Siirry sisältöön

Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen

Sitran rahoittamassa ja Syklin koordinoimassa hankkeessa kehitettiin työpaja, jota ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja ammattikorkeakoulut voivat soveltaa johdantona kiertotalouteen. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Nuori Yrittäjyys ry.

Taustaa

Kiertotalous tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuskuvia, joita nuoret, mutta myös aikuiset, tarvitsevat uhkakuvien vastapainoksi. Kiertotalous edellyttää uudenlaista ajattelua niin yrityksiltä kuin asiakkailtakin. Ajattelumme uudistuu oman kokeilemisen ja vuorovaikutuksen kautta.

Kun kilpailu luonnonvaroista maailmassa kovenee ja asiakkaiden tietoisuus planeetan rajoista kasvaa, resurssiviisas toiminta on yritykselle kilpailuetu, jopa elinehto. Onkin tärkeää, että yrityksen perustamista harkitsevat ammattilaiset ymmärtävät kiertotalouden mahdollisuudet. Toisaalta tarvitaan kuluttajakasvatusta, joka luo kysyntää resurssiviisaille palveluille ja tuotteille.

Toteutus

Hankkeessa tuotettiin yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen oppimiseen perustuva työpaja, joka toimi ajattelua kehittävänä ja innostavana johdantona kiertotalouteen. Työpajasta vastasi SYKLI yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa, ja paja pilotoitiin hankkeen kolmessa oppilaitoksessa.

Työpajan jatkumoksi Omnia ja Sakky kehittivät oppimiskokonaisuudet, jotka sisällytettiin oppilaitosten tutkinto-opiskelijoiden yrittäjyysopintokokonaisuuksiin. Sakkyssä kiertotalous vietiin myös osaksi kehitteillä olevaa kestävän kehityksen OmaPolkua. Syklissä kiertotalous integroitiin ympäristöalan erikoisammattitutkintoon. Nuori Yrittäjyys ry vei kiertotalouden osaksi yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiaan toisella asteella ja toteutti yhteistyössä Syklin kanssa verkkopohjaisen työkalun, jonka avulla nuoret voivat testata ja kehittää yritysideaansa kiertotalouden näkökulmasta.

Hankkeessa tuotettavat menetelmät ja aineistot julkaistiin soveltuvin osin verkossa, ja ne ovat kaikkien ammatillisten oppilaitosten, mutta myös lukioiden ja ammattikorkeakoulujen käytettävissä.
Tutustu Circula – kiertotalous- ja yrittäjyyspeliin täältä »

Hanke käynnistyi vuoden 2017 lopussa. Sisältöjä ja menetelmiä kehitettiin ja pilotoitiin keväällä 2018. Ne otettiin hankeoppilaitoksissa käyttöön lukuvuoden 2018-2019 alusta lähtien. Työpaja, verkkotyökalu ja soveltuvin osin myös kiertotalousoppimisen kokonaisuudet jaettiin verkossa muiden oppilaitosten saataville syksyllä 2018, jolloin myös järjestettiin viidellä paikkakunnalla koulutusta ammatillisille opettajille. Aineistot viimeisteltiin vuoden 2019 alussa hankeoppilaitoksista ja muista oppilaitoksista saadun palautteen perusteella. Hanke päättyi maaliskuussa 2019.

Hankkeen kesto: marraskuu 2017 – maaliskuu 2019

Lisätietoja: 

info@sykli.fi