Siirry sisältöön

Kestävää liiketoimintaa resurssitehokkuudella Materiaali- ja energiatehokkuuden kehittäminen

Varpuja metsässä.

Materiaali- ja energiatehokkuuden kehittämisellä on mahdollisuus vähentää materiaalin ja energian hukkakäyttöä ja karsia turhia kuluja, kehittää yrityksen ympäristövastuullisuutta ja toiminnan ekologisuutta.

Materiaalitehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi karsimalla kertakäyttötuotteiden kulutusta, järkeistämällä hankintakäytäntöjä ja työtapoja sekä kehittämällä jätehuoltoa ja kierrätystä. Energiatehokkuuteen vaikutetaan mm. tilojen energiankulutuksen säätämisellä tarpeen mukaiseksi, energian hukkakulutuksen tunnistamisella ja karsimisella, sekä kehittämällä kuljetuksia ja logistiikkaa.

Hankkeen tavoitteet
Syklin koordinoiman hankkeen tavoitteena oli parantaa pk-yritysten materiaali- ja energiatehokkuutta kehittämällä palvelukokonaisuus, joka sisälsi koulutusta ja yrityskohtaista konsultointia. Hankkeen puitteissa palvelukokonaisuus pilotoitiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä elintarvikealan yrityksissä.

Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus

Yhteistyökumppanit:
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
Pilottiyritykset

Lisätietoa:
Taru Uotila
taru.uotila@sykli.fi
p. 050 370 1414