Siirry sisältöön

LIFE EconomisE -hanke

Value for money: unlocking the investment potential for resilient low-carbon Finnish building stock

Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa

Rakennuksilla on merkittävä rooli EU:n pyrkimyksissä hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen ilmastopaneelin (2014) mukaan parantamalla nykyisten rakennusten energiatehokkuutta ja vähähiilisillä ratkaisuilla uudisrakennuksissa voidaan energiankulutusta vähentää 21-33 % vuoteen 2050 mennessä. Nykyrakennusten energiakorjaukset ovat tärkeitä, sillä arvioiden mukaan 70 % niistä on olemassa vielä vuonna 2050.

LIFE EconomisE -hankkeessa tuetaan ja kannustetaan kiinteistösijoittajia ja kuntia siirtymisessä vähähiiliseen rakennuskantaan. Hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Energiatehokkuusasioiden parissa työskentelevät tahot saatetaan yhteen ja heille tarjotaan koulutusta sekä asiantuntemusta toteuttaa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

Syklin päätavoitteena on järjestää kuntapäättäjille sekä virkamiehille koulutusta energiatehokkuuden, elinkaariajattelun sekä -kustannusten osalta. Syklin työpaketti jakautuu kahteen osaan:

  1. Tiedon hankinta: selvitetään energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun haasteet ja hidasteet, kerätään hyviä esimerkkejä energiatehokkuuden edistämisestä ja ilmastonmuutokseen varatutumisesta kunnissa.
  2. Koulutuskokonaisuus: aihealueet tarkentuvat tiedon hankinnan pohjalta, virkamiehille täsmäkoulutusta (1-2h) ja virkamiehille syvällisempää tietoa (1-2 päivää).

WWF pureutuu uusien ja entistä parempien energiatehokkuuspalveluiden ja -ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi WWF tekee suomalaisten kiinteistösijoittajien kanssa yhteistyötä, joka tähtää sijoitussalkkujen läpivalaisuun ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen suhteen. SYKE auttaa kuntia esimerkiksi energiatehokkuus katselmoinneissa, laskelmissa ja kartoittaa hyviä käytäntöjä.

Hankkeen koordinaattorina toimii WWF ja osatoteuttajia ovat Suomen ympäristöopisto SYKLI sekä Suomen ympäristökeskus SYKE. Hanke rahoitetaan osin EU LIFE Climate Governance and Information programme -tuella.

Toteutusaika 15.6.2017-31.12.2020.

Lue lisää hankkeesta: www.wwf.fi/economise

Kiinnostuitko hankkeesta tai koulutuksista, jätä yhteystietosi tähän tai ole yhteydessä projektipäällikköön, kiitos.

Lisätietoja:

ari.laitala(at)sykli.fi
050 566 8998