Siirry sisältöön

LIFE EconomisE -hanke

Value for money: unlocking the investment potential for resilient low-carbon Finnish building stock

Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa

Rakennuksilla on merkittävä rooli EU:n pyrkimyksissä hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen ilmastopaneelin (2014) mukaan parantamalla nykyisten rakennusten energiatehokkuutta ja vähähiilisillä ratkaisuilla uudisrakennuksissa voidaan energiankulutusta vähentää 21-33 % vuoteen 2050 mennessä. Nykyrakennusten energiakorjaukset ovat tärkeitä, sillä arvioiden mukaan 70 % niistä on olemassa vielä vuonna 2050.

LIFE EconomisE -hankkeessa tuettiin ja kannustettiin kiinteistösijoittajia ja kuntia siirtymisessä vähähiiliseen rakennuskantaan. Hankkeen tavoitteena oli vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Energiatehokkuusasioiden parissa työskentelevät tahot saatettiin yhteen ja heille tarjottiin koulutusta sekä asiantuntemusta toteuttaa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

Syklin päätavoitteena oli järjestää kuntapäättäjille sekä virkamiehille koulutusta energiatehokkuuden, elinkaariajattelun sekä -kustannusten osalta. Syklin työpaketti jakautui kahteen osaan:

  1. Tiedon hankinta: selvitetään energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun haasteet ja hidasteet, kerätään hyviä esimerkkejä energiatehokkuuden edistämisestä ja ilmastonmuutokseen varatutumisesta kunnissa.
  2. Koulutuskokonaisuus: aihealueet tarkentuvat tiedon hankinnan pohjalta, virkamiehille täsmäkoulutusta (1-2h) ja virkamiehille syvällisempää tietoa (1-2 päivää).

WWF pureutui uusien ja entistä parempien energiatehokkuuspalveluiden ja -ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi WWF teki suomalaisten kiinteistösijoittajien kanssa yhteistyötä, joka tähtäsi sijoitussalkkujen läpivalaisuun ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen suhteen. SYKE auttoi kuntia esimerkiksi energiatehokkuus katselmoinneissa, laskelmissa ja kartoittaa hyviä käytäntöjä.

Hankkeen koordinaattorina toimi WWF ja osatoteuttajia olivat Suomen ympäristöopisto SYKLI sekä Suomen ympäristökeskus SYKE. Hanke rahoitettiin osin EU LIFE Climate Governance and Information programme -tuella.

Toteutusaika 15.6.2017-31.12.2020.

Lue lisää hankkeesta: www.wwf.fi/economise

Kiinnostuitko hankkeesta tai koulutuksista, ole yhteydessä projektipäällikköön, kiitos.

Lisätietoja:

ari.laitala@sykli.fi
050 566 8998