Siirry sisältöön

Draivilla kohti autoalan kestävää tulevaisuutta!

Varpuja metsässä.

Kestävä kehitys on suuri haaste työelämälle. Luonnonvarojen kulutusta sekä hiilidioksidi- ja muita päästöjä on rajoitettava radikaalisti nopealla aikataululla ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristömuutosten hillitsemiseksi.

Nämä haasteet kohdistuvat myös autoalaan, sillä liikenne on yksi keskeinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Lähitulevaisuudessa alaan kohdistuu suuria muutoksia mm. ajoneuvotekniikan ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kehityksen, lainsäädännön kiristymisen ja kuluttajien asenteiden muutoksen myötä. Nämä muutokset aiheuttavat uusia osaamistarpeita alan yrityksissä.

Draivi-projektissa (2008-2011) kehitettiin työkaluja ja opetusaineistoja autoalan ammatilliseen opetukseen.Tavoitteena on ollut parantaa kestävän kehityksen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioon ottamista alan ammatillisessa opetuksessa. Hankkeessa tuotettiin lisäksi Korjaamon käytännöt kuntoon -opas. Aineistot ovat vapaasti niin oppilaitosten kuin korjaamoidenkin käytettävissä.

Lisätietoa ja kaikki hankkeessa tuotetut aineistot hankesivuilla: draivi.sykli.fi

Lataa Korjaamon käytännöt kuntoon -opas