenetelmät ja -välineet.

Koulutuksen kohderyhmänä on koulutustaustaltaan LVI- ja putkiasentajat sekä muut teknisesti suuntautuneet työnhakijat tai alan pitkän työkokemuksen omaavat työttömät työnhakijat. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan RekryKoulutuksena, jonka pituus on 70 päivää. RekryKoulutuksen tavoitteena on työsopimus ohjelman jälkeen. Työpaikat sijaitsevat pääosin Uudenmaan eri kunnissa, mutta mukana on myös Lahti, Päijät-Hämeestä. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Puhdas vesi / Verkostot / Jätevesi
 • Johdanto vesitalouteen ja vesihuoltoon
 • Verkosto- ja laitosautomatiikka
 • Kouluttajat ohjaavat opiskelijaa myös työpaikalla

Koulutukseen sisältyvät korttikoulutukset

 • Vesityökortti
 • Työturvakortti
 • Tieturvakortti 1
 • Ympäristöturvallisuuskortti

Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin 1,5 kk teoriaopiskelua Suomen ympäristöopisto Syklissä ja kaksi kuukautta työssäoppimista työkohteissa. Teoriaopiskelu järjestetään Syklin Malmin toimipisteessä, osoitteessa Malminkauppatie 8, Helsinki.

Koulutukseen hakeminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Hakuaika koulutukseen päättyy 23.2.2022.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake TE-palveluiden nettisivuilla: https://koulutukset.te-palvelut.fi. Kirjoita sanahakuun Sykli tai koulutuksen numero 504183. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen TE-toimistoon tai Kuntakokeilun toimipisteeseen.

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma-p klo 9-16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätietoja koulutuksesta:

2.1.2022 alkaen Hannele Hakala, 050 536 1979 hannele.hakala@sykli.fi, (hakeutuminen ja työjaksopaikat)

10.1.2022 alkaen Risto Ponto, 050 387 9555 risto.ponto@sykli.fi, (koulutuksen sisältö)

Vihreän siirtymän projektiasiantuntija KEKO 2022, Pohjois-Pohjanmaa

Syklin kehittämiskoulutuksessa eli KEKO:ssa saat sisällöllistä lisäkoulutusta kestävästä kehityksestä ja vihreän siirtymän eri teemoista. Saat työkaluja asiantuntijatyön menestyksekkääseen toteuttamiseen, kuten digitaidot ja viestintä sekä vahvistat metataitojasi kuten työelämätaidot, työnhakutaidot ja verkostoituminen.

KEKO -koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Se on myös mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi.

Täydennyskoulutus on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan alueen korkeasti koulutetut teknisen, luonnontieteellisen tai kaupallisen taustan omaavat tai vastaavan osaamisen työelämässä hankkineet TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, joilla on riittävän hyvä suomen kielen taito. Syklissä on hyviä kokemuksia myös edellä mainittujen alojen ulkopuolisista hakijoista, jotka tavoittelevat uran vaihtoa. Monissa työtehtävissä vaaditaan nykyään monialaisuutta, jolloin henkilön tausta muista poikkeavalta alalta voi olla eduksi. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta opiskelija on oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää kuusi kuukautta (120 arkipäivää). Koulutuksen keskiössä on työssäoppiminen, joka tapahtuu yhteistyöorganisaatiossa (noin 100 päivää). Lisäksi koulutukseen sisältyy Syklin toteuttama koulutus (noin 20 päivää). Koulutuksessa on loma 5 arkipäivää 23.12.-31.12.2022

Koulutuksessa opitaan mm: 

 • projektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista
 • kiertotaloudesta
 • data ja digitalisaatiosta, Power BI -työkalusta
 • materiaalitehokkuudesta
 • vastuullisuusviestinnästä
 • hiilijalanjäljestä ja päästövähennyspolusta
 • rahoituksesta

Koulutushaku on kaksivaiheinen

Koulutushaku on kaksivaiheinen.

 1. Hae mukaan TE-toimiston nettisivujen kautta te-palvelut.fi/koulutushaku. Hakusanana toimii koulutuksen uranumero 707021.
 2. Lähetä Sykliin hakemuksesi LAURA -rekrytointijärjestelmän kautta. Liitä CV sekä perustelut miksi haet koulutukseen. Haku tästä linkistä »

Koulutusohjelma alkaa 20.9.2022 lähipäivillä Oulussa. Työjaksot alkavat tätä ennen porrastetusti 29.8. -> 16.9.2022. riippuen siitä milloin työjaksopaikka löytyy. Ohjelmassa on 12 koulutuspaikkaa, jotka täytetään siinä järjestyksessä, kun työjaksopaikat löytyvät. Koulutuksen hakuaika päättyy 15.8.2022. Toimi nopeasti, jotta työjaksopaikan etsimiseen jää aikaa!

Koulutusesittely on TE -Livessä ti 31.5.2022 klo 14.

Syklin yhteyshenkilöt:

Terhi Liettilä
terhi.liettila@sykli.fi
p.046 922 7696
Soittoaika kesäkuussa ke klo 13-15 ja 10.8. jälkeen keskiviikkoisin klo 13-15.

Tom Ylönen
tom.ylonen@sykli.fi
p.044 722 5933
Soittoaika elokuussa 3.8. ke klo 13-15

F.E.C -koulutusohjelman usein kysytyt kysymykset

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen osa-aikatyössä tai olen jäämässä työttömäksi?
TE-toimisto tarkistaa jokaisen hakijan tilanteen aina erikseen koulutuksen hakuvaiheessa eli soveltuuko hakija koulutusohjelmaan ja onko hänellä edellytykset tulla valituksi. Yleisesti ottaen työttömyysuhka on hyväksyttävä syy tulla valituksi koulutukseen, mikäli taustalla ei ole muita valintaan vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi keskeneräiset opinnot ja yrittäjyys voi tietyssä tilanteessa olla este.

Saanko opiskelun aikana palkkaa yrityksestä?
Minkälaisen korvauksen saan koulutusajalta? Koulutuksen aikana on oikeutettu tukeen, jota saa myös työttömänä ollessa. Opiskelija saa työttömyysetuutta koulutusjakson aikana, riippuen opiskelijan omasta sen hetkisestä tilanteesta, joko ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi korotusosa, jos koulutus mainitaan työllistymissuunnitelmassa ja ylläpitokorvaus. Määrän voi tarkistaa suoraan oman etuuden maksajalta. Yritys ei maksa palkkaa koulutusjakson aikana.

Joudunko itse etsimään työjaksopaikan vai autetaanko minua paikan etsimisessä?
Syklillä on olemassa oma verkosto, jonka kautta yrityksiä informoidaan/kontaktoidaan hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua ja myös koulutusohjelman aikana. Työjaksopaikan etsimisessä on tärkeää hakijan oma intressi, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos eli työjaksopaikka varmistuu. Ihannetilanne on hakijan omaa mielenkiintoa vastaava työjaksopaikka. Työjaksopaikan hakemisessa avustetaan. Opiskelijana koulutuksessa on vasta silloin, kun on hyväksytty hakijaksi viranomaistaholta ja työjaksopaikka on löytynyt ja koulutussopimus yritykseen/organisaatioon on tehty Syklin toimesta.

Onko koulutus maksullista yrityksille?
Yritys/organisaatio osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 6 500 eurolla (+ alv 24 %), koko ohjelman ajalta.

Miten F.E.C-koulutussopimus eroaa työsopimuksesta?
Opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen/organisaation koulutuksen aikana. Koulutusohjelman tavoitteena on opiskelijan työllistyminen.

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C 2022 Kaakkois-Suomi

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C -Further Educated with Companies -koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Se on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi.

Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista osaamista asiantuntijoilta ja organisaatioilta. Syklin Projektit ja kestävä kehitys -F.E.C-koulutusohjelma vastaa tähän haasteeseen ja tarjoaa eri alojen asiantuntijoille osaamista kiertotalouden ja kestävän kehityksen eri teemoista.

Täydennyskoulutus on suunnattu korkeasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on vahvaa kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen koulutuksen teemoihin liittyen. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä hankittuna voi olla riittävä pohja osallistumiselle.

Kyseessä on työvoimakoulutus, jonka tavoitteena on tukea työnhakijan urakehitystä ja työllistymistä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta opiskelija on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää kuusi kuukautta (120 arkipäivää). Koulutuksen keskiössä on työssäoppiminen, joka tapahtuu yhteistyöorganisaatiossa (noin 100 päivää). Lisäksi koulutukseen sisältyy Syklin toteuttama koulutus (noin 20 päivää). Koulutuksessa pääset näyttämään oman osaamisesi toteuttamalla yrityksessä esim. projektin, hankkeen tai kehitystehtävän.  Koulutus koostuu mm. seuraavista aiheista:

 • Projektin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi
 • Asiantuntijan digitaaliset työkalut
 • Kiertotalous
 • Kestävä kehitys
 • Ympäristö- ja työturvallisuuskortti -koulutukset
 • Viestintä asiantuntijatyössä

Miten mukaan koulutukseen?

 • Työnhaku TE-toimistossa tulee olla voimassa. TE-toimisto tarkastaa, että hakijan on mahdollista osallistua ohjelmaan ja tekee esivalinnan hakemusten perusteella.
 • Sykli haastattelee TE-toimiston hyväksymät hakijat ja yhteistyöorganisaation etsiminen voi alkaa. Opiskelijapaikan saaminen edellyttää, että hakija löytää sopivan yhteistyöorganisaation. Sykli markkinoi koulutusta potentiaalisille yhteistyöorganisaatioille. Lisäksi kannustamme hakijoita aktiiviseen yhteistyöorganisaation etsimiseen alusta alkaen.
 • Yhteistyöorganisaatiot haastattelevat hakijat ja tekevät päätöksen yhteistyön aloittamisesta.
 • Kun yhteistyöorganisaatio löytyy, opiskelijapaikka vahvistuu ja työssäoppiminen voi alkaa 12.9.2022.

Huomioi kaksivaiheinen haku!

 1. Haku aukeaa 1.6.2022. Hae mukaan 4.9.2022 mennessä TE-toimiston nettisivujen kautta te-palvelut.fi/koulutushaku.Hakusanana toimii koulutuksen uranumero 707003.
 2. Lähetä Sykliin hakemuksesi LAURA -rekrytointijärjestelmän kautta. Liitä CV sekä perustelut miksi haet koulutukseen 1.6.2022 alkaen tästä linkistä.

Koulutusohjelma alkaa 3.10.2022 ja työjaksot tätä ennen porrastetusti 12.9.2022 alkaen, riippuen siitä milloin työjaksopaikka löytyy. Ohjelmassa on 12 koulutuspaikkaa, jotka täytetään siinä järjestyksessä, kun työjaksopaikat löytyvät.
Kannattaa siis toimia nopeasti!

Koulutuksen infotilaisuus pidetään torstaina 11.8.2022 klo 14 TE-Livessä.

Syklin yhteyshenkilö
Tom Ylönen
tom.ylonen@sykli.fi
p. 044 722 5933
Soittoaika 10.8.2022 alkaen keskiviikkoisin klo 13-15

Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C 2021, Uusimaa

Hakuaika tähän koulutukseen on päättynyt.

Haluatko oppia kehittämään organisaatioiden toimintaa hiilineutraalimmaksi? Hae mukaan uuteen Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija -F.E.C-koulutukseen ja työllisty kestävän kehityksen pariin.  Koulutukseen mahtuu mukaan 20 opiskelijaa ja haku on käynnissä nyt.

Täydennyskoulutus tulevaisuuden tarpeisiin

Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista osaamista asiantuntijoilta ja organisaatioilta. Syklin Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija -F.E.C-koulutusohjelma vastaa tähän haasteeseen ja tarjoaa eri alojen asiantuntijoille osaamista vähähiilisyyden eri teemoista.

Täydennyskoulutus on suunnattu Uudenmaan alueen korkeasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä hankittuna voi olla riittävä pohja osallistumiselle.

Ohjelma sopii sinulle, jolla on vahvaa kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen koulutuksen teemoihin liittyen sekä riittävä asiantuntijuus yhteistyöyrityksessä tehtävän työjakson suorittamiseen. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Työssäoppimista ja data-analytiikkaa

Koulutus kestää kuusi kuukautta (120 arkipäivää). Koulutuksen keskiössä on työssäoppiminen, joka tapahtuu yhteistyöorganisaatiossa (noin 100 päivää). Lisäksi koulutukseen sisältyy Syklin toteuttama koulutus (noin 20 päivää). Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta sekä itsenäisestä opiskelusta.

Koulutusohjelma on suunniteltu tukemaan työssäoppimista ja tarjoaa opiskelijalle osaamista organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista sekä väylän kasvaa vähähiilisyyden asiantuntijaksi.  Koulutuksen käytyäsi sinulla on uudenlaista osaamispääomaa, jota yritykset ja organisaatiot tarvitsevat kehittäessään toimintaansa hiilineutraalimmaksi.

Koulutuksessa pääset perehtymään vähähiilisyyteen laaja-alaisesti ja syventämään koulutuspäivissä oppimaasi toteuttamalla yhteistyöorganisaatiolle selvityksen, joka voi liittyä esimerkiksi data-analytiikkaan, vähähiilisyyslaskentaan tai muuhun yhteistyöorganisaation kehittämistarpeeseen.

Koulutuspäivien sisällöt koostuvat seuraavista aiheista:

 • Päästövähennyslaskenta, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki
 • Data-analyysi ja tekoäly
 • Vähähiilinen liikkuminen ja logistiikka
 • Rakentaminen ja kiinteistöt
 • Energia ja resurssitehokkuus
 • Vähähiilinen kiertotalous
 • Ostotoiminta ja vähähiiliset hankinnat
 • Yritysvastuu ja viestintä
 • Työnhaku ja yrittäjyys

Lue koulutuksen vastuukouluttajan Ari Laitalan kuvaus millaista osaamista tarvitsemme matkalle kohti hiilineutraalia Suomea. Arin blogin pääset lukemaan tästä.

Kaksivaiheinen haku- ja valintaprosessi

Koulutuksessa on paikka 20 opiskelijalle.  Koulutus alkaa 28.9.2021 tai porrastetusti 1.9.2021 alkaen, riippuen siitä milloin yhteistyöorganisaatio löytyy. Koulutuksessa on viiden päivän loma. Valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan, joten kannattaa lähettää hakemus mahdollisimman pikaisesti. 

F.E.C-koulutus on työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on tukea työnhakijan urakehitystä ja työllistymistä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta opiskelija on oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Huomioithan, että työnhakusi TE-palveluissa tulee olla voimassa. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat TE-palvelujen Koulutusneuvonnan valtakunnallisesta puhelinpalvelusta ma-pe klo 9.00-16.15, numerosta 0295 020 702.

Koulutukseen hakeutuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa

Koulutushakemusten lähettäminen

Ensimmäiseksi koulutushakemus tulee lähettää sekä TE-toimistolle että Syklille 31.8.2021 mennessä:

Täytä hakulomake TE-toimistolle. Löydät hakulomakkeen TE-toimiston nettisivuilta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/  Kirjoita sanahakuun Sylki tai koulutuksen numero 700282.

Lähetä lisäksi CV ja lyhyt, vapaamuotoinen hakemus perusteluineen Sykliin osoitteeseen: tyovoimakoulutukset@sykli.fi ja otsikkokenttään koulutuksen nimi: Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C-koulutus.

Hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto arvioi hakemusten perustella täyttääkö hakija koulutukselle asetetut pääsyvaatimukset ja tekee päätöksen, keiden kanssa hakuprosessia jatketaan. Hakijan omalla motivaatiolla ja kiinnostuksella on tärkeä rooli koulutusohjelmaan haettaessa. Kerro siis hakemuksessasi, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.

Yhteistyöyrityksen etsiminen

Seuraavaksi Sykli haastattelee jatkoon päässeet hakijat. Tästä vaiheesta käynnistyy hakuprosessin toinen vaihe, eli yhteistyöorganisaation etsiminen. Koulutuspaikan saaminen edellyttää, että hakijalle löytyy sopiva yhteistyöorganisaatio, jossa työssäoppiminen tapahtuu. Huomioithan, että koulutuspaikat täytetään siinä järjestyksessä, kun yhteistyöorganisaatiot löytyvät. Hae siis heti mukaan, niin yhteistyöorganisaation etsimiselle jää riittävästi aikaa.

Työjaksopaikat etsitään yhteistyössä Syklin kanssa, mutta kannustamme myös hakijoita itse aktiivisesti hakemaan työjaksopaikkoja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan sekä omia verkostoja hyödyntäen. Pohdi siis millainen organisaatio voisi hyötyä sinun osaamisestasi. Millaisen organisaation toimintaa sinä haluaisit kehittää? Millaiset tehtävät sinua kiinnostavat?  Koulutus on mahdollisuus päästä työskentelemään sinua kiinnostavassa organisaatiossa tai siirtyä kokonaan uudelle uralle. Lue tästä opiskelijoidemme kokemuksia koulutuksesta: Petra ja Johanna.

Kun sopiva yhteistyöorganisaatio on löytynyt, yhteistyöorganisaatiot haastattelevat hakijat ja tekevät päätöksen yhteistyön aloittamisesta hakijan kanssa. Yhteistyöorganisaation löydyttyä koulutuspaikka vahvistuu ja työssäoppiminen voi alkaa.

Oletko organisaation edustaja ja haluaisitte tarjota työssäoppimispaikan osaajalle? Lisätietoja löydät täältä.

Lisätietoja koulutusohjelmasta: 

Hanna Kukkonen
Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut
Suomen ympäristöopisto SYKLI
+358 505995619
hanna-leena.kukkonen@sykli.fi  

Koulutusohjelman sisältö:

Ari Laitala
ari.laitala@sykli.fi

Lue opiskelijan kokemus: Kiertotalouden asiantuntija F.E.C Uusimaa

Uusi ura vedenkulutuksen mittauksen parissa löytyi F.E.C -koulutuksen kautta

Juha Tanskanen & rauniokoira Xero.

Kerro taustastasi, miten päädyit F.E.C -koulutukseen?
Loppusyksyllä 2020 jäin pois edellisestä työstä, jossa tutustuin lähemmin bio- ja kiertotalouden haasteisiin ja miten uutta IoT teknologiaa sovelletaan esim. kompostointilaitoksen ja maatalouden prosesseissa. Samaan aikaan huomasin avoinna olevan F.E.C -koulutuksen mahdollisuuden. Päätin hakea kurssille, koska koin, että aiemmasta työkokemuksestani voisi olla hyötyä kiertotalouden alueella. Sainkin sovittua aika nopeasti yhden paikan, jossa oli tarkoitus suorittaa työharjoitteluosuus, mutta suunnitelma kariutui vain paria viikkoa ennen aikarajaa. Onneksi Hannele Hakalalla Syklistä oli ässä hihassa ja uusi paikka löytyikin nopeasti. Taitotekniikka Oy tarjosi hyvän ja mielenkiintoisen haasteen uuden teknologian tuotteistamisessa, jossa tavoitteena on lisätä veden kulutuksen vastuullisuutta ja samalla säästää energiaa uudella H2O-etämittausjärjestelmällä.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?
Koulutus antoi uusia näkökulmia eri kiertotalouden sektoreista ja selvensi kokonaiskuvaa. Koulutuksen lisäksi opin paljon muilta kurssille osallistujilta, jotka tarjosivat konkreettisen näkymän eri toimialoihin. Koronatilanteesta huolimatta pystyimme etäopiskelussa tutustumaan hyvin toisiimme ja siihen millaisten haasteiden kanssa toimimme harjoittelupaikoissa.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?
Tavoitteena oli erinomaisen kehitystyön tulosten lanseeraaminen ja yleisen tietämyksen lisääminen veden etämittaamisen alueella. On laskettu, että oikeudenmukaisella ja reaaliaikaisella veden kulutuksen mittauksella voidaan säästää 40 % veden kustannuksista. Lisäksi uusi H2O-etämittausjärjestelmämme pystyy tunnistamaan piilovuodot verkostoissa ennen kuin ne aiheuttavat suurempia ja kalliimpia vahinkoja. Kiitos verkostoituneen konsernimallin olen päässyt tutustumaan tarkemmin koko Solwers-konsernin kiertotalouden rakennushankkeisiin, kuten Pasilan kiinteistökorttelin uudelleenrakentaminen kiertotalouden periaatteita noudattaen.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?
Koulutusryhmä on ollut tosi monipuolinen, mukana on osallistujia erilaisista yrityksistä ja tehtävistä. Myös aiemmat työtaustat ja työkokemus eri aloilta toi syvyyttä asioiden käsittelyyn.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?
Koulutussisältö oli pääsääntöisesti mielestäni hyvä, toki kaikille sopivaa optimaalista rakennetta on vaikea rakentaa. Korona vaikeutti varmasti ns. normaalin opetuksen järjestämistä, mutta tutustuminen esim. Vantaan Energian toimintaan onnistui erinomaisesti etänäkin. Tämä kurssi olisi jäänyt osaltani toteutumatta ilman Syklin ja Hannele Hakalan aktiivista apua. Itse hankkimani paikka peruuntui rahoituksen takia viime hetkillä, hän järjesti pikaisella aikataululla muutaman vaihtoehdon, ja niin paikka Solwers-konsernista löytyikin.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?
Koulutus on erinomainen tapa tutustua kiertotalouteen kokonaisuutena ja tietenkin kohdeyrityksen alaan ja toimintaan. Se on myös hyvä tapa verkostoitua alan opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Parhaimmillaan F.E.C -koulutus johtaa työllistymiseen mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin, kuten kävi minun kohdallani.

Lue opiskelijan kokemus: Kiertotalouden asiantuntija F.E.C.

Petra Rinne, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Petra Rinne
Petra Rinne

Valmistuin filosofian maisteriksi biologian alalta 2018, minkä jälkeen jäin työttömäksi. Tein satunnaisia työvuoroja myyjänä hakien samalla aktiivisesti omaa osaamistani vastaavaa työtä sitä kuitenkaan saamatta. Löysin TE-palveluiden sivujen kautta tiedon kiertotalouden asiantuntijan F.E.C.-koulutuksesta, joka koski Uudenmaan aluetta, kun itse asuin vielä Pohjois-Karjalassa. Kesällä 2020 tuli ajankohtaiseksi muutto Uudellemaalle avomiehen saatua puolen vuoden työpestin ja päätin heti, että hakeudun samalla F.E.C.-koulutukseen.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Koulutus antoi paljon enemmän kuin osasin odottaa. Tavoitteeni oli saada työkokemusta omaa alaani vastaavasta organisaatiosta  ja samalla lisätä osaamistani kiertotalouden saralla.
Saavutin molemmat tavoitteeni: pääsin puolen vuoden työjaksolle Suomen ympäristökeskus SYKEn mielenkiintoiseen tutkimushankkeeseen sekä opin Syklin koulutuksessa monipuolisesti kiertotaloudesta niin teorian kautta kuin alan ammattilaisten kertomana. Parasta on se, että työsuhteeni jatkuu koulutuksen jälkeen ja työtehtäväni tulevat laajentumaan ja koskemaan yhä lähemmin kiertotalouden teemoja.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Suomen ympäristökeskuksessa pääsin työskentelemään osana Reilu Ruokamurros -hankkeen panos-tuotos-mallin päivitystä. Tehtävänäni oli koota numeerista aineistoa eri ruokatuotannon toimialojen panosten käytöstä. Käytännössä työ oli hyvin monipuolista aineiston keräämistä eri lähteistä myös kontaktoiden elintarvikealan tuottajia sekä panosten laskentaa eri toimialatasoilla.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?

Koulutusryhmässämme on paljon eri-ikäisiä ja eri osaamistaustan ja työkokemuksen omaavia ihmisiä, mikä on tehnyt koulutuspäivistä entistä antoisampia. On ollut erittäin kiinnostavaa keskustella muiden kurssilaisten kanssa, kun näkökulmat ovat monialaisia. Sen lisäksi, että olen oppinut paljon kurssipäivien pitäjiltä, olen oppinut mielettömästi kurssikavereilta. Ilmapiiri on ollut yhtenäinen ja positiivinen, kun kaikilla on yhteinen halu oppia lisää kiinnostavasta kiertotalouden alasta.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Koulutuspäivät ovat monipuolisia ja helposti lähestyttäviä. Päivät laaditaan opiskelijoita varten, joten niihin pystyy myös vaikuttamaan omalla aktiivisuudella. Tehtäviä on sopivasti ja vaativuustasoltaan ne ottavat huomioon eri lähtökohdat sekä omat kiinnostuksen kohteet.
Harjoittelupaikan saamiseen saa paljon tukea eikä sitä tarvitse etsiä yksin, jos ei ole ihan varma, mikä se oma suunta olisi. Oman työuran kartoittamiseen saa tukea kuten myös siihen, miten ottaa yhteyttä kiinnostavaan työpaikkaan. Itselläni oli toiveet päästä tutkimusorganisaatioon ja minulla kävi tuuri, että olin yhteydessä juuri silloin, kun lisäkäsille oli tarvetta. Etenemiseni kurssin alussa oli siis hyvin nopeaa, mikä yllätti täysin.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?

Uskon, että koulutus on hyvä valinta kelle tahansa, joka on motivoitunut kehittämään osaamistaan ja kaipaa apua oman työuran kartoittamiseen. Erityisesti koulutus tuntuu olevan hyvä väylä alanvaihtajille ja meille, jotka syystä tai toisesta eivät valmistumisen jälkeen ole saaneet mahdollisuutta näyttää osaamistaan työelämässä.

FM Petra Rinne osallistui Kiertotalouden asiantuntija F.E.C -koulutukseen. 

Lue opiskelijan kokemus: Projektit ja kestävä kehitys F.E.C.

Johanna Niemi, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Johanna Niemi
YTM Johanna Niemi

Olen sisustussuunnittelun sekä sisustus- ja rautakauppamyynnin ammattilainen ja kansainvälisten suhteiden maisteri. Gradussani tutkin suomalaisen cleantech-viennin onnistumista. Ekologinen rakentaminen alkoi kiinnostaa minua yhä enemmän samalla, kun hakeuduin vienti-, projekti- ja hanketöihin. Päätin ehdottomasti hakea mukaan Kiertotalouden asiantuntijakoulutukseen, kun koulutus tarjosi mahdollisuuden oppia syvemmin kiinteistökehitys- ja rakennusalaa.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Kiinnostavaa oli perinpohjainen perehtyminen rakennusalan kiertotalouden nykytilaan, tavoitteisiin ja toteutumiseen Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Koulutus antoi laajasti tietoa kiertotaloudesta, esimerkiksi alan projektityöskentelystä, viestinnästä, liiketoimintamalleista ja riskeistä mutta myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi prosessien hiilipäästöjen tarkkaan mittaamiseen. Vireän, kokeneen ja erityisen mukavan opintoryhmän sekä työpaikalla koulutuksen tutoroinnin yhteinen vuoropuhelu ja tiedonvaihto olivat erityinen lisä opiskeluun. Koronarajoitukset toivat osin haasteita sovittujen ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Olen projektikoordinaattori, toimihenkilönä työmaatoimistossa. Kiertotalouteen liittyen raportoin rakentamisen energiakulutuksen yrityksen seurantajärjestelmään tuoreiden vastuullisuustavoitteiden mukaan. Muissa tehtävissäni, mm. perehdytys ja kulkuluvat, kehitin työnteon prosessia tehokkaammaksi, eli nopeaksi, tarkaksi ja mielekkääksi. Koronarajoitukset otettiin jo alussa vakavasti ja se osaltaan toi haasteita kehittämistehtäviin.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Ensimmäiset helmikuun 2020 lähikoulutuspäivät pystyimme tutustumaan toisiimme kasvotusten. Juuri tämä taisi olla ratkaisevaa siinä, että koronan vuoksi täysin webinaareiksi muuttunut koulutus onnistui yhdessä mukavasti ja vireästi linjoja pitkin. Syklin tuki ja sparraus oli todella hyvää harjoittelupaikkojen löytämiseksi, kontaktoimiseksi ja saamiseksi.

YTM Johanna Niemi suoritti Projektit ja Kestävä kehitys F.E.C -koulutuksen, joka toteutettiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueilla. Hän työllistyi YIT Suomi Oy:n toimitilarakentamiseen.  

Tutkintoon johtavat koulutukset

Ympäristövastaavana toimiminen, tutkintoon valmistava koulutus, Uusimaa

Koulutus on suunnattu Uudenmaan työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on vahvaa kiinnostusta vastuullisuuteen ja ympäristövastuun edistämiseen organisaatiossa. Voit olla urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa tällä ajankohtaisella osaamisella. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Rekrytoiva koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää koulutussopimusjakson yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä. Koulutuksen sisältö

Tavoitteena on suorittaa koulutuksen aikana ympäristöalan ammattitutkinto (150 osp), joka koostuu 4 tutkinnonosasta:

 • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen (50 osp)
 • Ympäristövastaavana toimiminen (50 osp)
 • Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (25 osp)
 • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen (25 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6930624/reformi/tiedot

Koulutus sisältää lisäksi ajankohtaisia koulutuspäiviä ympäristöalan keskeisistä aiheista kuten kiertotalous, ilmastonmuutos ja yritysvastuu.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus kestää noin 7,5 kk aikavälillä 3.5. – 16.12.2022. Tavoitteena on ympäristöalan ammattitutkinnon suorittaminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen koulutussopimusorganisaatioon työjakson päätteeksi.

Koulutuspäivät toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena tilanteen mukaan. Lähiopetus tapahtuu Syklin Malmin toimipisteessä osoitteessa Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki.

Suurin osa koulutuksesta on tavoitteellista työssäoppimista yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella. Heinäkuussa on viiden arkipäivän pituinen loma.

Koulutukseen hakeutuminen

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus (-> sanahakuna toimii koulutuksen numero 705182) tai koulutuksen nimi ->Näytä ilmoitukset sivun alareunassa -> klikkaa koulutusta johon olet hakemassa -> valitse Tiedot-välilehti (sivun yläreunassa) -> Hae tähän koulutukseen).

Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon tai kuntakokeiluun. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Haku päättynyt. Haastattelut järjestetään viikolla 15. Koulutuspaikka varmistuu, kun opiskelijalla on koulutussopimus organisaatioon. Koulutussopimusorganisaatio etsitään yhteistyössä Syklin kanssa ja etsintä aloitetaan koulutusohjelman käynnistyessä. Koulutussopimusorganisaation etsintä edellyttää opiskelijalta omaa aktiivista yrityskontaktointia. Koulutussopimus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden käytännössä oppia ympäristöalan työtehtävissä toimimisesta.

Valintatieto

Valintatiedon voit katsoa omilla verkkopankkitunnuksillasi koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (www.te-palvelut.fi -> sähköinen asiointi -> työvoimakoulutus -> koulutushakemusteni tilanne).

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma-p klo 9-16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätietoa koulutuksesta

Katja Rautalin
Ympäristöhuollon asiantuntija
katja.rautalin@sykli.fi / puh. 046 920 0445

 

Kestävän kehityksen johtaminen – Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaava, Uusimaa

Koulutus on suunnattu Uudenmaan työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on vahvaa kiinnostusta kestävän kehityksen edistämiseen koko organisaation tasolla sekä sen käytännön toteutukseen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmillä tai -ohjelmilla. Voit olla urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa tällä ajankohtaisella osaamisella. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Rekrytoiva koulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää asiantuntijatason koulutussopimusjakson yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Kestävän kehityksen johtaminen – laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusvastaavana toimiminen, ympäristöalan erikoisammattitutkinto.

Koulutus kestää 9 kk aikavälillä 28.2. – 2.12.2022. Tavoitteena on ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen koulutussopimusorganisaatioon työjakson päätteeksi.

Tavoitteena on suorittaa koulutuksen aikana ympäristöalan erikoisammattitutkinto (180 osp), joka koostuu neljästä tutkinnonosasta:

 • Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
 • Työyhteisössä toimiminen
 • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana toimiminen
 • Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä »

Koulutuksessa syvennytään laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen keskeisiin aiheisiin:

 • kestävä kehitys ja sen johtaminen
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen toimintaympäristö
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 • asiantuntija kehittäjänä: fasilitointi, viestintä, kouluttaminen ja työyhteisödynamiikka
 • prosessien kehittäminen
 • jatkuva parantaminen.

Koulutuspäivät toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena tilanteen mukaan. Lähiopetus tapahtuu Syklin Malmin toimipisteessä osoitteessa Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki.

Suurin osa koulutuksesta on tavoitteellista työssäoppimista yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella. Koulutuksessa on kesäloma viikolla 29 (18.-22.7.2022).

Infotilaisuus

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus ti 11.1.2022 klo 10–11 Microsoft Teams sovelluksen kautta. linkki infotilaisuuteen: https://bit.ly/3ItNfbn

Et tarvitse Microsoft tunnuksia osallistuaksesi Teams -kokoukseen, sillä sinun ei tarvitse kirjautua erikseen. Voit joko valita suoraan yllä olevan linkin tai kopioida osoitteen nettiselaimeen ja valita ”Liity sen sijaan verkossa”. Jos lyhennetty linkki ei toimi, kokeile liittyä infotilaisuuteen tästä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFjOWUxOTctZjNmOC00NDIwLWJhZDgtZDFlMGRiNGNmNDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba786a81-1f15-494e-8af9-b6050456db10%22%2c%22Oid%22%3a%22baa302c0-97d7-423c-920a-7322b9a5db1f%22%7d

Koulutukseen hakeminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake TE-palveluiden nettisivuilla: https://koulutukset.te-palvelut.fi. Kirjoita sanahakuun Sykli tai koulutuksen numero 703890. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen TE-toimistoon tai Kuntakokeilun toimipisteeseen.

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma–p klo 9–16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätietoa koulutuksesta:

Terhi Yli-Pirilä
Kouluttaja
terhi.yli-pirila@sykli.fi / puh. 050 339 0382

Ilmastonmuutoksen osaaja, tutkintoon valmistava koulutus, Pirkanmaa

Hakuaika: 2.8.-13.9.2021
Koulutuksen ajankohta:
6.10.-3.6.2022
Koulutuspaikkakunta: Tampere

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä globaaleista työtehtävistä juuri nyt. Onko tavoitteenasi työllistyä ja haluat vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Koulutuksemme kautta pääset näyttämään potentiaalisi sinua kiinnostavassa organisaatiossa ja samalla saat ajankohtaisen osaamisen ilmastonmuutoksesta. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen työllistyt ilmastonmuutokseen liittyviin asiantuntijatehtäviin.

Tästä koulutuksesta saat valmiudet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon osan suorittamiseen.

Lisätietoa ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta ja tämän koulutuksen osaamisalasta ”Resurssitehokkuus” löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3792067/reformi/tiedot

Katso esite »

Tule kuulemaan lisää koulutuksen infotilaisuuteen, joka järjestetään to 19.8.2021 klo 10-11 Microsoft Teams sovelluksen kautta. Linkki infotilaisuuteen: https://bit.ly/3wpZ8ss

 

Yhteyshenkilöt

Jane Saarnia

Jane Saarnia

Johtaja, Yritys ja urapalvelut

Yhteystiedot

0400 678 705
Henri Annila

Henri Annila

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 343 8980
Hannele Hakala

Hannele Hakala

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 536 1979
Terhi Liettilä

Terhi Liettilä

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

046 922 7696
Tom Ylönen

Tom Ylönen

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

044 722 5933