Siirry sisältöön

Oras – opi ravinteista -hanke

Ravinnekierrätykseen liittyvää ajattelua on tarpeen uudistaa laajalla ja tehokkaalla tiedonvälityksellä. Ravinteiden kierrätyksen merkitystä vesien, erityisesti Itämeren, tilan parantamiseksi on tuotava entistä vahvemmin esille, koska sitä ei tunneta ja tiedosteta.

Opi ravinteista! -hankkeessa tuotettiin ravinnekierron viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja trendeihin keskittyvää opetus- ja viestintämateriaalia uudella konseptilla ja eri koulutusasteiden ja -alojen tarpeisiin. Tavoitteena oli edistää koulutuksellisin ja viestinnällisin keinoin vesien tilan parantumista ja ravinnekierrätyksen tunnettuuden ja hyväksyttävyyden lisääntymistä.

Hankkeen tuloksena syntyi koulutus- ja viestintämateriaaleja, jotka perustuvat ravinnekierrätyksen hankkeissa kerätyn ja tuotetun tiedon muokkaamiseen monimuotoisesti, eri genrerajoja ylittäen, ja herättävät kohderyhmissä oivalluksia ja kiinnostusta ravinteiden kierrätystä kohtaan. Tuotetut koulutusmateriaalit ovat avoimesti saatavilla, jolloin mikä tahansa toimija voi hyödyntää materiaaleja parhaaksi katsomallaan tavalla.

Opi ravinteista! -hankkeen toteuttajina olivat kolme ammattikorkeakoulua; HAMK, Lapin AMK ja TAMK sekä toisen asteen kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Hanke oli ympäristöministeriön Kärkihanke ja sai rahoitusta YM:stä.

Hankkeen aikataulu: 1.9.2018 – 31.10.2020

Linkkejä:

Lisätietoja:
Mia O’Neill
toimitusjohtaja, rehtori
050 586 0284
mia.oneill@sykli.fi