Siirry sisältöön

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ruotsinkieliselle sektorille

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö ylläpitää valtakunnallista Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia, joka on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Sertifiointijärjestelmän tärkein tavoite on koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn sekä opetuksen ja toiminnan laadun parantaminen valtakunnallisesti.

Säätiö laajensi sertifiointitoimintaansa syksyllä 2013 vapaan sivistystyön kentälle. Sertifioinnin kriteerit kehitettiin yhteistyössä Suomen kansanopistoyhdistyksen, Kansalaisopistojen liiton, Opintokeskukset ry:n, Osuuskunta Eco-Onen ja pilottiopistojen kanssa.

Sertifioinnin käynnistyttyä on tunnistettu tarve kestävän kehityksen kriteerien ja sertifioinnin käyttöönottoon ruotsinkielisissä vapaan sivistystyön opistoissa. OKKA-säätiö laajentaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin ruotsinkieliselle vapaan sivistystyön sektorille yhteistyössä Bildningsalliansen ry:n ja muiden ruotsinkielisen vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa.

Vuosina 2014-2015 laadittiin yhteistyömalli sertifiointitoiminnan ja siihen liittyvien koulutus- ja neuvontapalveluiden toteutuksesta OKKA-säätiön ja ruotsinkielisen vapaan sivistystyön toimijoiden välillä. Sertifioinnin keskeinen materiaali käännettiin ruotsiksi ja käynnistettiin oppilaitosten pilottihankkeita sertifikaatin hakemiseksi. Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia sertifiointitoiminnan laajentamiseen myös muihin koulumuotoihin ruotsinkielisellä sektorilla.

Hankkeesta vastasi Bildningsalliansen yhteistyössä Okka-säätiön ja Suomen ympäristöopisto SYKLI kanssa. Hanke rahoitettiin Opetus ja Kulttuuriministeriöstä. Hankkeen toteutumisaikataulu on 01/2014- 06/2015.

 

Esite: Kriterier_och_certif…Kriterier_och_certif…Kriterier_och_certif… (2,0 Mb)

Välkommen på svenskspråkig fortbildning, som arrangeras december 2015- november 2016, läs mera här: http://www.sykli.fi/fi/hankkeet-ja-julkaisut/livslangt-larande-for-hallbart-valbefinnande