Siirry sisältöön

Ilo kasvaa ulkona -luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria (2019-2021)

Ilo kasvaa ulkona oli Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun kolmevuotinen valtakunnallinen yhteishanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa pyrittiin lisäämään lähiluonnon käyttämistä liikunta-, opetus- ja toimintaympäristönä niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessakin.

Syklin hallinnoimassa hankkeessa luotiin luontoa oppimisympäristönä käyttävien kasvattajien sekä opettajien valtakunnallinen verkosto. Verkoston alueellisissa tapaamisissa kartoitettiin luontotoiminnan tuen tarpeita, jaettiin ideoita ja kokemuksia sekä kouluttauduttiin.

Suomen Latu koulutti varhaiskasvattajia työpajoissaan sekä ohjaajakursseilla 10 eri kunnassa. Tavoitteena oli pitkäjänteinen luontoliikunnan kuntayhteistyö varhaiskasvatussuunnitelman perusteet huomioiden. Kuntia tuettiin myös yhteiseen toimintaan paikallisen Suomen Ladun jäsenyhdistyksen kanssa.

Yhdessä kasvattajien ja opettajien kanssa syntyneet ideat ja toimintamallit muotoutuivat runsaaksi materiaalipankiksi, joka on hankkeen päätyttyä valtakunnallisesti kaikkien ilmaisessa käytössä hankkeen www-sivuilla (www.ilokasvaaulkona.fi) sekä Ilo kasvaa ulkona- toimintamallina. Materiaaleihin sisältyy lähes 10 webinaaria, leikki- ja aistikortit, luontopolkujulisteet jokamiehenoikeuksista, lisää lajeja #ULKOLUOKKA-lajikortteihin ja Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirja, joka toimii tukena luontotoiminnan aloittajille sekä vahvistuksena jo toimintaa toteuttaville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmille.

Yhteistyössä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma.

Muut hankekumppanit

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -hanke
Liiku ry ja 10 muuta liikunnan aluejärjestöä
Nurmijärven kunta ja Nurmijärven latu
Ulko-opet ry
LYKE-verkosto / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Seikkailukasvatusverkosto

 

Riina Fågel
Projektipäällikkö
Ilo kasvaa ulkona -hanke
puh. 050-5178958
riina.fagel@sykli.fi