Siirry sisältöön

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja ohjelmien maastouttaminen

Varpuja metsässä.

Hankkeen keskeisiä tuloksia olivat:

1) Koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja arviointityökalujen suunnittelu ja tuottaminen

2) Hankkeeseen osallistuneiden pilottikoulujen kestävän kehityksen ohjelmien rakentaminen sekä johtamisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen / toimintakulttuurin kehittäminen,

3) Pilottikoulujen hyvien käytäntöjen, kriteerien ja arviointityökalujen valtakunnallinen ja alueellinen levittäminen.

Hanke toteutettiin kaksivaiheisena valtakunnallisena verkostohankkeena, jonka ensimmäinen vaihe käynnistyi vuoden 2008 alussa. Ensimmäisessä vaiheessa verkostossa oli mukana peruskouluja, lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia, jotka olivat saavuttaneet Oppilaitosten ympäristösertifikaatin, Vihreän lipun, tai olivat muuten edistyksellisiä kestävän kehityksen työssään. Toinen vaihe toteutettiin syksyn 2008 ja vuoden 2009 aikana.

Suomen ympäristöopisto SYKLI osallistui yhdessä OKKA-säätiön ja Osuuskunta Eco-Onen kanssa hankkeen kehittämisryhmään, jonka tehtävänä oli mm. oppilaitosten itsearvioinnin ja arviointityökalujen suunnittelu, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien kehittäminen sekä hankkeen levitystoiminnan suunnitteluun osallistuminen.

Hankkeen koordinaattorina toimi Hyvinkään kaupunki ja partnereina oli 14 pilottioppilaitosta ja yksi työpaja. Hankekokonaisuuteen saatiin rahoitusta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisavustuksista.