Siirry sisältöön

OPKE – Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen

OPKE-hankkeessa tarjottiin oppilaitoksille koulutusta ja konsultointia toimintajärjestelmien ja kestävän kehityksen ohjelman maastouttamiseksi. Projektin tavoitteena oli oppilaitosten antaman koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen kehittämällä niiden kestävän kehityksen hoidon ja opetuksen tasoa. Tämä tapahtui tukemalla oppilaitosten toimintajärjestelmien (ympäristö-, laatu-, turvallisuus) tai kestävän kehityksen ohjelmien rakentamista kouluttamalla oppilaitos-, osasto- tai yksikkökohtaisia vastuuhenkilöitä ja koko henkilökuntaa sekä tarjoamalla asiantuntija-apua.

Koulutusohjelmien toteutustapa perustui työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen, jonka tavoitteena oli elinikäisen oppimisympäristön luominen organisaatioon. Erityisinä haasteina olivat kestävän kehityksen sisältöjen yhdistäminen oppilaitoksen opetussuunnitelmaan ja toimintajärjestelmään, kestävän kehityksen ohjelman rakentaminen sekä näkökohtien maastouttaminen osaksi opetusta ja muuta arkipäivän toimintaa.

Projektin koordinoinnista vastasi Suomen ympäristöopisto SYKLI ja sen toteutukseen osallistuivat Osuuskunta Eco-One, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Oulun yliopisto NorTech Oulu, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos ja Miljöönääri Oy. Lisäksi projektin ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuivat opetushallituksen ja Etelä-Suomen lääninhallituksen edustajat.

Projektin aikana toteutetut koulutukset ja kehittämisohjelmat sekä niistä saadut kokemukset kuvataan ”Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa” oppaassa, joka on saatavilla Syklin verkkosivujen julkaisut -osasta.

OPKE -projekti sai osarahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta ja Etelä-Suomen lääninhallitukselta.