Siirry sisältöön

SYKLI vastasi Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä (Ylennys) -hankkeen koulutuksista

Tampereen ja seutukunnan pk-yrityksiä ja tapahtumia kannustetaan ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon koulutuksen ja neuvonnan kautta

Huhtikuussa 2018 käynnistyneen Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä (Ylennys) -hankkeen tavoitteena oli helpottaa ympäristöjärjestelmien rakentamista ja käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä ja tapahtumissa.

Vastuullinen toiminta näkyi paitsi ympäristön huomioimisena, myös kilpailukyvyn ja imagon paranemisena, energian- ja vedenkulutuksen vähenemisenä sekä sidosryhmien ja henkilökunnan tyytyväisyyden lisääntymisenä. Hankkeeseen osallistumalla yritys sai valmiuden ottaa käyttöön ympäristöjärjestelmän.

Hankkeessa järjestettävistä koulutuksista vastasi Suomen Ympäristöopisto SYKLI ja ne järjestettiin pääsääntöisesti Tampereella. Neuvontakäynnit ja Syklin kouluttajan vierailut yrityksessä tai tapahtumajärjestäjän luona kuuluivat tarjontaan. Tarvittaessa asiantuntijapalveluita oli luvassa erityisiin ongelma- tai kehityskohteisiin. Lisäksi järjestettiin  erilaisia tilaisuuksia verkostoitua muiden mukana olevien yritysten ja tapahtumien sekä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Ensimmäinen koulutusryhmä aloitti elokuussa 2018 ja toinen tammikuussa 2019. Muut tilaisuudet käynnistyivät syksyllä 2018. Neuvontakäyntien ajankohdat sovittiin jokaisen osallistujan kanssa erikseen. Osallistumismaksu oli 1 500 euroa (alv 0 %).

Ylennys oli kehittämishanke, jonka tavoitteena oli tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ja sitä rahoitti Euroopan unionin sosiaalirahasto (Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma) ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tampereen kaupunki ja Visit Tampere Oy olivat sitoutuneet rahoittamaan hanketta ja heidän edustajansa olivat mukana hankkeen ohjausryhmässä. Toteutuksesta vastasi Ekokumppanit Oy yhdessä Suomen Ympäristöopisto Syklin kanssa.

Lisätietoja:

Ylennys -hankkeen verkkosivuilta »

Mari Tolppa, projektipäällikkö, Ekokumppanit Oy, mari.tolppa(at)tampere.fi, p. 044 423 5790
Kirsi Viertola, viestintäasiantuntija, Ekokumppanit Oy, kirsi.viertola(at)tampere.fi, p 040 800 7235
Minna Myllykoski, kouluttaja, Suomen ympäristöopisto SYKLI, minna.myllykoski(at)sykli.fi, p. 040 740 6028