Siirry sisältöön

LUO Net GOES International

SYKLI oli mukana kansainvälisessä LUO Net GOES International -hankkeessa, jonka päätavoiteena oli vahvistaa Kanta-Hämeen alueen biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä kontekstissa. Hanke keskittyi bio- ja kiertotalouden toiminnan vahvistamiseen alueellisesti – molempien talousmuotojen keskiössä oli hiilineutraali toiminta. Hankkeen päätoteuttaja oli Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Osatoteuttajia olivat Syklin lisäksi Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema.

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa:

  • Kansainvälinen Intelligent Bioeconomy Week (IBW) -tapahtuma, joka vakiintuu biotalouden ja digitaalisten työkalujen ja menetelmien maailmanlaajuiseksi ja kaikkia alalla toimivia kiinnostavaksi tapahtumaksi.
  • Kanta-Hämeen alueen kiertotalouden tiekartta, jonka avulla tunnistetaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tiekartassa kuvataan aikajana sekä toimenpiteet ja tavoitteet, joiden saavuttaminen mahdollistaa Kanta-Hämeen alueen siirtymisen kohti vähähiilistä, jätteetöntä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä toteuttavaa kiertotaloutta. Materiaalit tuotetaan myös englannin kielellä. SYKLI vastaa tästä tavoitteesta.
  • Tiedonsiirto/kaupallistamispolku, jossa tavoitellaan keksintöjen ja innovaatioiden päätymistä mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan hyödyksi. Lisäksi tuotetaan tietoa yrittäjille myös tutkimustyöhön liittyvistä immateriaalioikeuksista, patenteista, keksinnöistä ja niiden suojaamisesta.
  • Monikeskistä kansainvälistä yhteistyötä Uuden-Seelannin Waikaton alueen ja Kiinan Sisä-Mongolian kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä rakennetaan pilottihanke ympäristömonitoroinnin ja siihen perustuvan vesistöalueen hallinnan perustalle.

Hanke nosti suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti, ja toi Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi. Hanke lisäsi myös suomalaisen biotalousosaamisen vientimahdollisuuksia, verkotti asiantuntijat keskenään ja kansainvälisesti, sekä lisäsi opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan.

Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2019-31.5.2022.

Lisätietoja:

Mia O’Neill
mia.oneill@sykli.fi

Riku Mustonen
riku.mustonen@sykli.fi