Siirry sisältöön

Tehokkaan jäteneuvonnan menetelmät

EU:n jätepolitiikka perustuu jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrättämiseen. Toimivan ja tehokkaan jätehuollon perusta on syntypaikkalajittelu, jossa materiaali lajitellaan oikeaan jakeeseen jo syntypaikalla.

Jotta syntypaikkalajittelu toimisi ja jätemäärät ohjautuisivat kiertoon yhä tehokkaammin, tarvitaan jäteneuvontaa. Jäteneuvontaa järjestävät sekä yksityiset toimijat että julkinen sektori. Neuvonta toimii sitä tehokkaammin, mitä paremmin se on kohdennettu oikealle kohderyhmälle.

Methods for effective waste advising, tehokkaan jäteneuvonnan  menetelmät -hankkeessa perustettiin kansainvälinen jäteneuvonnan työryhmä. Työryhmä koosti ja keräsi jäteneuvonnan menetelmiä ja materiaaleja eri kohderyhmille. Kohderyhmät olivat: kotitaloudet, päiväkodit, maahanmuuttajat, koulut, ammatilliset oppilaitokset, päättäjät ja yritykset. Hankkeen aikana rakennettiin verkkokurssi, joka sisältää myös materiaali- ja metodipankin.

Hanketta koordinoi Sykli ja partnerit olivat Tartu Environmental Education Centre (Viro),  Liepajas RAS Ltd  (Latvia) sekä LASA (the Waste Management Association of Latvia) (Latvia).  Hanke oli rahoitettu Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus Adult -rahasto.