Siirry sisältöön

Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hanke

RANTA -hankkeen päätavoitteena oli edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille iso haaste ja niille on tarpeen etsiä ja luoda uusia käyttömuotoja sekä kehittää jätteiden ja maamassojen parempaa hallintaa. Myös materiaalivirtojen kustannustehokkaaseen hallintaan tarvitaan merkittävästi lisää tietoa.

RANTA-hankkeessa kehitystyötä tehtiin kuntien (Helsinki, Hämeenlinna, Vantaa) todellisten tarkastelukohteiden pohjalta, joiden avulla kehitettiin ja demonstroitiin kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

RANTA-hankkeessa:
•    kehitettiin purkuurakoiden kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä
•    kartoitettiin nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä
•    tutkittiin purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia
•    edistettiin maaperän puhdistamiseen ja infran rakentamiseen liittyvien maamassojen hallintaa kiertotalousperiaatteen mukaisesti

Hankkeen koordinaattorina toimi Green Net Finland  Oy ja osatoteuttajia olivat Suomen ympäristöopisto SYKLI, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Lue hankkeen loppuraportti täältä »

Hanke päättyi 31.1.2019.

Lisätietoja:
Taru Uotila
taru.uotila@sykli.fi 
050 370 1414