Siirry sisältöön

Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen

Sitran rahoittamassa ja Syklin koordinoimassa hankkeessa kehitetään työpaja, jota ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja ammattikorkeakoulut voivat soveltaa johdantona kiertotalouteen. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Nuori Yrittäjyys ry.

Taustaa

Kiertotalous tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuskuvia, joita nuoret, mutta myös aikuiset, tarvitsevat uhkakuvien vastapainoksi. Kiertotalous edellyttää uudenlaista ajattelua niin yrityksiltä kuin asiakkailtakin. Ajattelumme uudistuu oman kokeilemisen ja vuorovaikutuksen kautta.

Kun kilpailu luonnonvaroista maailmassa kovenee ja asiakkaiden tietoisuus planeetan rajoista kasvaa, resurssiviisas toiminta on yritykselle kilpailuetu, jopa elinehto. Onkin tärkeää, että yrityksen perustamista harkitsevat ammattilaiset ymmärtävät kiertotalouden mahdollisuudet. Toisaalta tarvitaan kuluttajakasvatusta, joka luo kysyntää resurssiviisaille palveluille ja tuotteille.

Toteutus

Hankkeessa tuotetaan yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen oppimiseen perustuva työpaja, joka toimii ajattelua kehittävänä ja innostavana johdantona kiertotalouteen. Työpajasta vastaa SYKLI yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa, ja paja pilotoidaan hankkeen kolmessa oppilaitoksessa.

Työpajan jatkumoksi Omnia ja Sakky kehittävät oppimiskokonaisuudet, jotka sisällytetään oppilaitosten tutkinto-opiskelijoiden yrittäjyysopintokokonaisuuksiin. Sakkyssä kiertotalous viedään myös osaksi kehitteillä olevaa kestävän kehityksen OmaPolkua. Syklissä kiertotalous integroidaan ympäristöalan erikoisammattitutkintoon. Nuori Yrittäjyys ry vie kiertotalouden osaksi yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiaan toisella asteella ja toteuttaa yhteistyössä Syklin kanssa verkkopohjaisen työkalun, jonka avulla nuoret voivat testata ja kehittää yritysideaansa kiertotalouden näkökulmasta.

Hankkeessa tuotettavat menetelmät ja aineistot julkaistaan soveltuvin osin verkossa, ja ne ovat kaikkien ammatillisten oppilaitosten, mutta myös lukioiden ja ammattikorkeakoulujen käytettävissä.
Tutustu Circula – kiertotalous- ja yrittäjyyspeliin täältä »

Hanke käynnistyy vuoden 2017 lopussa. Sisältöjä ja menetelmiä kehitetään ja pilotoidaan keväällä 2018. Ne otetaan hankeoppilaitoksissa käyttöön lukuvuoden 2018-2019 alusta lähtien. Työpaja, verkkotyökalu ja soveltuvin osin myös kiertotalousoppimisen kokonaisuudet jaetaan verkossa muiden oppilaitosten saataville syksyllä 2018, jolloin myös järjestetään viidellä paikkakunnalla koulutusta ammatillisille opettajille. Aineistot viimeistellään vuoden 2019 alussa hankeoppilaitoksista ja muista oppilaitoksista saadun palautteen perusteella. Hanke päättyy maaliskuussa 2019.

Hankkeen kesto: marraskuu 2017 – maaliskuu 2019

Lisätietoja: 

Heli-Maija Nevala
projektipäällikkö
heli-maija.nevala(at)sykli.fi
p. 050 3300 297