Siirry sisältöön

Johdanto kotitalousjätteiden lajitteluun Petroskoissa

Varpuja metsässä.

Projektin nimi: Johdanto kotitalousjätteiden lajitteluun Petroskoissa

Rahoitus: NCM (Pohjoismaiden ministerineuvosto)

Aikataulu: 1.12.2009-1.12.2010

Tausta

Petroskoissa tuotetaan noin 130 000 tonnia kiinteää kotitalousjätettä vuosittain tuotetaan ja on arvioitu, että noin 61% siitä olisi lajiteltavissa hyötykäyttöön. Tällä hetkellä kotitalousjätteestä lajitellaan erilleen ainoastaan satunnaisesti pahvilaatikot, jotka jätetään jäteastian viereen maahan. Arviolta 80 000 tonnia kotitalousjätettä vuosittain olisi siis lajiteltavissa erilleen ja sitä kautta hyötykäyttöön.

Projektin tavoitteena:

Pyritään parantamaan Petroskoin kaupungin ympäristön tilaa ottamalla käyttöön nykyaikaisia jätteidenlajittelu menetelmiä asuinkiinteistöissä.

Keskeiset toiminnot:

•    venäläisten opintomatkat Helsinkiin ja Helsingoreen, tavoitteena kaupunkien jätehuoltoon tutustuminen
•    sidosryhmien ja kaupungin työntekijöiden koulutukset Petroskoissa
•    osallistujina järjestöt, jätehuoltoyritysten ja asukasyhdistysten edustajat
•    neuvontakampanja lajitteluun osallistuvien kiinteistöjen asukkaille:
•    jäteneuvontamateriaalin laatiminen
•    asukkaiden lajittelukoulutukset
•    alustava arvio lajittelun onnistumisesta

Projektiryhmä:

Hankkeen vetovastuu:
Suomen ympäristöopisto SYKLI

Projektipartnerit:

• Petroskoin kaupunki, Venäjä
• Helsingoren kaupunki, Tanska
• Avfall Norge, Norja (Norjan jätelaitosyhdistys)

Hankkeen tulokset:

– Petroskoin kaupungin asukkaiden yleinen ympäristötietoisuus kasvaa
– Pilottialueiden asukkaiden tietämys jätteiden lajittelusta kasvaa
– Muodostuu jätehuollon toimijoiden verkosto, johon kuuluu kaupunginhallinnon, jätteenkäsittely-yritysten, asukkaiden ja paikallishallinnon edustajia
– Jätehuollon avainhenkilöiden tietämys jätehuollosta kasvaa
– Jätteiden lajittelu Petroskoissa käynnistyy
– Saadaan ensimmäisiä kokemuksia lajittelun onnistumisesta ja lajittelun jätteen hyötykäytöstä
– Hankkeen toimijoista syntyy verkosto, joka luo vahvan perustan tulevalle yhteistyölle

Lisätiedot:

Taru Uotila
p. 050 370 1414