Siirry sisältöön

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0 -hankkeessa kehitettiin kohteena olevista kierrätyskeskuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotalousHUBeja, jotka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, tehostavat […]

LUO Net GOES International

SYKLI oli mukana kansainvälisessä LUO Net GOES International -hankkeessa, jonka päätavoiteena oli vahvistaa Kanta-Hämeen alueen biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää […]

CircleVET

Euroopan komissio ottanut käyttöön kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, jonka tavoitteena edistää Euroopan siirtymistä kiertotalouteen, tukea kestävää taloudellista kasvua ja luoda uusia työpaikkoja. […]

Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos

Varpuja metsässä.
Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos oli Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke ammatillisten oppilaitosten johto-, suunnittelu- ja kehittämishenkilöstölle. Koulutus toteutettiin yhteistyössä OKKA-säätiön ja Metodix […]

Oras – opi ravinteista -hanke

Ravinnekierrätykseen liittyvää ajattelua on tarpeen uudistaa laajalla ja tehokkaalla tiedonvälityksellä. Ravinteiden kierrätyksen merkitystä vesien, erityisesti Itämeren, tilan parantamiseksi on tuotava […]