Siirry sisältöön

Vuotovesien hallinnan käsikirja, Vesijohtoverkostojen vuotovesien hallinnan kehittäminen

Vuotovesi-kehittämishankkeessa, jota Suomen ympäristöopisto Sykli veti yhdessä Eco-Onen kanssa, tuotettiin käsikirja vesihuollon toimijoille vesijohtoverkoston vuotovesien hallinnasta. Käsikirja soveltuu niin vesihuoltolaitosten johdolle, työnjohdolle kuin soveltuvin osin myös työntekijöille. Käsikirjan pohjana on PROWAT-nimisessä  EU-hankkeessa tuotettu Water Loss Handbook. Suomenkielisen käsikirjan tavoitteena on toimia kentällä tietopakettina, joka ohjaa ja opastaa tehokkaaseen vuotovesien hallintaan. Vesihuoltoalan käytännön toimijoille tuotetussa käsikirjassa sisältöä on muokattu Suomen olosuhteisiin soveltuvaksi eli kirja on integroitu Suomen vesihuoltoverkoston hallintaan ja teknisiin ratkaisuihin. Käsikirjan on tarkoitus toimia myös opetusmateriaalina ja sen pohjalta tuotetaan koulutusaineistoa.

Hanketta rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja Maa- ja Vesitekniikan tuki Ry. Kirjaa muokattiin yhteistyössä vesihuoltolaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa, jotta kentän tarpeet saatiin mahdollisimman hyvin esille. Kehittämishankkeessa tuotettu käsikirja on julkaistu Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen julkaisusarjassa.

Vuotovesien hallinta – Vesijohtovuotojen vähentäminen (2012)