Siirry sisältöön

CircleVET

Euroopan komissio ottanut käyttöön kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, jonka tavoitteena edistää Euroopan siirtymistä kiertotalouteen, tukea kestävää taloudellista kasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Paketti koostuu kiertotaloutta koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta, jossa perustetaan toimintaohjelma ”kierron sulkemiseksi” kierrätyksen ja uudelleenkäytön avulla. Erasmus+-ohjelmasta rahoitetun CircleVET-hankkeen tavoitteena on arvioida ja vaihtaa parhaita käytäntöjä, jotka koskevat kiertotaloustaitoja ammatillisessa koulutuksessa. Tarkoituksena on luoda kattava kooste käytännön menetelmistä Euroopassa.

Hankkeen ensimmäisessa vaiheessa tutkitaan parhaiden käytäntöjen tunnistamista opetuksessa ja kiertotalouden periaatteiden soveltamista kriittiseen suunnitteluajatteluun ja yhteistyön suunnitteluun. Samanaikaisesti käynnistetään tarvearviointi, jotta voidaan ymmärtää vaatimukset kolmella valitulla alalla (muoti, yhteistyö, kierrätys) koulutuksentarjoajien ja kumppanimaiden oppijoiden keskuudessa. Tulokset esitellään kansainvälisissä tapaamisissa, ja tuloksena on parhaita käytäntöjä koskeva arviointijärjestelmä, joka sopii opettajien itsearviointiin ja yhteenvetoraporttiin.

Lisätietoja:

Heli-Maija Nevala
p. 050 330 0297
heli-maija.nevala@sykli.fi