Siirry sisältöön

Kestävää rakentamista koulunpenkiltä työmaille

Varpuja metsässä.

Energia- ja resurssitehokkuus on ajankohtainen käsite, ja uusia direktiivejä asiaan liittyen tulee EU:n taholta vuosittain. Viime aikoina etenkin rakennusalalle on kohdistettu uusia rakennusmääräyksiä, eikä trendi osoita hiipumisen merkkejä. Päinvastoin, EU:n asettamana tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Huomio kiinnittyy aluksi etenkin uudisrakentamiseen, mutta myös korjausrakentamisen saralla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä rakennuskannan saneerauksen myötä. Energiakysymysten lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös kosteus- ja homeongelmiin, jotka ovat aiheuttaneet vakaviakin sisäilma- ja terveysongelmia.

Uudet määräykset ja kansalliset tavoitteet tarkoittavat, että suunnittelussa ja työmailla tulee kiinnittää entistä parempaa huomiota paitsi rakennusten energiatehokkuuteen, myös kosteudenhallintaan ja materiaalitehokkuuteen. Rakennustyömailta syntyvän jätteen määrää tulee vähentää, ja jäte tulee kierrättää mahdollisimman tehokkaasti. Kestävän ja vihreän rakentamisen ala on tullut jäädäkseen, mutta alalle vaaditaan lisää osaajia, jotka hallitsevat kestävän rakentamisen monipuolisuuden.

Kestävää rakentamista koulunpenkiltä työmaille -hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa kestävän rakentamisen käytäntöjä oppilaitosten työsaleista työmaille. Nopeasti havahduttiin siihen, että työmaiden lisäksi myös monet muut alan toimijat tuli osallistaa kestävän rakentamisen käytäntöihin. Tilaajat, suunnittelijat, huoltajat ja käyttäjät ovat hekin osallaan luomassa kestäviä ja terveitä rakennuksia.

Hankkeessa toteutettiin työmaakäyntejä, joissa katselmoitiin työmaan käytäntöjä ja opastettiin kestävän rakentamisen menetelmiin. Työkaluna oli tarkistuslistojen lisäksi TRY-mittari, joka tarkasteli toimintaa myös ympäristönäkökulmassa. Henkilöstökoulutusta toteutettiin työmaiden ja oppilaitosten edustajille, ja oppilaitosten rakennusalan opettajia käytettiin työmaakäynneillä tarkastelemassa käytännön toteutuksia.

Eri toimijoiden välisen keskustelun nostamiseksi hankkeessa järjestettiin Laatua rakentamiseen -seminaari, joka keräsi n. 50 alan toimijaa keskustelemaan laadukkaan ja kestävän rakentamisen edellytyksistä. Seminaarissa tuli ilmi, että yhteistyö ja vastuunjako eri toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Lisätoimenpiteitä yhteistyön ja kestävien käytäntöjen edistämiseksi vaaditaan jatkossakin.

Lisätietoja:

info@sykli.fi