Siirry sisältöön

Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa

Syklin ja Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön yhteishankkeessa Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa (2006-2007) tuotettiin vaatimukset koulujen ja oppilaitosten sosiaalisesti kestävälle työympäristölle sekä vaatimuksiin perustuva itsearviointilomake ja koulutusohjelma. Hankkeen erityisasiantuntijoina toimivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n sekä Helsingin opetusviraston työsuojeluasiantuntijat. Työsuojelurahasto osallistui hankkeen rahoittamiseen.

Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa- hankkeen aineisto on saatavissa Syklin www-sivujen julkaisut-osasta sekä koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioinnin sivuilta (www.koulujaymparisto.fi).