Siirry sisältöön

TUNNE ILMASTO -hankkeessa tuettiin opettajien ilmastokyvykkyyttä – 5 eri koulutuskokonaisuutta vuonna 2022

Ilmastonmuutos alleviivaa kestävyyteen ja toimintakulttuuriin liittyvien muutosten kiireellisyyttä koko yhteiskunnan tasolla. Ilmastoahdistus nostaa päätään niin opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa. Samalla paineet muutoksiin ja konkreettisiin ilmastotekoihin koulujen toimintakulttuurissa ovat kovat. Opettajat kärsivät kroonisesta aikapulasta ja riittämättömyyden tunteesta.

Tiedollisen osaamisen lisäksi opetushenkilöstö tarvitseekin tukea tunnetaitojen käsittelyyn, hyvinvointiin ja jaksamiseen. OPH:n rahoittama, Syklin ja BMOL:n yhdessä toteuttama Tunne ilmasto -hanke etsi ratkaisuja näihin haasteisiin.

Hankkeen tavoitteena oli käynnistää ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä konkreettisia muutosprosesseja kasvattajissa ja koulujen toimintakulttuurissa. Ilmastonmuutosta hillitsevä toiminta tuo merkityksellisyyden tunnetta sekä opettajille että oppilaille. Yhdessä toimiminen voimauttaa, tukee yhteisöllisyyttä ja luo tätä kautta hyvinvointia koko koululle.

Katso koulutusten traileri!

 

Hankkeen koulutuskokonaisuudet

Yhden koulutuskokonaisuuden laajuus oli 2 op. Se sisälsi:

  • ennakkotehtävän
  • lähipäivän (etänä tai kasvokkain)
  • kehittämistehtävän

Tehtävät kannustivat itsenäiseen työskentelyyn ja soveltavaan oppimiseen työpaikalla (koulussa). Lähipäivää varten oli pari vaihtoehtoa kutakin koulutuskokonaisuutta kohden. Lähipäivä koostui asiantuntijaluennoista ja toiminnallisista harjoituksista. Moduulien materiaali koottiin Tunne ilmasto -kurssiksi Ammattilaisen kädenjälki -alustalle.

Hankkeessa tarjottiin seuraavat koulutuskokonaisuudet:

1. Rohkeutta ja kestävän kehityksen läpimurtoja kouluihin

Tämä kurssi antoi eväitä kestävän kehityksen edistämiseen omassa koulussasi tai jopa koko kunnassa. Kurssilta sai sekä ajattelemisen aihetta että vaihtoehtoja konkreettisiin toimenpiteisiin.

2. Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden taidot

Ilmastonmuutos, sen hillitseminen ja siihen sopeutuminen muuttavat yhteiskuntaamme ja työn tekemisen tapoja. Tämä on syytä huomioida koulutuksessa jo nyt. Yhteiskunnassa, jossa tieto karttuu ja uudistuu nopeasti, monet vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojen sekä kriittisen ajattelun kaltaiset taidot nousevat tärkeään asemaan. Koulutuksen tavoitteena oli aktiivinen kansalaisuus ja tulevaisuuden työelämätaitojen tukeminen.

3. Opettaja ilmastonmuutoksessa

Kuinka löytää omat voimansa ilmastotoimijana? Miten yhdessä oppilaiden kanssa rakentaa parempaa maailmaa ilman että työmäärä lisääntyy liikaa?

4. Radikaali Toivo – Aktivismi ja vaikuttaminen koulun toimintakulttuurissa

Miten ilmastokasvatus mahtuu yläkoulun arkeen ja rakenteisiin niin, että opettajakuntakin intoutuu ja muutos on mahdollinen?

5. Toivon retkikunta -draamakasvatuspaja

Koulutus, jossa draamatyöskentelyn avulla käsitelltiin ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitellaan aktiivisen toivon tilaa ja toimintaa. Kouluttajana toimi koulutusjohtaja Silja Sarkkinen Syklistä.

Maksuton webinaari oli tarkoitettu opettajille, ympäristökasvattajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hankkeen tekijät

Isa Mäkelä, projektipäällikkö
050 367 7855
isa.makela(at)sykli.fi

Aura Piha
Kestävän kehityksen asiantuntija
aura.piha(at)sykli.fi
050 464 2696

Pinja Sipari
Ympäristökasvatuksen asiantuntija
pinja.sipari(at)bmol.fi

Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hankkeessa oli mukana Biologian ja Maantieteen Opettajien Liitto BMOL. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

 

 

 

 

 

Lue lisää: TUNNE ILMASTO -hankkeessa tuettiin opettajien ilmastokyvykkyyttä – 5 eri koulutuskokonaisuutta vuonna 2022