Siirry sisältöön

LUO Next Step –hanke

SYKLI oli mukana LUO Next Step –hankkeessa, jonka päätoteuttaja oli HAMK. Muita hankkeen osatoteuttajia olivat Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema.

Hankkeen kohderyhmänä olivat yritykset, jotka halusivat kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia toimintatapoja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä LUO-verkoston koulutus-tutkimustoimijat.

Toiminta-alueena olivat erityisesti Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukunnat.

Hankkeen tavoitteena oli oppimis- ja tutkimusympäristöjen yhteiskehittäminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen bio-/kiertotaloustoimintaympäristössä.

Hankkeen kautta
• vahvistettiin pk-sektorin bio- ja kiertotalousyrittäjyyttä Kanta-Hämeen alueella.
• luotiin toimintamalli koulutus-tutkimus-yritysyhteistyölle.
• Toimintamalli on sovellettavissa kansalliseen koulutus- ja tutkimusverkostoon
• kehitettiin yhdessä yritysten kanssa oppimis-tutkimusympäristöjä (innovaatio- ja oppimisympäristöt).
• testattiin innovaatio ja kokeiluympäristöjä kokeilujen avulla, joihin osallistui yhteensä 10 yritystä.
• luotiin kokonaiskuva eloperäisistä materiaalivirroista ja niiden kierrätyksen nykytilasta alueella, kartoittamalla 10 yrityksen materiaalivirrat ja niiden yhteydet.
• kehitettiin uusia kiertotaloutta edistäviä verkostoja ja toimintatapoja alueelle.
• luotiin valmiudet uudenlaiselle ja joustavalle ympäristövaikutusten arvioinnille. Kehitystyön ytimenä oli uuden sensorin kehittäminen/valmistaminen koulutus-tutkimus-yritysyhteistyönä.

SYKLI:n rooli hankkeessa oli luoda toimintamalli, jolla vahvistettiin pk-sektorin kiertotalousyrittäjyyttä sekä tehostettiin valittujen jätejakeiden hyötykäyttöä Kanta-Hämeessä Riihimäen seudulla. Tämä toteutettiin keräämällä tietoja alueen biomateriaalivirroista ja tunnistamalla olemassa olevia kiertotalousekosysteemejä, vahvistamalla tunnistettuja verkostoja sekä kehittämällä olemassa olevia ja luomalla uusia kiertotaloutta edistäviä palvelukonsepteja.

Hankkeen kesto: 8/2016 – 6/2019

Lisätietoja:

Maria Törn
maria.torn@sykli.fi