Siirry sisältöön

VQMS-Vet Quality Management System (2005-2007)

Projektin keskeisenä tavoitteena oli soveltaa yleistä ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan viitekehystä (CQAF) ammatillisessa koulutuksessa. Projektissa koottiin taustatietoa partnerimaiden ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta mm. haastattelemalla eri kohderyhmiä laadunhallinnan periaatteista ja käytännöistä. Kerättyä tietoa hyödynnettiin verkkopohjaisen laadunhallinnan työkalun, Laatulaboratorion (Quality Lab) rakentamisessa. Laatulaboratorio toimii tietopankkina ja arvioinnin työkaluna. Keskeisenä näkökulmana hankkeessa ja tavoitteena oli ottaa laadunarvioinnissa huomioon kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat: johtajat, opettajat ja kouluttajat, hallinnollinen ja tekninen henkilöstö sekä opiskelijat. Myös laatulaboratorion tavoitteena on osallistaa eri toimijaryhmiä ammatillisen koulutuksen arviointiin.

Projekti sai rahoitusta EU:n Leonardo da Vinci –ohjelmasta. Projektin partnerit edustivat ammatillisen koulutuksen eri toimijatasoja, mm. koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, ammattiliittoja ja laadun arviointiorganisaatioita.

Projektin partnerit:

– Conselleria de Treball y Formació del Govern de les Illes Balears, Espanja (Hallinnoija)
– Balear de Desarollo y Formación, Espanja (Koordinaattori)
– Osuuskunta Eco-One, Suomi
– Suomen ympäristöopisto SYKLI
– ISQ – Instituto da Soldadura e Qualidade, Portugali
– FETE-UGT de les Illers Balears, Espanja
– Conselleria d’Educacíó i cultura del Govern de les Illes Balears, Espanja
– Action Synergy / UETP Action Link, Kreikka
– SINTESI – SINergia TEcnologiche in SiIcila, Italia
– MONDO Consulting and Training, Romania

Projektin tuotteita

projektiesite
projektin posteri