Siirry sisältöön

Livslångt lärande för hållbart välbefinnande

Läroplanen 2016 stödjer skolorna på vägen mot hållbar utveckling – hur?

Vad menas med ett hållbart välbefinnande? Hur kan man främja hållbar utveckling? Hur kan man utveckla kurser och läroplaner i grundskolor och gymnasier, angående hållbar utveckling? Vad finns det för hjälpmedel och verktyg för att jobba med hållbarhetsfrågor? Varför skall man främja hållbar utveckling? Hur kan man beakta hållbar utveckling i ansökningar och marknadsföringsmaterial?

För att svara på frågorna arrangerar vi nu fortbildning i utbildning för hållbar utveckling i Svenskfinland!

Under fortbildningen gås igenom utbildning för hållbar utveckling samt olika verktyg som finns för att främja det i läroinrättningar, bl.a. kriterier för hållbar utveckling, som även är möjliga att koppla till kvalitetssäkringsarbetet.

Målgrupp:        Lärare och övrig personal i fri bildning, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter

Grupper:          En grupp för fri bildning började den 1-2.12.2015 i Tammerfors. En andra grupp för gymnasier börjar i Åbo den 7-8.3.2016. En tredje tvåspråkig grupp för yrkesutbildare och fri bildning börjar den 31.3- 1.4 i Tammerfors, mera information om den direkt av Tove Holm, tove.holm@sykli.fi. Alla grupperna deltar i gemensamma avslutningsdagar i Tammerfors.

Arbetsmängd: Totalt 14 dagar

Utbildningsansvar: har Tove Holm, som arbetat med främjande av hållbarhetsaspekter i läroinrättningar i 16 års tid, i yrkeshögskolor, universitet, yrkesinstitut, gymnasium och högstadium. Hon har även doktorerat i ämnet och är aktiv i norden och internationellt. På Sykli arbetar hon som utbildningschef för enheten för hållbar utveckling och ledarskap.

Läs mera här: Livslångt lärande_04…

Introduktionsdagar: från den 7.3.2016 klockan 13:00 till den 8.3.2016 klockan 12:15 i Åbo

Emellan närstudiedagarna arrangerades sex stycken halv dags webinarier, som deltagare från kursen deltog i, men som även var öppna för utomstående. Webinarierna inled med en timmes föreläsning varefter en timmes diskussion följade.

Läs mera här: Webinarier kring liv…

 

Utbildningen finansierades av Utbildningsstyrelsen och var kostnadsfri för deltagarna.