Siirry sisältöön

Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa

Ympäristö- ja kestävän kehityksen haasteet sekä lähitulevaisuudessa rakennusalaan kohdistuvat muutokset, kuten uudet rakennusmääräykset ja muun lainsäädäntö, tekninen kehitys ja kuluttajien asenteiden muutokset aiheuttavat uusia osaamistarpeita alan yrityksissä. Projektin tavoitteena oli laatia opetusmateriaalia ja kestävän kehityksen oppimispolku rakennus- ja talotekniikan perustutkinnoille sekä kouluttaa alan opettajia materiaalin käyttöön. Tarkoituksena oli vastata rakennusalan haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin: tiukentuvat rakentamismääräykset ja energiatehokkuus luovat tarpeen uudenlaiselle osaamiselle ja kokonaisuuksien ymmärtämiselle myös ammatillisessa koulutuksessa.

Rakennusalan vaikutukset ympäristölle ja ilmastolle ovat suuret: on arvioitu, että 40 % Euroopan kokonaisenergian kulutuksesta ja kolmannes CO2-päästöistä liittyy rakennuksiin. Sen sijaan alalla on suuri kehittymisen tarve: Euroopan komission asettamana tavoitteena on vähentää rakennusten aiheuttamista vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä 37-53 % ja vuoteen 2050 mennessä 88-91 % verrattuna vuoteen 1990. (Energy Efficient Buildings European Initiative.)

Tämän hankkeen tarkoituksena oli korostaa rakentamisen hyviä käytäntöjä ja niiden integrointia osana ammatillista koulutusta. Erillisen kestävän kehityksen kurssin sijasta kestävän rakentamisen käytännöt tulisi sisällyttää osaksi koko koulutusohjelmaa, ja kestävän kehityksen näkökulma tulisi nivoa opetussuunnitelmaan pysyvästi. ESR-hankkeen rahoittaja oli Opetushallitus.

Osatoteuttajina hankkeessa Suomen ympäristöopisto SYKLIn lisäksi toimivat Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Savon ammatti- ja aikuisopisto SAKKY sekä HYRIA Koulutus Oy. Kolmesta jälkimmäisestä oppilaitoksesta hankkeessa oli mukana yhteensä 8 opettajaa, jotka suorittivat työelämäjakson, jossa tarkkailivat kestävän rakentamisen käytäntöjä – tai niiden puutetta. Opettajat tuottivat yhteistyössä SYKLIn kanssa opetusmateriaalia rakennus- ja talotekniikan opettajien käyttöön. Opettajat myös testasivat materiaalia omassa opetuksessaan.

Tutustu Rakennustyömaan kestävät käytännöt -oppaaseen, joka on laadittu opetuksen tueksi ja työkaluksi opiskelijoiden perehdyttämiseen tai esimerkiksi työssäoppimispaikan havainnoimiseksi. Oppaassa on kerrottu rakennustyömaan kestävistä käytännöistä, minkä lisäksi se sisältää yksinkertaisia ohjeita muun muassa jätteiden lajittelun, kosteudenhallinnan ja työturvallisuuden osalta. Oppaassa on myös tarkistuslistoja, jotka ovat hyödyllisiä työkaluja niin opetuksessa kuin työmaallakin.

Hankkeen tuotoksista järjestettiin valtakunnallisesti koulutuksia, jotka tavoittivat yli 100 rakennus- ja talotekniikan opettajaa. Koulutuksissa käsiteltiin kestävän rakentamisen merkitystä ja esiteltiin opetusmateriaalin käyttömahdollisuuksia. Suomen ympäristöopisto SYKLI järjestää koulutuksia myös hankkeen päättymisen jälkeen tarvittaessa; etenkin kestävän kehityksen integroiminen opetukseen on tärkeä taito tulevaisuudessa monelle opettajalle.

Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke lähti vastaamaan rakennusalan tarpeisiin kouluttamalla opettajia kestävän rakentamisen käytäntöihin. Työ on vasta alussa, sillä rakennusalalta vaaditaan enemmän taitoa ja osaamista kuin koskaan. Hankkeen päätyttyäkin kestävän rakentamisen koulutus jää elämään uusien hankkeiden ja SYKLIn koulutustoiminnan muodossa.