Siirry sisältöön

Tarve – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa

TARVE-hankkeessa parannettiin kuntasektorin valmiuksia toteuttaa ja toistaa kustannustehokkaita energiatehokkuusinvestointeja. Lisäksi lisättiin päättäjien, viranomaisten ja yritysten vuoropuhelua sekä edesautettiin innovatiivisten ratkaisujen markkinoillepääsyä ja yritysreferenssien syntyä. Hankkeen tavoitteena oli tukea energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kunnissa (erit. kiinteistökannassa):

  • kehittämällä energiatehokkuutta parantavien hankintojen päätöksenteon prosessia.
  • jatkokehittämällä laskentatyökalua tukemaan eri energiatehokkuutta parantavien vaihtoehtojen vaikutusten vertailua.
  • kehittämällä päättäjille suunnattua viestintää energiatehokkuudesta ja parantamalla avaintahojen tietoisuutta energiatehokkuudesta.
  • edistämällä markkinavuoropuhelua kuntien hankintayksiköiden ja innovatiivisten yritysten välillä.

TARVE-hanke synnytti kaksi uutta tuotetta:

  • Laskentatyökalu eri ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarivaikutusten vertailuun.
  • Koulutussisältö energiatehokkuudesta ja innovatiivisten hankintojen hyvistä käytännöistä kuntien päätöksentekijöille.

Hanke toteutettiin Green Net Finlandin (koordinaattori), Suomen ympäristöopisto SYKLI:n sekä Posintran yhteistyönä. Toteutusaika: 1.9.2015 – 30.9.2017 (25 kk). Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto sekä Helsingin, Vantaan ja Porvoon kaupungit.