Siirry sisältöön

CircleVET

Euroopan komissio ottanut käyttöön kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, jonka tavoitteena edistää Euroopan siirtymistä kiertotalouteen, tukea kestävää taloudellista kasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Paketti koostuu kiertotaloutta koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta, jossa perustetaan toimintaohjelma ”kierron sulkemiseksi” kierrätyksen ja uudelleenkäytön avulla. Erasmus+-ohjelmasta rahoitetun CircleVET-hankkeen tavoitteena oli arvioida ja vaihtaa parhaita käytäntöjä, jotka koskevat kiertotaloustaitoja ammatillisessa koulutuksessa. Tarkoituksena oli luoda kattava kooste käytännön menetelmistä Euroopassa.

Hankkeen ensimmäisessa vaiheessa tutkittiin parhaiden käytäntöjen tunnistamista opetuksessa ja kiertotalouden periaatteiden soveltamista kriittiseen suunnitteluajatteluun ja yhteistyön suunnitteluun. Samanaikaisesti käynnistettiin tarvearviointi, jotta voitiin ymmärtää vaatimukset kolmella valitulla alalla (muoti, yhteistyö, kierrätys) koulutuksentarjoajien ja kumppanimaiden oppijoiden keskuudessa. Tulokset esiteltiin kansainvälisissä tapaamisissa, ja tuloksena oli parhaita käytäntöjä koskeva arviointijärjestelmä, joka sopii opettajien itsearviointiin ja yhteenvetoraporttiin.

Lisätietoja:

info@sykli.fi