Siirry sisältöön

NOSTO – Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa

Kiertotalous tarvitsee uutta osaamista ja työvoimaa, kun kierrätys- ja resurssitehokkuustavoitteet tiukentuvat sekä kansallisella että EU-tasolla. Alalle tulee syntymään runsaasti uusia työpaikkoja esimerkiksi tekstiilienkierrätyksessä, ja samalla syntyy mahdollisuuksia alan pienyrittäjyydelle ja muille itsensä työllistämisratkaisuille.

Kiertotalousala tarvitsee työvoiman saannin turvatakseen lisää houkuttelevuutta ja vetovoimaa. Samaan aikaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa koulutusreformin ja oppivelvollisuuden pidentämisen myötä, kun toisen asteen koulutustarve lisääntyy. Myös työpaikkakouluttajat tarvitsevat tukea ja koulutusta uusien toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää työelämäpalveluita

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää kiertotalouden koulutusta ja työllistymistä tukevia koulutus-, ura- ja työelämäpalveluita. Hanke pyrki parantamaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen laatua tarjoamalla ohjausta ja erityyppisiä tukitoimia sekä työnohjaajille että oppijoille. Osana tätä kasvatettiin työpaikkaohjaajien pedagogista osaamista ja motivaatiota työssäoppimisen ohjaukseen. Hanke tuotti myös räätälöityjä koulutussisältöjä alan tarpeisiin, ja samalla tuettiin alan pienyrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä.

Hankkeen toisena päätavoitteena oli edistää kiertotalouden koulutusten saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. Tavoitteiden yhteisvaikutuksena saatiin kiertotalousalalle uutta osaavaa työvoimaa.

Hankkeen kohderyhmä oli heikossa työmarkkinatilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät, erityisesti nuoret alle 30-vuotiaat, mutta myös yli 54-vuotiaat sekä maahanmuuttajataustaiset työnhakijat. Lisäksi kohderyhmään kuului sekä esihenkilöasemassa työtä ja ammattitaidon kehittymistä ohjaavat henkilöt, joille hanke tarjosi lisää pedagogista osaamista työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen.

Hankkeen kesto, toteuttajat ja rahoitus

Hanke toteutettiin aikavälillä 4/2021–8/2023.Hankkeen päätoteuttajana toimi Suomen ympäristöopisto Sykli ja osatoteuttajana toimi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Budjetti: 291 680 euroa, hanketta osarahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kysy lisää

Katja Rautalin

kouluttaja, ympäristöhuolto