Siirry sisältöön

LUO Next Step –hanke

SYKLI on mukana LUO Next Step –hankkeessa, jonka päätoteuttaja on HAMK. Muita hankkeen osatoteuttajia ovat Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, jotka haluavat kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia toimintatapoja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä LUO-verkoston koulutus-tutkimustoimijat.

Toiminta-alueena ovat erityisesti Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukunnat Hankkeen tavoitteena on oppimis- ja tutkimusympäristöjen yhteiskehittäminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen bio-/kiertotaloustoimintaympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on oppimis- ja tutkimusympäristöjen yhteiskehittäminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen bio-/kiertotaloustoimintaympäristössä.

Hankkeen kautta
• vahvistetaan pk-sektorin bio- ja kiertotalousyrittäjyyttä Kanta-Hämeen alueella.
• luodaan toimintamalli koulutus-tutkimus-yritysyhteistyölle.
• Toimintamalli on sovellettavissa kansalliseen koulutus- ja tutkimusverkostoon
• kehitetään yhdessä yritysten kanssa oppimis-tutkimusympäristöjä (innovaatio- ja oppimisympäristöt).
• testataan innovaatio ja kokeiluympäristöjä kokeilujen avulla, joihin osallistuu yhteensä 10 yritystä.
• luodaan kokonaiskuva eloperäisistä materiaalivirroista ja niiden kierrätyksen nykytilasta alueella kartoittamalla 10 yrityksen materiaalivirrat ja niiden yhteydet.
• kehitetään uusia kiertotaloutta edistäviä verkostoja ja toimintatapoja alueelle.
• luodaan valmiudet uudenlaiselle ja joustavalle ympäristövaikutusten arvioinnille. Kehitystyön ytimenä on uuden sensorin kehittäminen/valmistaminen koulutus-tutkimus-yritysyhteistyönä.

SYKLI:n rooli hankkeessa on luoda toimintamalli, jolla vahvistetaan pk-sektorin kiertotalousyrittäjyyttä sekä tehostetaan valittujen jätejakeiden hyötykäyttöä Kanta-Hämeessä Riihimäen seudulla. Tämä toteutetaan keräämällä tietoja alueen biomateriaalivirroista ja tunnistamalla olemassa olevia kiertotalousekosysteemejä, vahvistamalla tunnistettuja verkostoja sekä kehittämällä olemassa olevia ja luomalla uusia kiertotaloutta edistäviä palvelukonsepteja.

Hankkeen kesto: 8/2016 – 6/2019

Lisätietoja:

Maria Törn
maria.torn@sykli.fi