Siirry sisältöön

Muutosta yritysilmastoon – ilmastonmuutoksen vaikutukset PK – yritysten liiketoimintaan

Varpuja metsässä.

Ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän ja siihen sopeutumisen vaikutukset koskevat sekä suuria että pienempiä yrityksiä. Suomen yrityksistä suurin osa edustaa PK – sektoria, joka osaltaan on vasta sopeutumassa globalisaatioon. Nyt yritysten on otettava huomioon myös ilmastonmuutos. Yrityksille tärkeitä asioita ovat mm. vaikutukset energian hintaan ja kuljetuskustannuksiin. Tämä koskee niin teollisuus – kuin palveluyrityksiäkin.

Ilmastonmuutoksen torjunta luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan tällaisia ovat esimerkiksi vähäpäästöiset tai päästöttömät sekä energiankäytöltään aiempaa tehokkaammat laitteet ja prosessit, tietoteknologia sekä suunnittelupalvelut. Liiketoimintamahdollisuuksia tarjoutuu myös päästöjen mittaajille ja todentajille.

Se, kuinka paljon ilmasto lämpenee ei ole yksiselitteisen varmaa. Mutta ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimet muuttavat yritysten toimintaympäristöä joka tapauksessa. Mm. englantilaiset ja kanadalaiset PK- yritykset ovat jo vauhdilla pohtimassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tuotekonsepteja ja strategiaa.

Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillinnällä tai siihen sopeutumisella on sinun yrityksesi toimintaan? Suomen ympäristöopisto SYKLI kehitti ilmastonmuutospalvelua yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinoelämän asiantuntijoiden sekä yritysten kanssa ja tarjosi PK – yrityksille ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointia ja strategiakonsultointia. Hankkeen selvitysvaiheella oli Hyvinkään- Riihimäen aluekeskusohjelman tuki.

Lisätietoja:

Jane Saarnia, koulutuspäällikkö
puh: 0400 678 705
jane.saarnia@sykli.fi