Siirry sisältöön

Rattailla-hanke

Varpuja metsässä.

Rattailla-hankkeessa laadittiin toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla. Toimenpideohjelmassa tavoitteena oli edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista, sekä vahvistaa alueen yritysten ja asukkaiden ympäristöasioiden haltuunottoa. Lisäksi hankkeessa arvioitiin ja kehitettiin ympäristötietoisuuden ja -vastuun indikaattoreita.

Hanke liittyi Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välkkeen työhön. Hankkeesta ja sen tuloksista viestittiin toteuttajaorganisaatioiden, Ympäristövastuullisuuden osaamispankin (http://www.hyria.fi/osaamispankki) ja Välke-verkoston kautta. Hankkeessa järjestettiin osallistavia työpajoja, seminaareja ja verkkotyöskentelyä eri osallistujaryhmille kuntatasolta oppilaitoksiin ja yksittäisiin kansalaisiin.

Rattailla-hankkeen koordinoi Suomen ympäristöopisto Sykli. Hanke toteutetaan Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän eli Välke-verkoston toimijoiden yhteistyönä. Päärahoittaja oli Uudenmaan liitto ja lisäksi hanketta rahoittivat Ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus, Sykli, Helsingin ja Espoon kaupungit, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut, Hyria koulutus sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Hanke toteutettiin 1.6.2013–30.5.2014.

Katso Rattailla-hankkeen toimenpideohjelma tästä »

Lisätietoja:
info@sykli.fi