Siirry sisältöön

Ympäristöosaava ammattilainen ( Hanke Ympäristöosaamisen kehittäminen työelämässä)

Varpuja metsässä.

Hankkeen tavoitteena oli edistää ammatissa toimivien työntekijöiden sekä organisaatioiden ympäristöosaamista ja tukea työelämän ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä.

Hankkeessa tuotettiin ammatissa toimiville suunnattu alakohtainen ympäristöasioiden itseopiskeluaineisto neljälle alalle, käytännön menetelmiä organisaation osaamisen ja toiminnan kehittämiseen aineiston pohjalta sekä koulutuskonsepti ja -aineisto pk-yrityksille soveltuvaan lyhytkoulutukseen. Ympäristöosaava ammattilainen-verkkopalvelun  kautta aineisto on ammattilaisten, pk-yritysten ja muiden organisaatioiden helposti saavutettavissa, ja se on laajennettavissa palvelemaan useampia ammattiryhmiä.

Hankkeessa olivat mukana kiinteistöhuollon ala, sosiaali- ja terveysala, metalli- ja koneala ja puhdistuspalveluiden ala. Sisältö kattaa ammattialojen keskeiset ympäristöasiat ja se tuotettiin yhteistyössä kunkin alan yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

SYKLI toimi hankkeen koordinaattorina ja vastasi kiinteistöhuoltoalan sisällöntuotannosta. Hankekumppaneina olivat Faktia Koulutus Oy, Hyria Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu ja Savon ammatti- ja aikuisopisto SAKKY. Hankkeen rahoittajana oli Opetushallitus.

Hanke oli jatkoa vuonna 2010 toteutetulle, EkoCentrian koordinoimalle Ympäristöpassi-hankkeelle, jossa kehitettiin opintomateriaali ja osaamistesti ruokapalvelualalle. Suomen ympäristöopisto SYKLI oli hankkeessa mukana asiantuntijapartnerina.

Tiedote 2.12.2013 Ympäristöosaava ammattilainen -palvelu julkaistiin

Ympäristöosaava ammattilainen on uudenlainen palvelu ammattilaisten ja yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen. Verkkopalvelussa voi opiskella viiden toimialan ympäristöasioita ja vastuullisia käytäntöjä, suorittaa osaamistestin ja tulostaa osaamistodistuksen. Organisaatioille verkkopalvelu tarjoaa lisäksi käytännönläheisiä kehittämistyökaluja. Organisaatiot voivat myös tilata maksullisia koulutus- ja neuvontapalveluita.

Ympäristöosaava ammattilainen palvelee viittä toimialaa: kiinteistönhoitoala, kone- ja metalliala, puhdistuspalveluala, ruokapalveluala ja sosiaali- ja terveysala.

Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta vastaa SYKLI. Palvelu on tuotettu yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten ja pk-yritysten kanssa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa.

Hankekumppanit:

  • Kokonaisvastuu palvelusta ja kiinteistönhoitoalan sisällöntuotanto: Suomen ympäristöopisto SYKLI
  • Kone- ja metalliala: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu
  • Puhdistuspalveluala: Savon koulutuskuntayhtymä Sakky / Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Faktia Koulutus Oy
  • Sosiaali- ja terveysala: Hyria koulutus Oy ja Faktia Koulutus Oy

Ruokapalvelualan aineisto on ollut aiemmin verkossa nimellä ympäristöpassi. Ympäristöpassi on nyt osa Ympäristöosaava ammattilainen -palvelua.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Myllykoski, minna.myllykoski(at)sykli.fi