Siirry sisältöön

YHEKE II – Haja-asutusalueiden jätevesihuollon, korkeapainevesityön ja loka- ja viemärihuollon oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

YHEKE II – Haja-asutusalueiden jätevesihuollon, korkeapainevesityön ja loka- ja viemärihuollon oppisopimuskoulutuksen kehittäminen – oli vuosina 2005 -2007 toteutettu ESR-rahoitteinen hanke, jossa edistettiin haja-asutusalueiden jätevesihuollon, korkeapainevesityön sekä loka- ja viemärihuollon parissa työskentelevien henkilöiden ammatillista osaamista, työturvallisuutta ja työssäjaksamista oppisopimuskoulutuksen avulla. Samalla kehitettiin ympäristöhuollon ammattitutkinnon ko. tutkinnon osiin valmistavaa koulutusta yritysten ja koulutusorganisaatioiden välisenä yhteistyönä.

Hankeen pääasialliset kehittämiskohteet olivat näyttöprosessi, koulutusaineisto sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näyttöprosessin suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota näytön henkilökohtaistamiseen ja henkilökohtaisen näyttösuunnitleman (HENSU) laatimiseen.