Siirry sisältöön

PK-yritysten resurssitehokkuus

Varpuja metsässä.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää helppokäyttöinen työkalu pk-yritysten resurssitehokkuuden arviointiin ja edistämiseen eri toimialoilla. Työkalu antaa välineet yrityksen energiankulutuksen ja materiaalien käytön systemaattiseen kartoitukseen, kehittämiskohteiden tunnistamiseen, toimenpide-ehdotusten antamiseen sekä niiden säästöpotentiaalin arviointiin. Hankkeen toisena tavoitteena oli tuottaa ajantasaista tietoa pk-yritysten resurssitehokkuuden nykytilasta ja yleisistä kehittämistarpeista.

Hanke toteutettiin vuosina 2012-2013 ja sitä rahoitti Uudenman ELY-keskus. SYKLI vastasi hankkeen koordinoinnista, kartoitusmenetelmän suunnittelusta ja toteutuksesta, pilotoinnin ohjauksesta sekä testauksesta materiaalitehokkuuden osalta. Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Luksia toimi hankkeessa energiatehokkuuden kehittäjänä ja  asiantuntijana. Lisäksi Luksia osallistui kartoitusmenetelmän suunnitteluun, toteutukseen ja pilotointiin sekä tuotteistamiseen.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Taru Uotila
puh 050 370 1414
taru.uotila(at)sykli.fi