Siirry sisältöön

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0 -hankkeessa kehitettiin kohteena olevista kierrätyskeskuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotalousHUBeja, jotka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, tehostavat verkottumista ja lisäävät materiaalien uudelleenkäyttöä. Hanke edisti myös kiertotaloustuotteiden kysynnän kasvua ja käytettyjen tavaroiden uudelleen hyödyntämistä. Samalla kierrätyskeskuksista jätteeksi päätyvän materiaalien määrä voisi vähentyä.

KiertotalousHUB on ympäristö, jossa yrittäjät ja käsityöläiset voivat jatkojalostaa kierrätyskeskuksen materiaaleja ja tuotteita sekä tehdä yhteistyötä ja verkostoitua. HUBien ja niiden mahdollistaman toiminnan vaikutuksesta kohdealueelle syntyy uusia, käytettyjen tuotteiden jatkojalostamiseen perustuvia innovaatioita, pienten yritysten uutta liiketoimintaa sekä kiertotalouden yritysyhteistyötä ja osaamista.

Hankkeessa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Espoon Nihtisillan kierrätyskeskus ja Helsingin kaupungin kohde avattiin kehitysalustoiksi, joissa testattiin ja kehitettiin uusia kiertotalouden yritystoimintaa tukevia palveluja. Toimintamallit kiertotalousHUBeille luotiin  näiden kokeilujen kautta.

Hankkeen taustalla olivat kansainväliset (YK Agenda 2030, EU) ja paikalliset (Uudenmaan liitto) kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden tavoitteet, joita pyrittiin saavuttamaan mm. tuotteiden uudelleenkäytön kautta. Uudelleenkäytön edistäminen edellytti uusia toimintamalleja, verkostoitumista ja liiketoimintaideoita, joiden luomista SHOPS2HUBS-hanke tuki.

Suomen ympäristöopisto Syklin rooli hankkeessa oli etsiä ja tunnistaa toimijoita, jotka olisivat kiinnostuneita kiertotalouteen liittyvästä liiketoiminnan kehittämisestä kiertotalousHUBeissa. Toimijat voivat olla esimerkiksi start up yrittäjiä, käsityöläisiä tai yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä. Sykli oli lisäksi mukana muiden hanketoimijoiden kanssa kiertotalousHUB toimintamallin kehittämisessä ja jalkauttamisessa.

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2019 – 31.12.2021

Hankkeen päätoteuttajana toimi Green Net Finland, ja Syklin lisäksi muita osatoteuttajia olivat Helsingin kaupunki sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Katja Rautalin
046 920 0445
katja.rautalin@sykli.fi