Siirry sisältöön

Livslångt lärande för hållbart välbefinnande

Läroplanen 2016 stödjer skolorna på vägen mot hållbar utveckling – hur?

Vad menas med ett hållbart välbefinnande? Hur kan man främja hållbar utveckling? Hur kan man utveckla kurser och läroplaner i grundskolor och gymnasier, angående hållbar utveckling? Vad finns det för hjälpmedel och verktyg för att jobba med hållbarhetsfrågor? Varför skall man främja hållbar utveckling? Hur kan man beakta hållbar utveckling i ansökningar och marknadsföringsmaterial?

För att svara på frågorna arrangerar vi nu fortbildning i utbildning för hållbar utveckling i Svenskfinland!

Under fortbildningen granskades hållbar utvecklingsutbildning och olika verktyg för att främja den på läroanstalter, t.ex. kriterier för hållbar utveckling, som även kan kopplas till kvalitetssäkringsarbete.

Målgrupp: Lärare och annan personal inom fri utbildning, grundskola, gymnasieskola och yrkesskola

Grupper: Den fria träningsgruppen startade 1-2 december 2015 i Tammerfors. Den andra gymnasiegruppen startade i Åbo den 7-8 mars 2016. Den tredje tvåspråkiga gruppen av yrkesutbildare och gratis utbildning startade 31.3-1.4 i Tammerfors. Alla grupper deltog i de gemensamma avslutningsdagarna i Tammerfors.

Arbetsmängd: 14 dagar totalt

Utbildningsansvar: är Tove Holm, som har arbetat med att främja aspekter av hållbar utveckling inom läroanstalter i 16 år, yrkeshögskolor, universitet, yrkesutbildningsinstitutioner, gymnasier och gymnasier. Han är också doktor i ämnet och är verksam i de nordiska länderna och internationellt. I Sykli arbetar han som utbildningsansvarig för enheten för hållbar utveckling och förvaltning.

Presentationsdatum: 7 mars 2016 kl 13.00 – 8 mars 2016 kl 12.15 i Åbo

Mellan de stängda studiedagarna anordnades sex halvdagswebinarier, där kursdeltagare deltog, men som också var öppna för utomstående. Webinarierna började med en entimmes föreläsning, följt av en timslång diskussion.

Utbildningen finansierades av Utbildningsstyrelsen och var kostnadsfri för deltagarna.